Projekt podejmuje dwa najpilniejsze wyzwania w Europie.

 • Po pierwsze tworzenie nowych, bardziej atrakcyjnych i innowacyjnych metod nauczania przedmiotów ścisłych w szkołach średnich.
 • Po drugie zaangażowanie młodego pokolenia w zapobieganie zmianom klimatu i przygotowanie ich do działania w sprawie zmian klimatu zarówno w bliskiej jak i dalekiej przyszłości.

 • Nazwa projektu: Climate change offers an open door to students’ re-engagement in science

 • Numer projektu: 2020-1-DK01-KA201-075029

 • Strona www: https://climatechangeeducationerasmusplus.blogspot.com/p/idea.html

 • Czas trwania: 01/10/2020 – 31/03/2023


 • UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE

  Rezultat 1: Szkolny przewodnik po edukacji na temat zmian klimatycznych.

  Rezultat 2: Dlaczego nastoletnie dziewczęta powinny angażować się w edukację naukową opartą na zmianach klimatycznych?

  Rezultat 3: Edukacja dotycząca zmian klimatu – wideo.

 • DECYDENCI W DZIEDZINIE INNOWACYJNOŚCI EDUKACJI

  Rezultat 4: Platforma do angażowania nastoletnich uczniów w naukę.

  Rezultat 5: Angażowanie młodych pokoleń w zapobieganie zmianom klimatycznym poprzez innowacyjną edukację.


 • Professionshøjskolen Absalon – koordynator (Dania)

 • ANS Collegium Balticum (Polska)

 • SERŠ Maribor (Słowenia)

 • Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza (Polska)

 • Pasvalio Lėvens Pagrindinė Mokykla (Litwa)

 • Instituto de Enseñanza Secundaria La Consulta 205 PS (Hiszpania)

 • Platon Schools – Εκπαιδευτήρια Πλάτων (Grecja)

 • Working with europe (Hiszpania)

Climate change education
Climate change education
Climate change education

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content