27/08/2019

Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zaprasza w roku akademickim 2019/2020 na kwalifikacyjne Studia Podyplomowe:

1. Terapia pedagogiczna z rewalidacją

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Pierwsze zajęcia 20.09.2019 g. 15.30, SP 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49

2. Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

 Pierwsze zajęcia 04.10.2019 g. 15.30, SP 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49

3. Edukacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Spotkanie organizacyjne 20.09.2019 g. 15.00, SP 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49

4. Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

Spotkanie organizacyjne 04.10.2019 g. 15.00, SP 6 Siedlce ul. Sienkiewicza 49

5. Tyflopedagogika i surdopedagogika

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

6. Doradztwo zawodowe i edukacyjne

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

7. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

8. Integracja sensoryczna diagnoza i terapia

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

9. Diagnoza i terapia pedagogiczna

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

10. Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, ruch i muzyka w wychowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i  edukacji wczesnoszkolnej

Czesne uzależnione od promocji, od ilości osób i miasta.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE REALIZOWANE SĄ W SIEDLCACH

W/W kierunki będą realizowane  przy potwierdzeniu udziału – min. 15 osób .

Informacje: 91 4838171 (72); 575 771 955

Zobacz również
Skip to content