Zeszyty Naukowe

Tytuł: Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia. Nr 1

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk, prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski, dr hab. prof. SSW CB Aleksandra Żukrowska

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2008

ISBN: 978-83-917445-9-8

E-book: Przegląd nr 1

 

Tytuł: Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia. Nr 2

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Recenzenci:  dr hab. prof UAM Robert Lew, prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski, dr hab. prof. SSW CB Aleksandra Żukrowska

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2009

ISSN: 2080-931

E-book: Przegląd nr 2

 

Tytuł: Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia. Nr 3

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Recenzenci: dr hab. prof. UAM Robert Lew, dr hab. prof. US Janusz Mieczkowski, prof. dr hab. Józef Stanielewicz, dr hab. prof. CB Aleksandra Żukrowska

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2010

ISSN: 2080-931 X

E-book: Przegląd nr 3

 

Tytuł: Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia. Nr 4

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2011

ISSN: 2080-931 X

E-book: Przegląd nr 4

 

 

 

Tytuł: Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia. Nr 5

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2011

ISSN: 2080-931 X

E-book: Przegląd nr 5

 

 

 

Tytuł: Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia. Nr 6

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2012

ISSN: 2080-931 X

E-book: Przegląd nr 6

 

 

Przegląd Humanistyczny nr1
Przegląd humanistyczny nr2
Przegląd humanistyczny nr3
Przegląd humanistyczny nr 4
Przegląd humanistyczny nr 5
Przegląd humanistyczny nr 6

Tytuł:  Przegląd Humanistyczny. Pedagogika. Politologia. Filologia. Nr 7

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Recenzenci: dr hab. prof. US Krystyna Janaszek, prof. zw. dr hab. Janusz Ruszkowski

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2013

ISSN: 2080-931 X

E-book: Przegląd nr 7

 

Tytuł:  Zeszyty Naukowe Collegium Balticum. Nr 8

Redakcja naukowa: Krystyna Iwan, Iwona Korpaczewska

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak, dr hab. prof. US Anna Murawska

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2014

ISSN: 2080-931 X

E-book: Zeszyty nr 8

 

 

Tytuł:  Zeszyty Naukowe Collegium Balticum. Nr 9

Redaktor naczelna: Iwona Korpaczewska-Piskorz

Recenzenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak, dr hab. prof. UWM Wojciech Cieślak, dr hab. prof. US Elżbieta Magiera, dr hab. Joanna Król, dr Andrzej Staroń

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2015

ISSN: 2391-9094

E-book: Zeszyty nr 9

 

Tytuł:  Zeszyty Naukowe Collegium Balticum Nr 10

Redaktor naczelna: Iwona Korpaczewska-Piskorz

Recenzenci: prof. dr hab. Anna Murawska – Uniwersytet Szczeciński, dr Marek Cupryjak – Uniwersytet Szczeciński

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2016

ISSN: 2391-9094

E-book: Zeszyty nr 10

 

Tytuł:  Zeszyty Naukowe Collegium Balticum. Nr 11

Redaktor naczelna: Iwona Korpaczewska-Piskorz

Recenzenci: lista recenzentów znajduje się w zakładce „działalność naukowa” – „wydawnictwo”

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2016

ISSN: 2391-9094

E-book: Zeszyty nr 11

Tytuł:  Zeszyty Naukowe Collegium Balticum. Nr 12

Redaktor naczelna: Iwona Korpaczewska-Piskorz

Recenzenci: lista recenzentów znajduje się w zakładce „działalność naukowa” – „wydawnictwo”

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2017

ISSN: 2391-9094

E-book: Zeszyty nr 12

Przegląd Humanistyczny nr 7
Przegląd nr 8
Zeszyty naukowe nr 9
Zeszyty nr 10
Przegląd 11

Tytuł: Zeszyty Naukowe Collegium Balticum nr 13

Recenzenci: lista recenzentów znajduje się w zakładce „działalność naukowa” – „wydawnictwo”

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2018

ISSN: 2391-9094

E-book: Zeszyty naukowe nr 13

 

 

Tytuł:  Zeszyty Naukowe Collegium Balticum nr 14

Recenzenci: lista recenzentów znajduje się w zakładce „działalność naukowa” – „wydawnictwo”

Wydawnictwo: Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum

Rok wydania: 2019

ISSN: 2391-9094

E-book: Zeszyty naukowe nr 14

 

Tytuł: Periodyk popularno-naukowy Collegium Balticum

Wersja PL: Pobierz

Wersja EN: Pobierz

 

 

 

 

 

Zeszyty naukowe nr 13
Zeszyty naukowe nr 14
Periodyk popularno-naukowy

Partnerzy Uczelni

Skip to content