Oferta studiów podyplomowych

Oferta na rok akademicki 2018/2019

W uzupełnieniu wiedzy, a tym samym podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe. Nauka trwa dwa lub trzy semestry i realizowana jest w trybie zaocznym na kilku kierunkach do wyboru.

Oferujemy kształcenie zarówno na kierunkach  administracyjnych, pedagogicznych, polityczno – społecznych jak i informatycznych.
Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kierunków na studiach podyplomowych w aktualnym roku akademickim nie tylko w Szczecinie, ale i w Stargardzie.

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni. W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji), a także kserokopii dowodu osobistego.

Opłata wpisowa – 200 zł

Do pobrania:

  • Karta zgłoszenia
  • Ankieta rekrutacyjna

  POBIERZ WSZYSTKIE DOKUMENTY DO POBRANIA

Partnerzy Uczelni