OFERTA

STUDIA PODYPLOMOWE

Sprawdź jakie promocje przygotowaliśmy
dla WAS!

Oferta studiów podyplomowych w Szczecinie na rok akademicki 2020/2021

W uzupełnieniu praktycznej wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą Państwu oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Szczecin. Podjęcie nauki w którejś z proponowanych specjalności to dobra inwestycja w swoją przyszłość. Ogromne perspektywy zawodowe absolwentów są zasługą wyjątkowego podejścia uczelni do organizacji systemu nauczania. Obok wiedzy i kwalifikacji szkoła zapewnia również doświadczenie, ponieważ kształci swoich słuchaczy nie tylko teoretycznie ale i praktycznie, stale rozwijając specjalności, na które jest realne zapotrzebowanie na rynku pracy. System nauczania jest dostosowany do indywidualnych uwarunkowań studentów i do stale zmieniających się potrzeb rynkowych.

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum jest posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia. Aby starać się o przyjęcie na wybrany kierunek kandydat powinien być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. Studia trwają dwa lub trzy semestry, odbywają się w trybie zaocznym, do wyboru słuchaczy są trzy kierunki:

Informatyka, gdzie proponowane specjalności to między innymi: Analiza procesów biznesowych w projektach IT, Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne, Bazy danych, metody i narzędzia w praktyce, Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, Informatyka dla nauczycieli i inne.

Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach: System Zarządzania Bezpieczeństwem, Inspektor ochrony danych osobowych, Psychologia śledcza

Pedagogika, czyli 30 różnych specjalności, w tym: Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy, Integracja sensoryczna, Coaching, mentoring i tutoring w oświacie, Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej, Doradztwo zawodowe i rozwój kariery.

W przypadku każdej specjalności i na każdym etapie kształcenia zapewniamy zdobycie praktycznej wiedzy i związanych z nią umiejętności oraz kontakt z ekspertami i osobami doświadczonymi w pracy w danej dziedzinie. Zajęcia praktyczne zapoznają słuchaczy z konkretnymi rozwiązaniami stosowanymi w poszczególnych branżach. Wynika to z dostosowania programu do wymogów rynku pracy oraz potrzeb przedsiębiorstw poszukujących wśród słuchaczy wyższych uczelni nowych pracowników. W efekcie wielu studentów Collegium Balticum łączy naukę z pracą. Warto dodać, że w programach nauczania unika się kwestii, które z punktu widzenia przyszłego zawodu są drugorzędne, albo nieistotne.

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecinie w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji).

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA

Rekrutacja letnia

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica