Informacje

9000 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

  • – 203 godziny zajęć
  • – kierunek kończy się zdaniem egzaminu końcowego.
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji konsultanta medycznego ajurwedy w ośrodkach, centrach, szpitalach ajurwedy i innych placówkach zdrowia fizycznego jak i psychicznego. Zajęcia prowadzą wykładowcy – lekarze z najlepszego szpitala ajurwedyjskiego i instytutu badawczego w Kerala (Indie).

Absolwent zdobędzie wiedzę z zakresu:

• najstarszej medycyny na świecie – starohinduskiej medycyny naturalnej Ajurvedy
• rozpoznawania typów organizmu człowieka w nurcie pięciu żywiołów (cech Twoich, klienta, dziecka, partnera, szefa…)
• wykorzystania nurtu pięciu żywiołów w prawidłowym rozwoju dzieci jako narzędzie w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
• rozumienia siebie i innych oraz jak stworzyć relacje, współpracę, która przyniesie pozytywne efekty
• zarządzania talentami swoimi, dzieci, współpracowników
• zarządzania zasobami ludzkimi zgodnie z typem organizmu dosha
• predyspozycji danego typu dosha do poważnych zachorowań
• prewencji zdrowia umysłu i ciała
• przywracania równowagi psychicznej i fizycznej organizmu
• jogi, medytacji
• ziołolecznictwa starohinduskiego
• żywienia i przygotowania posiłków zgodnie z dosha (dosza) oraz zmianami w naturze
• zaburzeń odżywiania oraz metod ich leczenia
• diagnozowania choroby i jej przyczyn
• leczniczych zabiegów, procedur i terapii manualnych – ajurwedyjskich
• ujędrniania i liftingu skóry z zastosowaniem technik oraz ziół starohinduskich
• stosowania procedur oraz past ziołowych do leczenia stanów zapalnych skóry
• długowieczności w zdrowiu i szczęściu
• funkcjonowania organizmu psycho-fizycznego/holistycznego
• życia zgodnego z naturą/rytmem dobowym/sezonowym
• psychologii ajurwedyjskiej – najstarszej psychologii świata
• praktycznego wykorzystania wiedzy o dosha, dominacji jej w ciele i umyśle
• technik oczyszczania organizmu – panchakarma

Cele szczegółowe:

• wyposażenie słuchaczy w wiedzę z zakresu starohinduskich metod leczenia medycyny ajurwedyjskiej, przywracania równowagi,oczyszczania organizmu, z uwzględnieniem standardów europejskich
• rozszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi o nurt pięciu żywiołów – naturalnych cech i predyspozycji dorosłych oraz dzieci
• pogłębienie wiedzy w dziedzinie medycyny, psychologii, dietetyki, kosmetologii, fizjoterapii o holistyczne podejście do człowieka
• rozwinięcie umiejętności o naturalne metody leczenia chorób przewlekłych, somatycznych
• wyposażenie w umiejętności określania typów organizmów
• rozwinięcie umiejętności z zakresu holistycznego leczenia, zarządzania zespołem, talentami
• wzbogacenie kompetencji służących wspieraniu rozwoju zawodowego pedagogów, dietetyków, kosmetologów, fizjoterapeutów, nauczycieli wczesnoszkolnych i nauczycieli jogi
• wyposażenie słuchaczy w praktyczne umiejętności z zakresu prewencji zdrowia i długiego życia w szczęściu swoim, rodziny, pacjentów, klientów, podopiecznych, współpracowników
• wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje z zakresu wspierania organizmu zgodnie z potrzebami i wyzwaniami stawianymi przed człowiekiem w XXI wieku z wykorzystaniem medycyny naturalnej
• przygotowanie słuchacza do drugiego stopnia edukacji: Terapeuta Ayurvedy zgodnie ze standardami najlepszego szpitala ajurwedyjskiego i instytutu badawczego w Indiach
• przygotowanie słuchacza do uruchomienie własnej działalności – oddział Centrum AYURVEDY, Konsultant Szpital Ajurwedyjski, Instytut Badawczy Somatheeram

Absolwent studiów podyplomowych po zrealizowaniu ww. przedmiotów osiągnie następujące efekty kształcenia:

w zakresie wiedzy

🌿 zna i rozumie procesy zachodzące w organizmie człowieka w czasie choroby
🌿 ma wiedzę z zakresu oczyszczania organizmu na pięciu poziomach
🌿 ma wiedzę dotyczącą roli żywiołów w określeniu przyczyny choroby,
🌿 ma wiedzę dotyczącą roli żywiołów w równowadze organizmu człowieka
🌿 ma wiedzę dotyczącą roli żywiołów w kreowaniu przyszłości dzieci i młodzieży ich talentów, potencjału i możliwości oraz słabości
🌿 ma wiedzę z zakresu wykorzystywania koncepcji dosha w dziedzinie HR w organizacji ( kuźnia: lidera, coacha i menadżera)
🌿 zna i rozumie zależności pomiędzy zmianami pór roku a procesami zachodzącymi w człowieku
🌿 zna podstawy naturalnych środków leczniczych
🌿 zna i rozumie zasady stosowania ziół w celu przywrócenia równowagi organizmowi człowieka
🌿 zna zasady podstawowych zabiegów medycyny naturalnej ajurwedyjskiej
🌿 zna i rozumie zasady zarządzania energią życiową
🌿 ma wiedzę z zakresu anatomii, fizjologi w ujęciu medycyny naturalnej ajurwedy
🌿 ma wiedzą z zakresu diagnozowania typu organizmu: dosha
🌿 zna i rozumie procesy starzenia się organizmu
🌿 ma wiedzę dotyczącą regeneracji organizmu
🌿 ma wiedzę z zakresu prewencji zdrowia człowieka
🌿 ma wiedzę z zakres długowieczności
🌿 ma wiedzę z zakresu stosowania naturalnych preparatów do zachowania młodego i zdrowego wyglądu skóry
🌿 ma wiedzę z zakresu stosowania naturalnych olejów ziołowych do zabiegów leczniczych skórę z zaburzeniami
🌿 zna i rozumie europejskie standardy obsługi pacjenta
🌿 ma wiedzę dotyczącą prawidłowego żywienia człowieka zgodnie z naturalnym potencjałem układu pokarmowego
🌿 ma wiedzę z zakresu zaburzeń pokarmowych (otyłość)
🌿 ma wiedzę z zakresu diety, programów dietetycznych w ujęciu ajurwedyjskim

Zapisz się

w zakresie umiejętnosci

🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu medycyny naturalnej ajurwedyjskiej
🌿 potrafi określić typ organizmu człowieka Dosha
🌿 potrafi wykorzystać obserwacje do diagnozy zaburzeń równowagi organizmu człowieka
🌿 potrafi potwierdzić typ organizmu na podstawie pulsu
🌿 potrafi stawiać diagnozę wykorzystując wiedzę z zakresu Tongue Diagnosis
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu Dinacharya
🌿 potrafi wykorzystać w życiu osobistym swoim i najbliższych rutynę dnia codziennego potrafi wykorzystać w praktyce wiedzę z zakresu olejów ziołowych
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu podstawowych zabiegów ajurwedyjskich
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu kąpieli ziołowych, masaży, inhalacji, masek i past roślinnych
🌿 potrafi opracować podstawowe zalecenia do przywrócenia równowagi w organizmie człowieka
🌿 potrafi prowadzić nadzór nad procesem dochodzenia do równowagi organizmu pacjenta
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu zasad odżywiania zgodnie z typem organizmu Dosha
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu programów żywienia sattwicznego
🌿 potrafi organizować i prowadzić konsultacje ajurwedyjskie
🌿 potrafi współpracować z podmiotami medycyny naturalnej ajurwedy oraz innymi instytucjami z zakresu zdrowia człowieka
🌿 wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu przeciwdziałania otyłości
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu europejskich standardów
obsługi pacjenta
🌿 potrafi inicjować, wspierać i promować naturalny, zdrowy styl życia
potrafi wykorzystać naturalny potencjał dzieci i młodzieży do kierowania karierą edukacyjna i zawodową
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu stosowania naturalnych preparatów ziołowych w kosmetologi
🌿 potrafi swoimi działaniami pokazywać skuteczność metod medycyny naturalnej ajurwedyjskiej
🌿 potrafi wykorzystać w praktyce zawodowej wiedzę z zakresu oczyszczania organizmu / detoksykacji
🌿 potrafi wykorzystać zasady i techniki zastosowania ziół w chorobie człowieka
🌿 potrafi wspomagać procesy leczenia chorób psychosomatycznych i przewlekłych zwanych cywilizacyjnymi
🌿 jest świadom narzędzi jakie posiada medycyna naturalna ajurwedyjska, jako medycyna przyszłości
🌿 jest przygotowany do pracy samodzielnej i w zespole
🌿 jest świadom konieczności etycznego zachowania wobec pacjentów
🌿 jest przygotowany do realizowania koncepcji pogłębiania wiedzy z zakresu najstarszej medycyny
🌿 jest uwrażliwiony na nieustanne przemiany zachodzące w społeczeństwie i kulturze
🌿 jest też przygotowany na odpowiednie reagowanie na te przemiany, nowe potrzeby i
wyzwania
🌿 zna charakterystykę ziół, ich zastosowanie i właściwości lecznicze, ich wpływ na psychikę oraz duchowe aspekty uzdrawiania

Zapisz się

KILKA DODATKOWYCH INFORMACJI DLA KANDYDATÓW

Czym tak naprawdę jest Ayurveda (ajurweda)?

Ayur – znaczy życie, veda – oznacza wiedza lub nauka. Starożytna nauka o życiu i jego siłach , zasobach oraz długowieczności. Ajurweda opiera się na głębokim zjednoczeniu z samą istotą życia. Jest medycyną prawdziwie holistyczną. Leczy człowieka w całości: ciało, umysł i ducha. Nie jest anachronicznym rodzajem medycyny ludowej. Jest pełnoprawną nauką, z własnymi wymiernymi, niezwykle złożonymi oraz kompleksowymi metodami przywracania równowagi organizmu – zdrowia człowieka. Opera się na podstawie obserwacji żywych istot oraz ich faktycznych reakcji na środowisko, a nie tylko na eksperymentach laboratoryjnych. Jest koncepcją filozoficzną, która twierdzi, iż stan ciała i umysłu człowieka jako jednostki zależą od dostrojenia jej do otaczającej natury i całego kosmosu. Jest to sposób życia, uczenia się, jak współpracować z naturą i żyć z nią w harmonii. By zachować zdrowie fizyczne i psychiczne.

Zapisz się

Czego się nauczysz dokladnie na studiach podyplomowych z Ajurwedy?

🌿 Przygotujemy Cię do życia w równowadze, w świecie nadmiaru bodźców, braku autorytetów, poprzez panowanie nad umysłem i wzmocnienie organizmu.
🌿 Posługiwania się praktyczną wiedzą ajurwedyjską do dłuższego, zdrowszego życie.
🌿 Nauczysz się dostrzegać zjawiska i uwarunkowania, które negatywnie lub pozytywnie wpływają na życie i samopoczucie człowieka.
🌿 Rozbudzisz świadomość ciała i uważność.
🌿 Nauczysz się konkretnych świadomych wyborów wspomagając prawidłowe funkcjonowanie organizmu.
🌿 Nauczysz się jak wykorzystać naukę ajurwedyjską by nie rezygnować z dotychczasowego życia a jednocześnie poprawić jego jakość
🌿 Nauczysz się jakie talenty i predyspozycje posiada dany typ organizmu (dosha (dosza))
🌿 Dowiesz się jak rozpoznać żywioły w organizmie dziecka, klienta, partnera życiowego czy biznesowego i jak tę wiedzę wykorzystać
🌿 Dowiesz się jak pokierować talentami dziecka na etapie edukacji i życia zawodowego oraz społecznego.
🌿 Otrzymasz bezcenną wiedzę, jak naturalnymi sposobami (dieta, joga, medytacja, zioła, terapia) przywrócić równowagę organizmu
🌿 Jak zahamować rozwój chorób oraz jak zapobiegać powstawaniu dolegliwości
🌿 Zrozumiesz jak pokarm, zioła, emocje, klimat, styl życia wpływają na fizjologię i psychologię człowieka.
🌿 Nauczysz się głęboko poznawać ciało, umysł i ducha
🌿 Poznasz zaawansowany system psychologii, wyjaśniający dynamikę karmy, świadomości i sposób łączenia się światów fizycznego i poza fizycznego.
🌿 Nauczysz się jak samodzielnie zapewnić sobie naturalne zdrowie oraz rozwinąć głębszy potencjał energetyczny.
🌿 Poznasz metodologię właściwego sposobu życia, pozwalającego zachować optymalne zdrowie.
🌿 Nauczysz się jak koncentrować na żywej istocie i kontrolować chorobę poprzez równoważenie wewnętrznych sił życiowych organizmu.
🌿 Poznasz zasady ajurwedyjskiej diety – program sattwiczny
🌿 Poznasz naturalne metody oczyszczania organizmu
🌿 Holistyczny program redukcji wagi ciała i zapobiegania ponownemu tyciu
🌿 Przywracania naturalnego stanu równowagi fizycznej
🌿 Ajurwedyjskie leki ziołowe
🌿 Zasady sattwicznej aktywności fizycznej
🌿 Przepisy sattwiczne (jadłospis dla dosha ( dosza))
🌿 Zmiany nawyków ruchowych i żywieniowych
🌿 Jak zdrowo żyć i zdrowo się odżywiać
🌿 Nauczysz się przygotowywać posiłki dla swojego typu organizmu

Zapisz się

Dlaczego ayurveda (ajurweda)?

Dlatego, by przetrwać i żyć w zdrowiu i szczęściu przez długie lata.

Medycyna akademicka (zachodnia) skupia się na identyfikowaniu zewnętrznych patogenów i kontrolowaniu choroby z zewnątrz. Natomiast ajurweda koncentruje się na żywej istocie i kontrolowaniu choroby poprzez równoważenie wewnętrznych sił życiowych danej osoby. Obecnie, gdy ograniczenia dotyczące stosowania antybiotyków stają się oczywiste w obliczu powszechnie występującego osłabienia układu odpornościowego i powrotu chorób zakaźnych uznanych za zwalczone, zasady właściwego stylu życia, które wzmacniają wewnętrzną energię oraz układ immunologiczny, mają kluczowe znaczenie dla zdrowia człowieka jako gatunku i naszego przetrwania przez kolejne dziesięciolecia.

Zapisz się

Medycyna przyszłości – Ajurweda jako integralna część nowego podejścia do opieki zdrowotnej

Najbardziej innowacyjny i najważniejszy system medyczny zajmujący się ciałem i umysłem. Wkrótce ajurweda stanie się integralną częścią nowego i bardziej humanistycznego podejścia do opieki zdrowotnej na świecie.

Kryzys w opiece zdrowotnej rodzi potrzebę powrotu do systemów naturalnych takich jak ajurweda. Medycyna konwencjonalna stała się bardzo droga z powodu olbrzymiej ilości leków, badań medycznych i chorób przewlekłych, które sprawiają, że jesteśmy nie tylko niezdrowi, ale również tracimy poczucie bezpieczeństwa finansowego. Trend w kierunku samouzdrawiania stanie się jednym z najważniejszych osiągnięć w kulturze i służbie zdrowia w nadchodzącym stuleciu.

Zapisz się

Jak otworzyć mini Centrum Ayurvedy?

1. Zostań certyfikowanym Konsultantem medycznym Ayurvedy – 1 rok studia podyplomowe – 203h I zjazd / miesiąc (sobota/niedziela)

2. Zdobądź certyfikat Terapeuty Ayurvedy – 1 rok studia podyplomowe (203h – możliwość udziału w projekcie dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej)

3. Zalicz staż w Centrum Ayurvedy – 6 miesięcy (16h/miesiąc)

Zapisz się

Co oferujemy dla mini Centrum Ayurvedy?

1. pomoc w zarejestrowaniu własnej działalności – mini Centrum AYURVEDY,
2. konsultacja ajurwedyjska Doktora Ayurvedy klientów mini Centrum w siedzibie: 1/miesiąc
3. stały nadzór merytoryczny Doktora Ayurvedy nad terapiami klientów absolwenta (zdalny kontakt)
4. udział w zbiorczych dostawach leczniczych olejów, ziół, leków ziołowych, herbatek, kosmetyków
5. wsparcie w doborze, zamówieniu i dostawie wyposażenia mini Centrum absolwenta
6. wsparcie w aranżacji wnętrza mini Centrum absolwenta
7. udział w działaniach marketingowych prowadzonych przez Centrum Ayurvedy
8. materiały/kwestionariusze do pracy z klientami absolwenta w mini Centrum
9. udział w wyjazdach do najlepszego Ośrodka Ajurwedy w Indiach, Szpitala Ajurwedyjskiego, Instytutu badawczego Somatheeram
10. wsparcie merytoryczne Właścicielki Centrum Ayurvedy na etapie tworzenia i rozwoju mini Centrum

Zapisz się

GALERIA ZDJĘĆ

Skip to content