Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Opłaty

500 zł/ m-c studia stacjonarne
400 zł/ m-c studia niestacjonarne

Opis kierunku
(*kierunek w przygotowaniu)

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać nowoczesne metody pracy z różnymi typami osobowości, zdobyć menadżerskie kompetencje, wiedzę psychologiczną niezbędną do prawidłowego i efektywnego  zarządzania ludźmi, relacjami, procesami. To kierunek dla pragnących budować i motywować, opierając na zdrowych i rzetelnie skonstruowanych zależnościach i relacjach.

Celem studiów jest profesjonalne przygotowanie osób zarządzających, prowadzących własną działalność gospodarczą oraz kandydatów na menedżerów i kierowników w obszarze relacji interpersonalnych, zachowań, podejmowania decyzji, odpowiedzialności, negocjacji, komunikacji, skutecznego zarządzania zespołami ludzkimi.

 

PROFIL KANDYDATA

Cechy: sumienność, wytrwałość, kreatywność, zadaniowość, elastyczność, zorganizowanie, odporność na stres, zdolność do refleksji i wyciągania wniosków, obiektywizm.

Typowe zachowania: skupia się na wykonaniu planu i realizacji celu, działa szybko, odpowiedzialnie podejmuje decyzje, obserwuje, analizuje i prognozuje, planuje, wspiera, motywuje.

Zainteresowania: budowanie organizacji, psychologia, coaching, marketing, biznes, zarządzanie, zmiany społeczne i ekonomiczne, socjologia, komunikacja interpersonalna.

Dla kogo ?

Wiedza i kompetencje

Osoba kończąca te studia zostanie wyposażona w psychologiczne narzędzia do pracy z ludźmi, do efektywnego zarządzania pracą własną a także zespołową. Rozpozna typy osobowości, dowie się w jaki sposób skutecznie motywować. Uzyska zdolności rozwiązywania trudnych oraz konfliktowych spraw, nabędzie umiejętności negocjacyjne, mediacyjne. Zidentyfikuje i wyeliminuje zagrożenia przy pracy projektowej. Posiądzie umiejętność tworzenia i integrowania zespołów pracowniczych, identyfikacji i rozwoju talentów, pozna aspekty prawne związane z zarządzaniem kapitałem ludzkim.

Dodatkowy atut:

Zajęcia prowadzone są przez kadrę praktyków. To kierunek dzięki któremu dołączysz do elitarnej grupy ludzi będących motorem zmian społecznych i ekonomicznych. Program studiów jest dostosowany do aktualnych potrzeb rynku pracy, zmian gospodarczych, kulturowych, społecznych.

Praca dla absolwenta:

Instytucje publiczne – urzędy miasta, gmin, firmy prywatne, korporacje, własna działalność gospodarcza.