Oferta studiów podyplomowych

W uzupełnieniu praktycznej wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą Państwu oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Szczecin.

PROMOCJA -20% dla tegorocznych absolwentów studiów podyplomowych oraz studentów. Sprawdź ofertę

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecinie w Szczecińskiej Szkole Wyższej należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni.

W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji).

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum jest posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia.

Aby starać się o przyjęcie na wybrany kierunek kandydat powinien być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni.

Studia trwają dwa lub trzy semestry, odbywają się w trybie zaocznym, do wyboru słuchaczy są trzy kierunki:

  • Informatyka, gdzie proponowane specjalności to między innymi: Analiza procesów biznesowych w projektach IT, Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne, Bazy danych, metody i narzędzia w praktyce, Bezpieczeństwo systemów i sieci teleinformatycznych, Informatyka dla nauczycieli i inne.

  • Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne w specjalnościach: System Zarządzania Bezpieczeństwem, Inspektor ochrony danych osobowych, Psychologia śledcza

  • Pedagogika, czyli 30 różnych specjalności, w tym: Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy, Integracja sensoryczna, Coaching, mentoring i tutoring w oświacie, Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej, Doradztwo zawodowe i rozwój kariery.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami, które obowiązują od 1 lutego 2020, zobacz ile promocji przygotowaliśmy dla Ciebie.

Uwaga! gratis – oznacza zawsze wartość 1/12 rocznego czesnego (niezależnie od wysokości indywidualnych rat)

Opłata wpisowa na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

 

✔ Integracja sensoryczna0 zł opłaty wpisowej i 10% w czesnym dla absolwentów oraz na drugi kierunek dla osób będących jednocześnie na dwóch kierunkach.

0zł opłaty wpisowej, zamiast 200 zł dla absolwentów SSW Collegium do 2015 roku.

0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2021r.

0 zł opłaty wpisowej i 20% zniżki w czesnym dla studentów SSW Collegium Balticum oraz absolwentów, którzy w tym samym roku kalendarzowym ukończyli studia licencjackie, magisterskie lub podyplomowe oraz na drugi kierunek dla osób będących jednocześnie na dwóch kierunkach.

Collegium Balticum Praktycznie Studia Podyplomowe
Zarządzanie Oświatą
Promocje

Opłata wpisowa:

200zł

Studia podyplomowe w Collegium Balticum

Od ponad 20 lat z sukcesami Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zapewnia studentom kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich, studiach podyplomowych. W naszej szerokiej ofercie znajdziecie Państwo studia podyplomowe nauczycielskie i nienauczycielskie. W uzupełnieniu praktycznej wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą Państwu oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Szczecin. Podjęcie nauki w którejś z proponowanych specjalności to dobra inwestycja w swoją przyszłość.

Specjalizujemy się w pedagogice, pedagogice specjalnej, integracji sensorycznej, bezpieczeństwie wewnętrznym, bardzo dużą popularnością cieszą się kierunki z oligofreno, andragogiki, rewalidacji. Misją naszej działalności edukacyjnej jest dostarczenie studentom kompetencji umożliwiających wszechstronny rozwój w zakresie wiedzy ogólnej i podstaw wiedzy specjalistycznej, realizowanej na poziomie obranego kierunku studiów podyplomowych.

Partnerzy uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content