studia podyplomowe

OFERTA

Sprawdź jakie promocje przygotowaliśmy
dla WAS!

Oferta na rok akademicki 2019/2020

W uzupełnieniu wiedzy, a tym samym podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe. Nauka trwa dwa lub trzy semestry i realizowana jest w trybie zaocznym na kilku kierunkach do wyboru.

Oferujemy kształcenie zarówno na kierunkach  administracyjnych, pedagogicznych, polityczno – społecznych jak i informatycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków na studiach podyplomowych w aktualnym roku akademickim nie tylko w Szczecinie, ale i w Stargardzie.

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji), a także kserokopii dowodu osobistego.

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

  POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin