Informacje

3000 zł

cena za semestr*

3

Liczba semestrów

  • – 600 godzin zajęć
Celem trzysemestralnych Międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki teatru inkluzywnego i tańca inkluzywnego jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie do kreatywnej pracy pedagoga teatru inkluzywnego i teatru tańca inkluzywnego w Polsce i za granicą. Realizowany na międzynarodowych studiach podyplomowych program kształcenia odpowiada na zapotrzebowanie krajowego i międzynarodowego rynku pracy.

Studia podyplomowe dają także doskonałą możliwość przekwalifikowania zawodowego aktorom i tancerzom teatralnym.

Wykładowcy na kierunku: Pedagogika Teatru Inkluzywnego i Tańca Inkluzywnego

Alexandr Azarkevitch

dr Alexandr Azarkevitch

Marta Gosecka

Marta Gosecka

Antonia Keinz

Antonia Keinz

Mateusz Wiszniewski

dr Mateusz Wiszniewski

Jörg Markowski

Jörg Markowski

Justyna Zar

Justyna Zar

Magdalena Bogusławska

Magdalena Bogusławska

Ewelina Rożek Jaworska

Ewelina Rożek-Jaworska

Barbara Popiel

dr Barbara Popiel-Kobielska

Szczegóły dotyczące studiów:

Zasady rekrutacji

Rejestracja online potrwa: od 1 maja do 15 września 2024 r. Studia podyplomowe rozpoczną się w semestrze zimowym roku akademickiego 2024/2025

21 września (sobota) 2024 roku odbędą się rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na pierwszą edycję studiów podyplomowych.

Liczba miejsc ograniczona: limit przyjęć wynosi 30 osób. Studia uruchomione zostaną przy liczbie Słuchaczy minimum 18 osób.

Wymagane dokumenty:

• karta zgłoszenia na studia podyplomowe;
• poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów pierwszego lub drugiego stopnia;
• do wglądu dowód osobisty lub inny dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata na studia (w przypadku kandydatów na studia będących cudzoziemcami);
• 1 podpisana, aktualna fotografia zgodna z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych. Zdjęcie w wersji drukowanej kandydat składa razem z pozostałymi dokumentami;
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w studiach podyplomowych

ORGANIZACJA ZAJĘĆ:

W roku akademickim 2024/2025 podyplomowe studia będą realizowane w formie hybrydowej. Zajęcia odbywać się będą w zjazdach sobotnio-niedzielnych średnio dwa-trzy razy w miesiącu.

FORMA STUDIÓW:

Wykłady, warsztaty, ćwiczenia, kreatywna praca indywidualna.

Zapisz się

Program studiów

MIĘDZYNARODOWE STUDIA PODYPLOMOWE Z ZAKRESU PEDAGOGIKI TEATRU INKLUZYWNEGO I TAŃCA INKLUZYWNEGO

INTERNATIONAL POSTGRADUATE STUDIES IN INCLUSIVE THEATRE AND DANCE PEDAGOGY

1. Edukacja przez teatr (wykład/ćwiczenia)
2. Kreatywna praca artystyczna z młodzieżą i osobami niepełnosprawnymi (wykład/ćwiczenia w języku polskim i angielskim)
3. Prawo autorskie (wykład)
4. Podstawy pedagogiki z elementami psychologii rozwoju dzieci i młodzieży (wykład)
5. Psychologiczne aspekty pracy z osobami niepełnosprawnymi (wykład)
6. Podstawy dydaktyki (wykład)
7. Emisja głosu z mową zawodową (ćwiczenia)
8. Wiedza o teatrze / Teatr postdramatyczny (wykład)
9. Wiedza o tańcu (wykład)
10. Analiza utworów muzycznych na potrzeby inkluzywnych
spektakli teatralno-tanecznych (wykład)
11. Programy i projekty inkluzywne w dziedzinie sztuki i edukacji (wykład
w języku polskim i angielskim)
12. Kreatywność w pracy z seniorami i osobami niepełnosprawnymi
(wykład w języku polskim i angielskim)
13. Przygotowanie koncepcji i zarządzanie inkluzywnymi projektami
artystycznymi (ćwiczenia)
14. Teatr i taniec inkluzywny w Polsce i Europie Zachodniej (wykład
w języku polskim i angielskim)
15. Choreografia inkluzywna (warsztat)
16. Taniec dla osób niepełnosprawnych / Taniec dla seniorow
(wykład/warsztat)
17. Teatr i taniec jako formy oddziaływania edukacyjnego
i terapeutycznego (wykład/ćwiczenia)
18. Podstawy reżyserii teatralnej (wykład/warsztat)
19. Projektowanie małych inkluzywnych form teatralnych (warsztat)
20. Ćwiczenia rozciągające dla osób niepełnosprawnych / Ćwiczenia
rozciagajace dla seniorow (ćwiczenia)
21. Terapeutyczne działania artystyczne / Choreoterapia (ćwiczenia)
22. Warsztat dramowo-teatralny z pedagogiką zabawy (warsztat)
23. Dydaktyka i metodyka nauczania tańca współczesnego (warsztat)
24. Improwizacje ruchowe (warsztat)
25. Zadania aktorskie (warsztat)
26. Rytmika (warsztat)
27. Reżyseria ruchu (warsztat)
28. Dydaktyka i metodyka nauczania tańca jazzowego (warsztat)
29. Mody taneczne (warsztat)
30. Pedagogika teatralna z elementami warsztatu kompetencji teatralnych
(wykład/warsztat)
31. Trening twórczości (ćwiczenia)
32. Projekt dyplomowy (ćwiczenia)
33. Praktyki zawodowe (warsztat)

Zapisz się

Kadra dydaktyczna

Zajęcia są realizowane przez wysoko wykwalifikowaną kadrę specjalistów, naukowców i praktyków z Polski i Niemiec – nauczyciele akademiccy, pedagodzy teatralni, aktorzy, reżyserzy, tancerze i choreografowie, artterapeuci oraz specjaliści w zakresie organizacji międzynarodowych inkluzywnych projektów artystyczno-pedagogicznych. Prowadzenie wykładów i warsztatów w języku polskim i angielskim.

Pomysłodawca i kierownik studiów podyplomowych:
dr Alexandr Azarkevitch (Niemcy / Polska)

Wśród kadry wykładowców m.in.:

dr Alexandr Azarkevitch (Niemcy / Polska)

Tancerz, choreograf, reżyser ruchu, teatrolog, menedżer kultury, nauczyciel akademicki w Niemczech i w Polsce. Twórca kierunku taniec na Wydziale Artystycznym Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, z którą był związany zawodowo w latach 2008–2021.

Kariera nauczyciela akademickiego dra Azarkevitcha w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi w latach 2008–2021 prowadziła przez wszystkie szczeble, aż do stanowiska profesora, pełnił także obowiązki dziekana kierunku taniec. Od roku akademickiego 2021/2022 jest nauczycielem akademickim na kierunku Studiengangs Tanz und Theater im Sozialen. Tanzpädagogik / Theaterpädagogik (B.A.) w HKS Ottersberg w Niemczech (University of Applied Sciences and Arts).

Jako choreograf i reżyser ruchu współpracuje z wieloma polskimi i zagranicznymi teatrami operowymi, muzycznymi, dramatycznymi, lalkowymi i teatrami tańca, m.in.: Teatrem Muzycznym w Poznaniu, Teatrem Wielkim w Łodzi, Operą Nova w Bydgoszczy, Teatrem im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu, Teatrem Nowym w Słupsku, Teatrem Lubuskim w Zielonej Górze, Teatrem Lalek „Arlekin” w Łodzi, Teatrem Lalek „Pleciuga” w Szczecinie, Państwowym Zespołem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, Theater Chemnitz w Niemczech.

Jest autorem ruchu scenicznego i choreografii, m.in.: operetki klasycznej Cygańska miłość do muzyki Franciszka Lehára i broadwayowskiego musicalu Kiss me, Kate do muzyki Cole’a Portera w Teatrze Muzycznym w Poznaniu; opery Dydona i Eneasz do muzyki Henry’ego Purcella w Teatrze Wielkim w Łodzi; kultowego broadwayowskiego musicalu Cabaret do muzyki Johna Kandera w Nowym Teatrze im. Witkacego w Słupsku; spektaklu La Strada. Das Lied der Strasse w Theater Chemnitz w Niemczech; spektaklu muzycznego Kolory w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz spektaklu muzycznego Spiritus movens. Piosenki Jeremiego Przybory w Operze Nova w Bydgoszczy.

Jest pomysłodawcą, organizatorem i reżyserem ruchu w licznych międzynarodowych projektach artystycznych, w tym inkluzywnych, takich jak: międzynarodowy inkluzywny projekt „LOG-IN TANZ” w miejskiej galerii sztuki „Galerie Kulturhaus” w Berlinie oraz międzynarodowy inkluzywny performance taneczny Boléro do muzyki Maurice’a Ravela, którego premiera odbyła się w siedzibie Przedstawicielstwa Kraju Związkowego Hesja przy Radzie Federacji w Berlinie.

Był zapraszany do prowadzenia warsztatów tańca inkluzywnego według autorskiego programu „Ich + Du + Wir = Tanz” w ramach Inklusionstage w Poczdamie, w Niemczech oraz do współpracy jako juror i członek komitetu ekspertów festiwali oraz konkursów taneczno-choreograficznych, m.in. w Argentynie, Grecji, Polsce, Estonii, Ukrainie i we Włoszech. W latach 2002–2019 pełnił funkcję prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Promocji Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa w Łodzi. Był twórcą i dyrektorem organizowanego w latach 2002-2012 w Teatrze Muzycznym im. Danuty Baduszkowej w Gdyni, a następnie w Teatrze Wielkim i Teatrze Muzycznym w Łodzi Międzynarodowego Konkursu Sztuki Choreograficznej im. Sergiusza Diagilewa. Zdobył wiele wyróżnień i odznaczeń, m.in.: Nagrodę Artystyczną Prezydenta Miasta Gdyni w dziedzinie tańca; Brązowy Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” w dziedzinie tańca nadany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego; Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w działalności na rzecz rozwoju nauki; Srebrny Medal za Długoletnią Służbę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej.

Obecnie prowadzi zajęcia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacji artystycznej oraz jest pomysłodawcą i koordynatorem Międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki teatru inkluzywnego i tańca inkluzywnego w Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Na stale mieszka w Niemczech.

 

✔ dr Barbara Popiel-Kobielska (Polska)

Doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, menadżer kierunku pedagogika oraz Pełnomocnik Rektora ds. Jakości Kształcenia w Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie. Pracowała jako nauczycielka języka polskiego, edukator dzieci i młodzieży, trener szybkiego czytania i technik pamięciowych, uczestniczyła w projektach z zakresu kultury, edukacji i bezpieczeństwa realizowanych na skalę krajową
i międzynarodową.

W latach 2012–2017 pracowała w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie jako sekretarz literacki, a także jako członek Biura festiwalowego KONTRAPUNKT – Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego w Szczecinie. Obecnie koordynuje warsztaty pedagogiczne dla dzieci w wieku 5–10 lat prowadzone w Teatrze Polskim w Szczecinie.

 

✔ dr Mateusz Wiszniewski (Polska)

Arteterapeuta, Zen Coach, instruktor ćwiczeń relaksacyjnych (joga, czi kung), hawajskiej pracy z ciałem Kinomana,  improwizacji tańca i symboliki ciała oraz teatru improwizacji tańca (metoda niemieckiego tancerza, choreografa i psychologia Detlefa Kapperta). W swojej pracy inspiruje się metodą Anny Halprin-Life Art Process, Ruth Zaporah-Action Theater, Emilie Conrad-Continuum oraz pracą z systemem analizy ruchu, wywodzącego się z pracy Labana i  Bartenieff – LBMS – Karen Strud, Agnieszka Sokołowska.

Prowadzi zajęcia relaksacyjne od 1994 roku i arteterapii od 1999 roku. Jest wykładowcą na podyplomowym studium arteterapii i choreoterapii, twórcą rocznego szkolenia rozwoju osobistego przez sztukę: Akademia Terapii Ekspresyjnych (XXIV ukończone edycje, ponad 240 absolwentów). Regularnie od siedmiu lat prowadzi zajęcia ćwiczeń relaksacyjnych z jogi, czi kung, choreo i muzykoterapii dla seniorów.

W 2006 roku na Uniwersytecie Łódzkim obronił doktorat z socjologii tańca poświęcony uzdrawiającym tańcom w różnych kulturach świata i terapii tańcem. Jest autorem książek: Uzdrawiający taniec, Taniec jako terapia, Zrelaksuj się i żyj twórczo, Potęga wizualizacji.

 

✔ Antonia Keinz (Niemcy)

Edukatorka kulturalna i koordynatorka wydarzeń kulturalno-społecznych i inkluzywnych. Od wielu lat projektuje i realizuje w całych Niemczech społeczno-kulturalne i inkluzywne projekty oraz wydarzenia dla produkcji filmowych, teatrów, agencji reklamowych, stowarzyszeń i fundacji.

Oprócz zarządzania wydarzeniami specjalizuje się w opracowywaniu koncepcji, strategii i finansowaniu projektów i przedsięwzięć, w tym inkluzywnych. Przez kilka lat zarządzała Kommunales Kontakttheater w Stuttgarcie, organizując liczne produkcje i warsztaty z zakresu integracji, tolerancji i demokracji.

Opracowywała projekty dla instytucji w sektorze kulturalnym i społecznym, w tym jedynej państwowej nagrody w Niemczech – Landesamateurtheaterpreis LAMATHEA  w Badenii-Wirtembergii (nagroda za wybitne osiągnięcia teatrów niezależnych w kategoriach: teatr dramatyczny, teatr plenerowy, teatr dla dzieci i młodzieży, teatr społeczny i teatr lalkowy, przyznawana co dwa lata przez Ministerstwo Nauki, Badań i Sztuki Badenii-Wirtembergii (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg).

 

✔ Jörg Markowski (Niemcy)

Pedagog, literaturoznawca, nauczyciel akademicki, pomysłodawca i koordynator inkluzywnych projektów edukacyjno-kulturalnych. Zainicjował i zrealizował w Niemczech liczne projekty inkluzywne w dziedzinie sztuki, teatru, literatury i edukacji.

Jako dyrektor współzarządzający EbelingMarkowski GbR wspiera niemieckie władze lokalne w administracyjnym wdrażaniu Konwencji ONZ o Prawach Osób Niepełnosprawnych. Jest dyrektorem zarządzającym instytucji Haus der Diakonie gGmbH w Wehr-Öflingen, która od lat aktywnie promuje sztukę inkluzywną.

 

✔ mgr Justyna Zar (Polska)

Aktorka, reżyserka, absolwentka Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza. Współpracuje z teatrami w całej Polsce, ostatnio takimi jak: Opera Nova w Bydgoszczy, Teatr Muzyczny w Toruniu, Opera Wrocławska oraz Opera i Filharmonia Podlaska w Białymstoku.

Jest także recenzentką polskich i zagranicznych tekstów dramatycznych dla Agencji Dramatu i Teatru (ADiT); autorką posłowia do antologii dramatów Petera Asmussena „Śmierć jest innym gatunkiem muzyki. Dramaty wybrane” (wyd. ADiT, 2015) oraz dwutomowej antologii dramatów duńskich „Kosmiczny lęk albo dzień, w którym Brad Pitt został paranoikiem” (ADiT, Warszawa, 2021); finalistką ogólnopolskich Warsztatów Mistrzowskich z  Grzegorzem Jarzyną w  TR Warszawa, warsztatów mistrzowskich z Janem Peszkiem, warsztatów Physiological Voice Training z dr Hubertem Noé. Rezydentka Odin Teatret, Dania oraz programu teatru fizycznego „Ukryty wojownik” w opracowaniu Roberta Niżnika. Oprócz wykształcenia teatralnego posiada też muzyczne i filozoficzne (Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Pisa).

Poza teatrem zajmuje się szeroko pojętym rozwojem osobistym (terapeutka w procesie certyfikacji), treningiem głosu, pracą z ciałem i oddechem. Jest pasjonatką języka włoskiego i kultury włoskiej.

 

mgr Marta Gosecka (Polska)

Polonistka, kulturoznawczyni, instruktorka teatralna, aktywistka miejska, pedagog teatru w Teatrze Współczesnym w Szczecinie. Od kilkunastu lat prowadzi młodzieżowe grupy teatralne, które charakteryzują się otwartością i różnorodnością – w grupach tych pracowały lub pracują osoby z różnymi niepełnosprawnościami.

Ma za sobą kilka projektów miejskich, m.in.: „Projekt Stadion”, „Urodziny – akcja happeningowa”, „Moje małe arcydziełko” we współpracy z Galerią sztuki dla dzieci i młodzieży TWORZĘ SIĘ w Szczecinie. Od 2017 roku związana z programem Narodowego Centrum Kultury Bardzo Młoda Kultura w województwie zachodniopomorskim, a w latach 2019–2021 koordynatorka merytoryczna programu. Pomysłodawczyni Letniej Akademii Edukacji Kulturowej w Czaplinku i Dalej Razem – Programu Edukacji Kulturowej w województwie zachodniopomorskim.

We współpracy z organizacjami pozarządowymi współtworzy działania na rzecz pogłębienia wiedzy o prawach człowieka. Prowadzi warsztaty z oddania sprawczości dzieci i młodzieży w działaniach edukacyjno-kulturowych, a także warsztaty antydyskryminacyjne. Obecnie stale współpracuje z Instytutem Teatralnym im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie i Fundacją Szkoła Liderów im. Zbigniewa Pełczyńskiego.

 

mgr Magdalena Bogusławska (Polska)

Instruktorka teatralna, gerontopedagog i pedagog teatru w Teatrze Lalek „Pleciuga” w Szczecinie. Tworzy i realizuje autorskie projekty teatralno-edukacyjne, prowadzi warsztaty, tworzy scenariusze zajęć i koordynuje ich realizację.

 

mgr Ewelina Rożek-Jaworska (Polska/Niemcy)

Dyrygentka; ukończyła studia z zakresu dyrygentury symfoniczno-operowej oraz edukacji artystycznej w zakresie sztuki muzycznej – dyrygentury chóralnej, a także kursy i szkolenia związane z edukacją artystyczną dzieci. Podejmuje współpracę muzyczną z teatrami i operami polskimi i zagranicznymi.

Prowadzi chóry szczecińskich uczelni wyższych i chóry szkolne, uczy muzyki w szkołach polskich i niemieckich. W Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych w Szczecinie prowadzi zajęcia z muzyki oraz metodyki edukacji muzycznej na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna.

Zapisz się

Świadectwo

Warunkiem zaliczenia studiów podyplomowych jest uczestnictwo w zajęciach, uzyskanie zaliczenia zajęć, zdanie wszystkich egzaminów oraz zaliczenie praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów, a także uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu dyplomowego (publiczna prezentacja inkluzywnego projektu teatralno-tanecznego).

Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych wydane przez Collegium Balticum – Akademię Nauk Stosowanych w Szczecinie w języku polskim, angielskim lub niemieckim.

Zapisz się

Sylwetka absolwenta

Absolwenci Międzynarodowych studiów podyplomowych z zakresu pedagogiki teatru inkluzywnego i tańca inkluzywnego nabędą niezbędne umiejętności i kompetencje umożliwiające pracę w polskich i zagranicznych placówkach zajmujących się teatrem i tańcem inkluzywnym.

Zapisz się

Dokumenty do pobrania

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się
Skip to content