Opłaty

450zł

studia stacjonarne (miesięcznie)

450zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia pedagogiczne (studia II stopnia)

Pedagogika II stopnia w Collegium Balticum to doskonały sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze praktycznym.  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej atmosferze, mają charakter wykładów, ćwiczeń, laboratoriów, zajęć studyjnych czy gier symulacyjnych. Wszystkie formy dydaktyczne prowadzone są przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania. Podczas studiów możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.

Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze pogłębić swoją wiedzę i umiejętności, uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez praktyków oraz podnieść kwalifikacje zawodowe zapraszamy do SSW Collegium Balticum!

Specjalności na kierunku Pedagogika II stopnia


50% zajęć jest realizowanych online

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Pedagogika opiekuńczo wychowawcza i resocjalizacja

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

Dla kogo?

To doskonały wybór, jeśli chcesz pogłębić wiedzę i kompetencje społeczne, dotyczące problematyki opiekuńczo-wychowawczej, niedostosowania społecznego i przestępczości, a także działań o charakterze resocjalizacyjnym.

Wiedza i kompetencje:

Poznasz elementy prawa rodzinnego i prawa karnego, dotyczącego nieletnich oraz zasady i metody diagnostyki środowiska wychowawczego oraz uzyskasz umiejętność trafnej diagnozy i racjonalnej oceny trudnych sytuacji wychowawczych. Nauczysz się podejmować działania mediacyjne, negocjacyjne, psychoterapeutyczne i socjoterapeutyczne. Będziesz umiał wybrać i zastosować właściwy dla działalności wychowawczej i resocjalizacyjnej sposób postępowania oraz dobrać do niego odpowiednie środki i metody pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

We współpracy z innymi specjalistami, będziesz tworzyć i wdrażać ciekawe programy profilaktyczno-prewencyjne, terapeutyczne i resocjalizacyjne. Niektóre z trudnych sytuacji wychowawczych będziesz mógł ćwiczyć za pomocą gier symulacyjnych i na zajęciach prowadzonych metodą warsztatową.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w zakładzie poprawczym, pedagog szkolny, wychowawca w zakładzie karnym, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, środowiskowej itp.

Zapisz się

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

pedagogika szkolna z terapią pedagogiczną

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną

Dla kogo?

Dla osób, które chcą pogłębić wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, niezbędne do pełnej wyzwań pracy pedagoga szkolnego.

Wiedza i kompetencje:

Poszerzysz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie diagnozowania i rozwiązywania problemów uwzględniając indywidualne możliwości oraz potrzeby dzieci i młodzieży. Poznasz specjalistyczne sposoby wspierania dzieci, ale także wychowawców, nauczycieli i rodziców. Nauczysz się prowadzenia działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych, prowadzenia mediacji i negocjacji z rodzicami, organizowania zajęć wychowawczych i profilaktycznych z zastosowaniem zróżnicowanych metod terapii pedagogicznej.

Dodatkowy atut specjalności:

Zajęcia z praktykami, zajęcia realizowane między innymi w formie warsztatów w trakcie których poznasz najnowsze metody pracy terapeutycznej, poznasz techniki, które będziesz potem stosował w pracy zawodowej – to nieocenione wsparcie i wzbogacenie warsztatu każdego pedagoga!

Praca dla absolwenta:

Pedagog szkolny, pracownik w poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalista w zakresie terapii pedagogicznej.

Zapisz się

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Specjalizacja na studiach pedagogicznych: Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Dla kogo?

Jeśli interesują Cię zjawiska z zakresu niedostosowania społecznego, jesteś gotowy działać przeciwko przestępczości, ciekawią Cię współczesne systemy opiekuńczo-wychowawcze, diagnostyka środowiska wychowawczego, jeśli jesteś zdecydowany stać na straży praw człowieka to zapraszamy Cię do studiowania tej specjalności!

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz rzetelną wiedzę i umiejętności diagnozowania zjawisk patologii społecznych oraz podejmowania działań profilaktyczno-prewencyjnych dla ich rozwiązywania. Poszerzysz wiedzę i umiejętności obserwowania, racjonalnego oceniania złożonych sytuacji resocjalizacyjnych w środowisku otwartym, diagnozowania złożonych problemów i prognozowania przebiegu ich rozwiązywania w określonych obszarach praktycznych wykorzystując nowoczesne środki i metody podczas budowania programów profilaktyczno-prewencyjnych dla korygowania nieprawidłowych zachowań osób niedostosowanych społecznie w środowisku otwartym.

Dodatkowy atut specjalności:

Wiele zajęć odbywa się w formie wizyt i wyjazdów studyjnych – będziesz tam obserwował pracę fachowców w ich miejscach pracy, w trakcie praktyk studenckich nauczysz się stosować rozwiązania prawdziwych, często bardzo złożonych problemów społecznych.

Praca dla absolwenta:

Praca z dziećmi i młodzieżą w zakresie prewencji patologii i zagrożeń m.in. w schroniskach dla nieletnich, policyjnych izbach dziecka, świetlicach środowiskowych, placówkach interwencyjnych, w pogotowiach opiekuńczych, w ośrodkach kuratorskich, w jednostkach prewencyjnych policji, w ośrodkach interwencji kryzysowej, zakładach karnych, aresztach śledczych w stowarzyszeniach i fundacjach, w instytucjach administracji publicznej zajmujących się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych a także w służbach mundurowych oraz w środowisku otwartym jako pedagog ulicy, pedagog rodzinny.

Zapisz się

Wykładowcy na kierunku Pedagogika

Jolanta Czubala

Jolanta Czubala

Mirosława Bloch

Mirosława Bloch

Magdalena Streich

Magdalena Streich

Przemysław Kuryłło

Przemysław Kuryłło

Małgorzata Narożna

Małgorzata Narożna

Monika Przybył

Monika Przybył

Marzena Dżon

Marzena Dżon

Profil kandydata na studia pedagogiczne

Cechy na studia pedagogiczne: jesteś empatyczny, opiekuńczy, przepełnia Cię optymizm, jednocześnie jesteś odpowiedzialny, cierpliwy, odporny na stres, nie brakuje Ci wyobraźni i twórczo podchodzisz do rozwiązywania problemów – ten kierunek jest dla Ciebie!

Typowe zachowania na studia pedagogiczne: sprawia Ci przyjemność praca z dziećmi i młodzieżą, potrafisz obserwować i odczytywać ludzkie zachowania, rozumiesz emocje młodszego pokolenia, z łatwością wczuwasz się w sytuację i indywidualnie podchodzisz do każdego człowieka, jesteś interdyscyplinarny – potrafisz badać i zgłębiać wiele obszarów jednocześnie, uwielbiasz zdobywać wiedzę – ciągle się uczysz.

Przydatne zainteresowania na studia magisterskie pedagogiczne: wspierasz rozwój i edukację dzieci i młodzieży, interesujesz się psychologią rozwojową, zdobywasz wiedzę z komunikacji interpersonalnej, z ciekawością obserwujesz i potrafisz budować więzi jakie łączą ludzi, chcesz pogłębić wiedzę na temat technik socjoterapeutycznych, zdobywasz wiedzę na temat nowych metod wychowania.

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie letniego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

1 czesne

GRATIS

  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika
  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10%

zniżki dla wszystkich maturzystów

-50 zł/msc

dla absolwentów CB na kierunek Dietetyka II*

10%

zniżki na studia

  • dla służb mundurowych

20%

zniżki dla żołnierzy z 12 Dywizji Zmechanizowanej

Promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji.

zapisy na studia
zapisz się na studia

Inne kierunki

Skip to content