Oferta studiów podyplomowych

Oferta na rok akademicki 2017/2018

W uzupełnieniu wiedzy, a tym samym podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą oferowane przez naszą szkołę studia podyplomowe. Nauka trwa dwa semestry i realizowana jest zarówno w trybie zaocznym, jak i wieczorowym na kilku kierunkach do wyboru.

Oferujemy kształcenie zarówno na kierunkach informatycznych, administracyjnych, pedagogicznych, ekonomicznych, politologicznych, jak i filologicznych, ale nie tylko. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków na studiach podyplomowych w aktualnym roku akademickim nie tylko w Szczecinie, ale i Lęborku, Słupsku, Sulęcinie czy też Stargardzie.

By rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji), a także kserokopii dowodu osobistego.

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

  • Karta zgłoszeniowa
  • Ankieta rekrutacyjna

  POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA

Nasi partnerzy