Opłaty

600zł

studia stacjonarne (miesięcznie)

600zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Psychologia w biznesie (licencjackie)

Psychologia w biznesie w Collegium Balticum to kierunek studiów, który łączy wybrane aspekty psychologii i biznesu; zdobędziesz tu specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie funkcjonować w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem ludźmi, zespołami, projektami, pozyskiwaniem konsumentów, budowaniem strategii biznesowej, prowadzeniem szkoleń, negocjacji i opracowywaniem oraz wdrażaniem w życie strategii firmy przy jednoczesnym korzystaniu z warsztatu i narzędzi psychologicznych.

Jeżeli jesteś osobą pełną pomysłów i energii, lubisz kontakt z ludźmi oraz nowe wyzwania, a przywództwo i zarządzanie to Twoje tematy – jesteś we właściwym miejscu! Dodatkowo, jako absolwent studiów psychologia w biznesie zdobędziesz certyfikację BELBIN.

DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ PSYCHOLOGIĘ W BIZNESIE W COLLEGIUM BALTICUM?

✔ Zajęcia prowadzone są przez praktyków biznesowych. Będziesz uczyć się od ekspertów, którzy przekazują wiedzę opartą na swoim doświadczeniu zawodowym.
Belbin to znany na całym świecie certyfikat, a przede wszystkim zdobycie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej oraz przyszłej karierze.
✔ Zdobędziesz interesujący oraz poszukiwany zawód, który da Ci duże możliwości kariery zawodowej.
Studia psychologia w biznesie to również możliwość rozwoju osobistego.
✔ Przeżyjesz praktyczne zajęcia, studia przypadków i projekty zespołowe, aby umocnić swoje umiejętności w praktyce.
Studia prowadzone są w formie hybrydowej – to znaczy, że 50% zajęć odbywa się online.
✔ Uczelnia stawia na indywidualne podejście do studentów.

Specjalności na kierunku Psychologia w biznesie
studia I stopnia


50% zajęć jest realizowanych online

Projektowanie doświadczeń klientów

Specjalizacja na studiach Psychologia w biznesie: Projektowanie doświadczeń klientów

Dla kogo?

Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” to moduł kształcenia przygotowany z uwagi na nieustannie rozwijający się i wzbogacający rynek reklamy, ofert kierowanych do konsumenta oraz poszukiwania przez firmy i sprzedawców coraz to nowych możliwości oddziaływania na potencjalnego nabywcę.

Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” jest propozycją dla osób, które interesują się tematyką marketingu i PR-u, reklamą, sprzedażą, budowaniem marki organizacji.

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii reklamy, badań rynku, zachowań konsumenckich, budowania marki organizacji, public relations, zarządzania marką i sprzedażą, pracy z emocjami i konfliktem; w pogłębiony sposób poznasz zachowania ludzkie w przestrzeni konsumenckiej oraz problemy, możliwości, wyzwania i zagrożenia, z jakimi mierzy się biznes podczas przygotowywania i oferowania dowolnego produktu lub usługi. Zyskasz narzędzia do pracy z zakresu rozpoznawania i analizowania zachowań konsumenckich, wpływania na nie przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki i unikaniu manipulacji, wspierania firm i organizacji w budowaniu przekazów, które okażą się dla konsumenta atrakcyjne oraz wystrzeganiu się przekazów, które mogą wpłynąć destrukcyjnie na postrzeganie przez konsumenta zarówno produktu / usługi, jak i samej firmy / organizacji.

Praca dla absolwenta:

Absolwent Psychologii w biznesie I stopnia w zakresie zarządzania zachowaniami konsumentów będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych i agencjach PR, agencjach konsultingowych, agencjach pracy, w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, w organizacjach i instytucjach nastawionych na bezpośredni kontakt z klientem, w biurach obsługi, firmach doradczych i szkoleniowych, mediach i organizacjach pozarządowych; może także rozpocząć prowadzenie własnej działalności.

Absolwent będzie mógł także podjąć pracę na stanowiskach związanych z marketingiem, reklamą i promocją, public relations, zarządzaniem projektami, zarządzaniem sprzedażą lub bezpośrednią sprzedażą, opracowywaniem, budowaniem i wdrażaniem strategii firmy oraz na stanowiskach samodzielnych, zespołowych i kierowniczych, jako członek zespołu, lider zespołu, manager, konsultant.

Ponadto dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom absolwent kierunku psychologia w biznesie będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu psychologicznych i ekonomicznych aspektów zachowań konsumenckich dla pracowników, zespołów, liderów i firm.

Zapisz się

Negocjacje i mediacje w biznesie

Specjalizacja na studiach Psychologia w biznesie: Negocjacje i mediacje w biznesie

Dla kogo?

Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” to moduł kształcenia stworzony z uwagi na fakt, że negocjacje stanowią stały element przestrzeni biznesowej, a współczesny biznes coraz częściej podczas negocjacji sięga po elementy mediacji, a także wykorzystuje same mediacje do rozwiązywania różnorodnych sytuacji konfliktowych na linii firma – klient, przełożony – pracownik, pracownik – pracownik.

Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” jest propozycją dla osób, które interesują się komunikacją interpersonalną, tematyką PR-u, mediacji i negocjacji oraz przywództwa.

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii zachowań międzyludzkich, procesu negocjacji, w tym taktyk i błędów negocjacyjnych, jak również w pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji, w tym koncepcji porozumienia bez przemocy, warsztatu pracy mediatora, pracy z emocjami i motywacją; w pogłębiony sposób poznasz zasady komunikacji interpersonalnej, prezentacji, pracy ze stresem i konfliktem, psychologii wpływu społecznego i związanych z tym zagrożeń manipulacją.

Zyskasz narzędzia do pracy z zakresu rozpoznawania i analizowania sytuacji konfliktowych, wpływania na zachowania innych ludzi przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki i unikaniu manipulacji, wspierania firm i organizacji w budowaniu relacji i konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów z partnerami oraz klientami; zostaniesz też w narzędzia związane z przywództwem, które w skuteczny sposób wzbogacą Twój warsztat pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

Zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami z różnych środowisk oraz z ekspertami wspierającymi środowisko biznesowe.
W ramach studiów możesz zrealizować kurs zawodowego mediatora i zdobyć certyfikat uprawniający m.in. do prowadzenia mediacji gospodarczych.

Z uwagi na szeroko zakrojoną współpracę Collegium Balticum z instytucjami zajmującymi się biznesem i działaniami z zakresu psychologii będziesz mógł odbyć wartościowe, merytoryczne praktyki w placówkach, z którymi być może zechcesz się związać zawodowo po ukończeniu studiów.

Praca dla absolwenta:

Absolwent Psychologii w biznesie I stopnia w zakresie Negocjacji i mediacji w biznesie będzie przygotowany do pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, w firmach, instytucjach i organizacjach, w punktach obsługi klienta, działach personalnych, firmach doradczych i szkoleniowych, agencjach pracy, firmach rekrutacyjnych, mediach i organizacjach pozarządowych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę szczególnie na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem lub partnerem biznesowym, stanowiskach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem strategii zapobiegających konfliktom i kryzysom lub je zwalczającym, a także stanowiskach ukierunkowanych na dbanie o relacje wewnątrz firmy i z jej zewnętrznym otoczeniem.

Dodatkowo dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom absolwent będzie przygotowany do podejmowania, prowadzenia i ewaluacji procesów negocjacyjnych oraz mediacyjnych na linii firma – klient, pracownik firmy – pracownik firmy, pracownik firmy – przełożony, zespół firmy – kierownik, menadżer, przełożony.

 

Zapisz się

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie letniego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

1 czesne

GRATIS

  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika
  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10%

zniżki dla wszystkich maturzystów

-50 zł/msc

dla absolwentów CB na kierunek Dietetyka II*

10%

zniżki na studia

  • dla służb mundurowych

20%

zniżki dla żołnierzy z 12 Dywizji Zmechanizowanej

Promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji.

zapisy na studia

Perspektywy zawodowe


Psychologia w biznesie to unikalne połączenie, w którym wiedza psychologiczna wykorzystywana jest w biznesie. Możliwości kariery są bardzo szerokie. Studia te są interdyscyplinarne, dlatego nasi absolwenci mogą się ubiegać o prace w wielu miejscach m.in.:

✔ Agencjach reklamowych i Public Relations;
✔ Działach personalnych lub HR;
✔ Agencjach pracy, firmach rekrutacyjnych;
✔ Firmach doradczych, konsultingowych oraz szkoleniowych;
✔ Mediach;
✔ Uczelniach wyższych oraz instytucjach naukowo-dydaktycznych;
✔ Organizacjach pozarządowych;
✔ Poradnie psychologiczne.

Co ważne po studiach absolwenci kierunku psychologia w biznesie zatrudniani są na stanowiska analityczne jak i managerskie. Osoby chcące pracować na własny rachunek mogą prowadzić własne mediacje czy też być trenerem biznesowym.

CERTYFIKACJA BELBINA – czym jest?

Warsztat certyfikacyjny Belbina wyposaża uczestników w wiedzę jak wprowadzać kulturę współpracy w zespole, gdzie zaufanie wypiera nieufność, współdziałanie – rywalizację a zaangażowanie – rezygnację. Warsztat dedykowany jest dla przyszłych trenerów, coachów i specjalistów działów HR, którzy potrzebują narzędzi, zasobów i know-how, by profesjonalnie wprowadzić Belbina do swoich organizacji. W przyszłości pozwoli zrealizować każdy projekt, w którym będzie można wspierać jednostki i zespoły w budowaniu świadomego Ja i świadomego MY (coaching indywidualny, team coaching, team building, AD|DC, projekty talentowe, powoływanie i rozwój zespołów projektowych, rekrutacja, outplacement).

Osoba certyfikowana będzie mogła wspierać jednostki i zespoły stojące przed takimi wyzwaniami jak:
• Brak współpracy
• Konflikty w zespole
• Brak zaufania i szczerej komunikacji w zespole
• Akceptacja i zrozumienie dla różnorodności
• Zarządzanie zespołem projektowym m.in. wirtualnym

Korzyści certyfikacji:
• Zdobycie praktycznej wiedzy o Rolach Zespołowych.
• Umiejętność pracy z raportem Belbin online.
• Wskazówki jak prowadzić sesję i warsztaty belbinowe.
• Możliwość zakupu testów po atrakcyjnych cenach (-30% test).
• Dostęp promocyjnych cen na zakup gier i materiałów szkoleniowych.
• Certyfikat – Trener Belbin Polska.

UWAGA! Ze względu na specyfikę studiów oraz na fakt, że zajęcia studyjne będą prowadzone przez specjalistów z całej Polski, studia Psychologia w biznesie realizujemy w formie 50:50 – połowa godzin na żywo, połowa godzin online!

Profil kandydata na kierunek psychologia w biznesie

Cechy na studia licencjackie z psychologii w biznesie: jesteś osobą otwartą na innych ludzi, nowe idee i zdobywanie wiedzy, potrafisz przejmować dowodzenie innymi, lubisz planować, dobrze sobie radzisz w sytuacjach kryzysowych i masz rozwinięte kompetencje komunikacyjne.

Typowe zachowania na kierunek psychologia w biznesie: lubi obserwować i potrafi odczytywać ludzkie zachowania, lubi podejmowanie decyzji, rozumie emocje innych, potrafi dobierać styl komunikacji, zarządzania i postępowania w zależności od specyfiki danego człowieka, dostrzega powiązania między kompetencjami miękkimi a zachowaniami organizacyjnymi, chętnie poszukuje nowych rozwiązań, chce się nieustannie rozwijać, nie cierpi nudy.

Przydatne zainteresowania na studiach z psychologią biznesu: psychologia zachowań międzyludzkich, psychologia biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wystąpienia publiczne, networking, motywacja, sprzedaż, marketing.

Kilka słów o Psychologii w biznesie

Na czym polega psychologia biznesu?

Jak stworzyć skuteczną reklamę? Czemu indeksy giełdowe są tak podatne na fluktuacje? Dlaczego człowiek ustawia się w kolejce, nawet jeśli nie wie, za czym stoi? Psychologia biznesu odgrywa większą rolę, niż może się wydawać. W końcu gospodarkę tworzą i napędzają ludzie, a ludźmi kierują ich uczucia oraz przekonania.

Studenci tego kierunku poznają psychologiczne mechanizmy, które stoją za ekonomią. Uczą się stosować swoją wiedzę w różnych aspektach organizacji: w pozyskiwaniu konsumentów, prowadzeniu marketingu, budowaniu marki. Zdobywają także narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania kryzysów i konfliktów oraz rozwijania kompetencji miękkich. Poznają zasady przeprowadzania badań jakościowych i ilościowych, na których opiera się psychologia w biznesie – studia przygotowują do umiejętności interpersonalnych, zbierania i analizy danych dotyczących rynków finansowych, gospodarki, konsumentów.

Ta interdyscyplinarna dziedzina nauki zapewnia szerokie perspektywy w różnych organizacjach. Wszystko bowiem, co w firmie dotyczy człowieka – czy pracownika, czy managera, czy klienta – to psychologia biznesu.

Zapisz się

Czy studia psychologia w biznesie przygotują mnie do pracy?

Ze względu na swój prestiżowy profil, kierunek ten jest wysoce atrakcyjny dla pracodawców. Obecnie w każdym większym przedsiębiorstwie zatrudniony jest co najmniej jeden specjalista z takim wykształceniem.

Aby studenci mieli możliwość kreowania swojej ścieżki zawodowej już w trakcie studiów, przygotowaliśmy w ofercie dwie praktyczne specjalizacje:

Projektowanie doświadczeń klientów – rynek reklamy dynamicznie się rozwija, a agencje szukają nowych sposobów, by przyciągnąć potencjalnego nabywcę. Właśnie tutaj wkracza psychologia biznesu. Studia te łączą w sobie marketing, PR, sprzedaż i rozwijanie marki, czyli wszystko, by jak najskuteczniej oddziaływać na klienta.

Studenci mają możliwość uczestnictwa w studenckich kołach naukowych

Negocjacje i mediacje w biznesie – czy to rozmowa z inwestorem, czy awans pracownika, komunikacja interpersonalna stanowi stały element w firmie. Umiejętności rozwiązywania konfliktów, skutecznego przywództwa czy szeroko rozumianym zarządzaniem coraz częściej są pożądane w pracy, a najlepiej uczą ich praktyczne studia; psychologii biznesu to pewny wybór dla przyszłych managerów.

W biznesie psychologia to także kultura organizacji, atmosfery pracy, umiejętność dobierania kadr, zarządzanie kapitałem ludzkim, zachowania ludzi, wpływ na poprawę wydajności pracowników. Odpowiedni program nauczania w Collegium Balticum przygotuje Cię do tego. Warto wybrać studia psychologia w biznesie. Studia skierowane są do osób zainteresowanych zarządzaniem organizacjami, rozwojem zawodowym pracowników i mających umiejętność podejmowania decyzji oraz rozwiązywania problemów.

Zapisz się

Certyfikat BELBIN i studia psychologia biznesu – skąd takie połączenie?

Meredith Belbin to brytyjski teoretyk zarządzania, który zasłynął swoją teorią ról w zespole. Jego koncepcje od lat pomagają podnosić efektywność wszelakich zespołów, a kurs akredytacyjny Belbina w Polsce wyposaża studentów w umiejętności miękkie w zakresie współpracy, które można przekazywać dalej.

Absolwenci psychologii biznesu będą posiadać kompetencje społeczne oraz umieć oddziaływać na kluczowe procesy biznesowe, a także postrzeganie interpersonalne będzie ich mocną stroną. Program studiów jest dopasowany do potrzeb rynku pracy. Psychologia biznesu to również zwiększanie efektywności kadry zarządzającej oraz znajomość metodologii badań, umiejętność podejmowania decyzji, postrzeganie pieniądza. Celem studiów jest zdobycie dyplomu studiów pierwszego stopnia.

Ponieważ studia psychologia biznesu łączą się z zarządzaniem zespołami, międzynarodowy certyfikat, wydawany przez Belbin Associates z siedzibą w Cambridge, znacząco podnosi kwalifikacje naszych absolwentów. Są oni gotowi do rozpoczęcia pracy zgodnej ze swoim wykształceniem jako managerowie i trenerzy zdolności interpersonalnych w firmie.

Psychologia biznesu – Szczecin czy Wielka Brytania – odgrywa znaczącą rolę w każdej organizacji, w firmach zajmujących się HR.

W Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych są dostępne również inne kierunki, studia stacjonarne oraz niestacjonarne.

Zapisz się
zapisz się na studia

Inne kierunki

Partnerzy uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content