Wideoteka

Oferta studiów podyplomowych

W uzupełnieniu praktycznej wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą Państwu oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Szczecin.

Studia realizowane hybrydowo lub 100% online w całej Polsce, dla osób zapisanych na kierunki prowadzone w Szczecinie.

PROMOCJA od 09.05.2024 do 10.06.2024

0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla wszystkich nowych kandydatów SP*
0 zł opłaty wpisowej i 20% zniżki w czesnym dla studentów i absolwentów CB ANS*  **
0 zł opłaty wpisowej i 50% zniżki w czesnym na drugi, tańszy kierunekdla osób zapisujących się na dwa kierunki jednocześnie (przy czym pierwszy kierunek jest pełnopłatny) lub dla osób, które są obecnie studentami SW lub uczestnikami SP CB-ANS*  **

* promocje nie łączą się ze sobą
** nie dotyczy kierunków: IS, Ajurweda, Akademia Lidera Plus, Zarz.bezp. w org., Medyczny Trener (te kierunki:  0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla obecnych studentów SW, uczestników SP i absolwentów CB ANS)

Aby rozpocząć edukację na studiach podyplomowych w Szczecinie w Collegium Balticum należy być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni.

W celu aplikacji na naszą uczelnię należy pobrać i uzupełnić kartę zgłoszeniową oraz ankietę rekrutacyjną. Konieczne będzie dołączenie kserokopii dyplomu ukończenia szkoły wyższej (oryginał/odpis dyplomu do wglądu na potrzeby rekrutacji).

Warunkiem rozpoczęcia studiów podyplomowych w Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych jest posiadanie kwalifikacji co najmniej pierwszego stopnia.

Aby starać się o przyjęcie na wybrany kierunek kandydat powinien być absolwentem studiów licencjackich, inżynierskich bądź też magisterskich dowolnej uczelni.

Studia trwają dwa lub trzy semestry, odbywają się w trybie zaocznym, do wyboru słuchaczy są trzy kierunki:

 • Dietetyka:

  Medyczny trener personalny

 • Administracja publiczna i bezpieczeństwo wewnętrzne:

  Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

 • Pedagogika, czyli 30 różnych specjalności, w tym: Lider w szkole – budowanie pozytywnego autorytetu wychowawcy, Integracja sensoryczna, Coaching, mentoring i tutoring w oświacie, Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej, Doradztwo zawodowe i rozwój kariery.

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi promocjami, które obowiązują od 1 lutego 2020, zobacz ile promocji przygotowaliśmy dla Ciebie.

Uwaga! gratis – oznacza zawsze wartość 1/12 rocznego czesnego (niezależnie od wysokości indywidualnych rat)

Opłata wpisowa na studia podyplomowe wynosi 200 zł.

——————————————–

Studia realizowane hybrydowo lub 100% online w całej Polsce, zniżka dla osób zapisanych na kierunki online lub prowadzone w Szczecinie.

Promocje

PROMOCJA od 09.05.2024 do 10.06.2024

0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla wszystkich nowych kandydatów SP*

0 zł opłaty wpisowej i 20% zniżki w czesnym dla studentów i absolwentów CB ANS*   **
0 zł opłaty wpisowej i 50% zniżki w czesnym na drugi, tańszy kierunekdla osób zapisujących się na dwa kierunki jednocześnie ( przy czym pierwszy kierunek jest pełnopłatny) lub dla osób, które są obecnie studentami SW lub uczestnikami SP  CB-ANS*   **
* promocje nie łączą się ze sobą
** nie dotyczy kierunków: IS, Ajurweda, Akademia Lidera Plus, Zarz.bezp. w org., Medyczny Trener (te kierunki:  0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla obecnych studentów SW, uczestników SP i absolwentów CB ANS)

✔ Integracja sensoryczna0 zł opłaty wpisowej i 10% w czesnym dla absolwentów oraz na drugi kierunek dla osób będących jednocześnie na dwóch kierunkach.

0zł opłaty wpisowej, zamiast 200 zł dla absolwentów SSW Collegium do 2015 roku.

0 zł opłaty wpisowej i 10% zniżki w czesnym dla absolwentów SSW Collegium Balticum w latach 2016-2022r.

logo
Zarządzanie Oświatą
Zarządzanie oświatą studia podyplomowe
Promocje

Opłata wpisowa:

200zł

Studia podyplomowe w Collegium Balticum

Od ponad 23 lat z sukcesami Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zapewnia studentom kształcenie na studiach licencjackich, magisterskich, studiach podyplomowych. W naszej szerokiej ofercie znajdziecie Państwo studia podyplomowe nauczycielskie i nienauczycielskie. W uzupełnieniu praktycznej wiedzy i podniesieniu kwalifikacji zawodowych pomogą Państwu oferowane przez naszą Uczelnię studia podyplomowe w mieście Szczecin. Podjęcie nauki w którejś z proponowanych specjalności to dobra inwestycja w swoją przyszłość.

Specjalizujemy się w pedagogice, pedagogice specjalnej, integracji sensorycznej, bezpieczeństwie wewnętrznym, bardzo dużą popularnością cieszą się kierunki z oligofreno, andragogiki, rewalidacji. Misją naszej działalności edukacyjnej jest dostarczenie studentom kompetencji umożliwiających wszechstronny rozwój w zakresie wiedzy ogólnej i podstaw wiedzy specjalistycznej, realizowanej na poziomie obranego kierunku studiów podyplomowych.

FAQ – Studia podyplomowe

1. Co to znaczy studia podyplomowe?

Studia podyplomowe są odrębna formą kształcenia niż studia wyższe. Wybiera się je zwykle, mając już pewne doświadczenie zawodowe.

2. Jakie uprawnienia dają studia podyplomowe?

Jest bardzo szeroki wachlarz studiów podyplomowych i każdy kierunek nadaje inne uprawnienia, których celem jest dobre merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestnika na danym kierunku.

Podajemy przykład kilku kierunków – więcej w opisie kierunków na stronie www.cb.szczecin.pl – oferta studia podyplomowe:

Jedne z ważniejszych kierunków:

– EDUKACJA, WSPOMAGANIE I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU

– EDUKACJA, WSPOMAGANIE I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ

– INTEGRACJA SENSORYCZNA

– TERAPIA PEDAGOGICZNA

 

3. Czy do studiów podyplomowych wystarczy licencjat?

Zapisać się na studia podyplomowe może osoba, która ukończyła studia co najmniej pierwszego stopnia (licencjat).

4. Czy studia podyplomowe dają wyższe wykształcenie?

Nie, jest to odrębna forma kształcenia.

5. Czy na studiach podyplomowych otrzymam legitymację studencką?

Na studiach podyplomowych nie wydaje się legitymacji. Legitymacje studencką otrzymuje tylko student studiów wyższych.

6. Co otrzymuje uczestnik studiów podyplomowych po zakończeniu?

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych

7. Czy studia podyplomowe kończą się napisaniem pracy?

Nie ma prac dyplomowych, dokonuje się zaliczeń na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego.

8. Czy istnieje możliwość dofinansowania do studiów podyplomowych?

Są różne Instytucje dofinansowujące studia podyplomowe.   O dofinansowanie mogą ubiegać się  nauczyciele, którzy uzyskają zgodę swojego Dyrektora. Można również starać się o dofinansowanie z PUP, należy wtedy złożyć wniosek o dofinansowanie kosztów tych studiów oraz dokumenty wymagane we właściwym dla miejsca zamieszkania powiatowym urzędzie pracy. Osoby niepełnosprawne mogą starać się o dofinansowanie  w PFRON.

9. Czy za studia podyplomowe można otrzymać fakturę?

Tak, dział finansowy wystawia FV na prośbę uczestnika – kontakt: tel. 91-483 81 66 lub e-mail: kwestura@cb.szczecin.pl

10. Ile trwają studia podyplomowe.

Według Ustawy  Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, studia podyplomowe trwają nie krócej niż 2 semestry. Czas, jaki należy poświęcić na naukę i zdobycie świadectwa ukończenia studiów podyplomowych zależy jednak od konkretnego kierunku.

11. Ilu musi być przyjętych uczestników aby utworzył się kierunek?

Uruchamiamy kierunek gdy zapisane jest min. 12 osób, więc prawdopodobieństwo uruchomienia się grupy jest bardzo duże.

12. W jakie dni tygodnia odbywają się zajęcia na studiach podyplomowych?

Zajęcia odbywają się średnio co 2 weekend (za wyjątkiem różnych świąt, długich weekendów oraz wakacji)

13. Pod jakim numerem jesteśmy wpisani w MEiN do rejestru Uczelni Wyższych?

Jesteśmy wpisani do rejestru uczelni niepublicznych pod nr 176.

14. Godziny otwarcia i kontakt z dziekanatem studiów podyplomowych

Biuro czynne w godz:
poniedziałek-środa-piątek w godz. 8-16
wtorek-czwartek w godz. 8-17

Kontakt z dziekanatem studiów podyplomowych

nr tel. 91 483-81 67

e-mail: podyplomowe@cb.szczecin.pl

Kilka słów o studiach podyplomowych w Collegium Balticum

Studia podyplomowe

Chcesz poszerzyć swoje kwalifikacje, przebranżowić się, a może odkryłeś niedawno zawód, który bardzo Ci odpowiada? Jeśli posiadasz już wyższe wykształcenie, nie musisz zapisywać się na inny kierunek, żeby ponownie zdawać egzaminy i pisać pracę dyplomową. Zamiast kolejnych trzech lub pięciu lat na uczelni możesz uzyskać nowe uprawnienia w 2 lub 3 semestry – na tym polegają studia podyplomowe.

Jest to odrębny rodzaj kształcenia, dedykowany absolwentom studiów pierwszego, pierwszego i drugiego stopnia lub studiów magisterskich. Polega on na tym, że na zakończenie nie otrzymujemy kolejnego tytułu licencjata lub magistra, a jedynie zaświadczenie, które poszerza nasze już uzyskane wykształcenie. Dlatego studia podyplomowe trwają zdecydowanie krócej, zajęcia odbywają się w weekendy, i dzięki temu uczestnik może zapisać się na kurs nie rezygnując z pracy zawodowej. Studia podyplomowe są bowiem dedykowane osobom w każdym wieku.

Nienauczycielskie podyplomowe studia – Lublin

Jako Akademia Nauk Stosowanych specjalizujemy się w dziedzinie nauk społecznych, ale nie wszystkie nasze propozycje dotyczą przygotowania nauczycielskiego. Podyplomowe studia nienauczycielskie, które prowadzimy, dotyczą głównie obszaru biznesu, psychologii oraz treningu personalnego.

Szczególnie wartymi uwagi są kierunki prowadzone we współpracy ze specjalistami z branży, jak na przykład Mauricz Training Center. Cena zależy od rodzaju kursu i każdy kończy się egzaminem. Zapraszamy osoby, które są zainteresowane zarówno przebranżowieniem się, poszerzeniem kwalifikacji, jak i po prostu zdobyciem nowej wiedzy – każda osoba, posiadająca wyższe wykształcenie, może się zapisać na podyplomowe studia. Lublin, Warszawa, Siedlce, Sanok, Zielona Góra, Szczecin i Stargard to niektóre nasze lokalizacje.

Podyplomowe studia pedagogiczne nauczycielskie – Zielona Góra

Jesteś już nauczycielem, ale chcesz nauczać kolejnych przedmiotów? Nie musisz zdobywać nowych uprawnień do pracy w szkole ani kończyć innych studiów wyższych, ponieważ wystarczy, że uzupełnisz swoje kompetencje poprzez podyplomowe studia. Pedagogiczne przygotowanie jest w tym wypadku w programie pomijane, a zamiast niego uczestnik otrzymuje merytoryczną i praktyczną wiedzę.

Te kursy kierowane są do absolwentów kierunków nauczycielskich. W naszej ofercie uwzględniliśmy każdy przedmiot: od biologii, przez historię, po bibliotekoznawstwo dla nauczycieli. Studia podyplomowe, Zielona Góra czy Olsztyn, dają takie same kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe niezależnie od miejsca ich odbywania.

Studia podyplomowe: pedagogika i specjalizacje – Siedlce

Dla absolwentów kierunków pedagogicznych oraz pokrewnych przygotowaliśmy specjalne studia podyplomowe. Pedagogika to szeroka dziedzina i obecnie istnieje ogromne zapotrzebowanie na specjalistów od poszczególnych jej obszarów, jak na przykład:

 • terapii pedagogicznej,
 • logopedii,
 • gerontologii,
 • integracji sensorycznej.

Dzięki poszerzeniu kwalifikacji uczestnicy naszych kursów zdobywają nie tylko nowe perspektywy zarobkowe, ale również uzupełniają już posiadaną wiedzę, by lepiej realizować się zawodowo.

Zapisz się w Collegium Balticum na studia podyplomowe: Siedlce aż po Sanok, oferujemy wysoką jakość edukacji.

Partnerzy uczelni

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content