Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Opłaty

360 zł/ m-c studia stacjonarne
360 zł/ m-c studia niestacjonarne

Studia Pedagogiczne

Pedagogika w Collegium Balticum to kierunek studiów, dzięki któremu zyskasz wiedzę i umiejętności praktyczne niezbędne do tego, by móc zawodowo pomagać innym ludziom i aktualizować swój potencjał w nowych, zmieniających się warunkach. To zajęcia w przyjaznej atmosferze, prowadzone przez specjalistów, ludzi od wielu lat pracujących w zawodzie, mających olbrzymią wiedzę praktyczną i ponadprzeciętny zapał do jej przekazywania.

Wybierając studia na tym kierunku możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: pedagogika zdrowia z dietetyką, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza oraz prewencja patologii i zagrożeń społecznych. Twoje perspektywy kariery rysują się zatem bardzo obiecująco. Przekonaj się o tym!

Jeżeli jesteś osobą empatyczną, lubiącą kontakt z ludźmi i wrażliwą na potrzeby innych, jeśli masz charakter społecznika, wybór pedagogiki to strzał w dziesiątkę!

PROFIL KANDYDATA

Cechy:  jesteś otwarty na innych ludzi, nowe idee i zdobywanie wiedzy, epatujesz optymizmem, empatią, potrafisz być opiekuńczy, twórczy, odpowiedzialny i cierpliwy.

Typowe zachowania: lubi obserwować i potrafi odczytywać ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, z łatwością wczuwa się w sytuację i indywidualnie podchodzi do każdego człowieka, jest interdyscyplinarny – potrafi badać i zgłębiać wiele obszarów jednocześnie, uwielbia zdobywać wiedzę – ciągle się uczy…

Zainteresowania: rozwój i wychowanie człowieka, edukacja, zdrowie, dietetyka, resocjalizacja, komunikacja interpersonalna, budowanie więzi, socjoterapia, terapia pedagogiczna – po prostu interesuje Cię drugi człowiek – wspierasz i pomagasz innych.

Specjalności na kierunku Pedagogika I stopnia

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych

Dla kogo?

Jeśli chcesz, by Twoja przyszła praca była rodzajem misji oraz interesują Cię mechanizmy związane z genezą i przeciwdziałaniem patologii i zagrożeń społecznych, ta specjalność będzie idealnym wyborem dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne dotyczące psychospołecznych mechanizmów powstawania zachowań nieakceptowanych społecznie, tzw. zachowań patologicznych. Nauczysz się je diagnozować, interpretować, będziesz potrafił zaplanować pomoc pod kątem przeciwdziałania zachowaniom patologicznym czy też nauczysz się dobierać metody skutecznego przeciwdziałania marginalizacji społecznej, nauczysz się budować sieci współpracy w środowisku życia dzieci, młodzieży i dorosłych oraz organizować działania profilaktyczne, pomocowe i wspierające osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków i pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

Zdobyte kompetencje umożliwią Ci pracę jako funkcjonariusz służb mundurowych.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w policyjnej izbie dziecka, w świetlicach środowiskowych, funkcjonariusz placówki interwencyjnej, funkcjonariusz zakładu karnego, aresztu śledczego, kurator sądowy.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Dla kogo?

To idealna specjalność dla Ciebie, jeżeli lubisz być pomocny i chcesz zawodowo realizować zadania opiekuńczo-wychowawcze we współczesnym systemie opieki nad dziećmi i młodzieżą, szczególnie dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i/lub eurosierotami.

Wiedza i kompetencje:

Będziesz potrafił identyfikować problemy tkwiące w rodzinie i środowisku lokalnym, a także rozwiązywać je za pomocą różnych instytucji opiekuńczo-wychowawczych. Podczas studiów poznasz zasady postępowania w sytuacji kryzysowej oraz nauczysz się stosować rozmaite metody animacji społeczno-kulturalnej skierowanej do dzieci, młodzieży i osób starszych.

Dodatkowy atut specjalności:

Uniwersalność pod względem zatrudnienia w zawodzie pełnym wyzwań.

Praca dla absolwenta:

Wychowawca w pogotowiu opiekuńczym, opiekun w domu małego dziecka, wychowawca w świetlicy socjoterapeutycznej, pracownik centrum pomocy rodzinie, asystent rodziny.

Pedagogika zdrowia z dietetyką

Dla kogo?

Jeśli interesuje Cię problematyka zdrowia młodego człowieka, zwłaszcza w kontekście promowania zdrowego stylu życia i prowadzenia zajęć z promocji zdrowia, edukacji profilaktycznej związanej z zaburzeniami odżywiania w różnych środowiskach – to ta specjalność została przygotowana specjalnie dla Ciebie!

Wiedza i kompetencje

Zdobędziesz wiedzę z zakresu biomedycznych i psychospołecznych uwarunkowań zdrowia, umiejętności kształtowania prozdrowotnych zachowań żywieniowych oraz współpracy z innymi specjalistami oraz kompetencje społeczne umożliwiające efektywne porozumiewanie się w różnych środowiskach osób potrzebujących wsparcia i edukacji.

Dodatkowy atut specjalności:

Nabędziesz umiejętności współpracy z lekarzami, psychologami, dietetykami, trenerami podczas zajęć praktycznych.

Praca dla absolwenta:

Pedagog w zakresie promocji zdrowia w przedszkolach, szkołach, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, ośrodkach sportowych, rekreacyjnych.