Opłaty

550zł

studia stacjonarne (miesięcznie)

550zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Psychologia w biznesie (licencjackie)

Psychologia w biznesie w Collegium Balticum to kierunek studiów, który łączy wybrane aspekty psychologii i biznesu; zdobędziesz tu specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie funkcjonować w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem ludźmi, zespołami, projektami, pozyskiwaniem konsumentów, budowaniem strategii biznesowej, prowadzeniem szkoleń, negocjacji i opracowywaniem oraz wdrażaniem w życie strategii firmy przy jednoczesnym korzystaniu z warsztatu i narzędzi psychologicznych.

Psychologia w biznesie w Collegium Balticum to zajęcia prowadzone w życzliwej atmosferze, kadra z praktycznym doświadczeniem branżowym oraz wsparcie ze strony uczelni. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.
Wybierając studia na tym kierunku możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach: Projektowanie doświadczeń klientów oraz negocjacje i mediacje w biznesie. Twoja ścieżka zawodowa zostanie zbudowana w sposób niebanalny i wielowymiarowy – więc do dzieła!.

Jeżeli jesteś osobą pełną pomysłów i energii, lubisz kontakt z ludźmi oraz nowe wyzwania, a przywództwo i zarządzanie to Twoje tematy – jesteś we właściwym miejscu! Dodatkowo, jako Absolwent zdobędziesz certyfikację BELBIN.

CERTYFIKACJA BELBINA- czym jest?

Warsztat certyfikacyjny Belbina wyposaża uczestników w wiedzę jak wprowadzać kulturę współpracy w zespole, gdzie zaufanie wypiera nieufność, współdziałanie – rywalizację a zaangażowanie – rezygnację. Warsztat dedykowany jest dla przyszłych trenerów, coachów i specjalistów działów HR, którzy potrzebują narzędzi, zasobów i know-how, by profesjonalnie wprowadzić Belbina do swoich organizacji. W przyszłości pozwoli zrealizować każdy projekt, w którym będzie można wspierać jednostki i zespoły w budowaniu świadomego Ja i świadomego MY (coaching indywidualny, team coaching, team building, AD|DC, projekty talentowe, powoływanie i rozwój zespołów projektowych, rekrutacja, outplacement).

Osoba certyfikowana będzie mogła wspierać jednostki i zespoły stojące przed takimi wyzwaniami jak:
• Brak współpracy
• Konflikty w zespole
• Brak zaufania i szczerej komunikacji w zespole
• Akceptacja i zrozumienie dla różnorodności
• Zarządzanie zespołem projektowym m.in. wirtualnym

Korzyści certyfikacji:
• Zdobycie praktycznej wiedzy o Rolach Zespołowych.
• Umiejętność pracy z raportem Belbin online.
• Wskazówki jak prowadzić sesję i warsztaty belbinowe.
• Możliwość zakupu testów po atrakcyjnych cenach (-30% test).
• Dostęp promocyjnych cen na zakup gier i materiałów szkoleniowych.
• Certyfikat – Trener Belbin Polska.

UWAGA! Ze względu na specyfikę studiów oraz na fakt, że zajęcia studyjne będą prowadzone przez specjalistów z całej Polski, studia Psychologia w biznesie realizujemy w formie 50:50 – połowa godzin na żywo, połowa godzin online!

Profil kandydata na kierunek psychologia w biznesie

Cechy na studia licencjackie z psychologii w biznesie: jesteś osobą otwartą na innych ludzi, nowe idee i zdobywanie wiedzy, potrafisz przejmować dowodzenie innymi, lubisz planować, dobrze sobie radzisz w sytuacjach kryzysowych i masz rozwinięte kompetencje komunikacyjne.

Typowe zachowania na kierunek psychologia w biznesie: lubi obserwować i potrafi odczytywać ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, potrafi dobierać styl komunikacji, zarządzania i postępowania w zależności od specyfiki danego człowieka, dostrzega powiązania między kompetencjami miękkimi a zachowaniami organizacyjnymi, chętnie poszukuje nowych rozwiązań, chce się nieustannie rozwijać, nie cierpi nudy.

Przydatne zainteresowania na studiach z psychologią biznesu: psychologia zachowań międzyludzkich, psychologia biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wystąpienia publiczne, networking, motywacja, sprzedaż, marketing.

Specjalności na kierunku Psychologia w biznesie – studia I stopnia


50% zajęć jest realizowanych online

Projektowanie doświadczeń klientów

Specjalizacja na studiach Psychologia w biznesie: Projektowanie doświadczeń klientów

Dla kogo?

Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” to moduł kształcenia przygotowany z uwagi na nieustannie rozwijający się i wzbogacający rynek reklamy, ofert kierowanych do konsumenta oraz poszukiwania przez firmy i sprzedawców coraz to nowych możliwości oddziaływania na potencjalnego nabywcę.

Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” jest propozycją dla osób, które interesują się tematyką marketingu i PR-u, reklamą, sprzedażą, budowaniem marki organizacji.

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii reklamy, badań rynku, zachowań konsumenckich, budowania marki organizacji, public relations, zarządzania marką i sprzedażą, pracy z emocjami i konfliktem; w pogłębiony sposób poznasz zachowania ludzkie w przestrzeni konsumenckiej oraz problemy, możliwości, wyzwania i zagrożenia, z jakimi mierzy się biznes podczas przygotowywania i oferowania dowolnego produktu lub usługi. Zyskasz narzędzia do pracy z zakresu rozpoznawania i analizowania zachowań konsumenckich, wpływania na nie przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki i unikaniu manipulacji, wspierania firm i organizacji w budowaniu przekazów, które okażą się dla konsumenta atrakcyjne oraz wystrzeganiu się przekazów, które mogą wpłynąć destrukcyjnie na postrzeganie przez konsumenta zarówno produktu / usługi, jak i samej firmy / organizacji.

Praca dla absolwenta:

Absolwent Psychologii w biznesie I stopnia w zakresie zarządzania zachowaniami konsumentów będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych i agencjach PR, agencjach konsultingowych, agencjach pracy, w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, w organizacjach i instytucjach nastawionych na bezpośredni kontakt z klientem, w biurach obsługi, firmach doradczych i szkoleniowych, mediach i organizacjach pozarządowych; może także rozpocząć prowadzenie własnej działalności.

Absolwent będzie mógł także podjąć pracę na stanowiskach związanych z marketingiem, reklamą i promocją, public relations, zarządzaniem projektami, zarządzaniem sprzedażą lub bezpośrednią sprzedażą, opracowywaniem, budowaniem i wdrażaniem strategii firmy oraz na stanowiskach samodzielnych, zespołowych i kierowniczych, jako członek zespołu, lider zespołu, manager, konsultant.

Ponadto dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom absolwent kierunku psychologia w biznesie będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu psychologicznych i ekonomicznych aspektów zachowań konsumenckich dla pracowników, zespołów, liderów i firm.

Zapisz się

Negocjacje i mediacje w biznesie

Specjalizacja na studiach Psychologia w biznesie: Negocjacje i mediacje w biznesie

Dla kogo?

Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” to moduł kształcenia stworzony z uwagi na fakt, że negocjacje stanowią stały element przestrzeni biznesowej, a współczesny biznes coraz częściej podczas negocjacji sięga po elementy mediacji, a także wykorzystuje same mediacje do rozwiązywania różnorodnych sytuacji konfliktowych na linii firma – klient, przełożony – pracownik, pracownik – pracownik.

Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” jest propozycją dla osób, które interesują się komunikacją interpersonalną, tematyką PR-u, mediacji i negocjacji oraz przywództwa.

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii zachowań międzyludzkich, procesu negocjacji, w tym taktyk i błędów negocjacyjnych, jak również w pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji, w tym koncepcji porozumienia bez przemocy, warsztatu pracy mediatora, pracy z emocjami i motywacją; w pogłębiony sposób poznasz zasady komunikacji interpersonalnej, prezentacji, pracy ze stresem i konfliktem, psychologii wpływu społecznego i związanych z tym zagrożeń manipulacją.

Zyskasz narzędzia do pracy z zakresu rozpoznawania i analizowania sytuacji konfliktowych, wpływania na zachowania innych ludzi przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki i unikaniu manipulacji, wspierania firm i organizacji w budowaniu relacji i konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów z partnerami oraz klientami; zostaniesz też w narzędzia związane z przywództwem, które w skuteczny sposób wzbogacą Twój warsztat pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

Zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami z różnych środowisk oraz z ekspertami wspierającymi środowisko biznesowe.
W ramach studiów możesz zrealizować kurs zawodowego mediatora i zdobyć certyfikat uprawniający m.in. do prowadzenia mediacji gospodarczych.

Z uwagi na szeroko zakrojoną współpracę Collegium Balticum z instytucjami zajmującymi się biznesem i działaniami z zakresu psychologii będziesz mógł odbyć wartościowe, merytoryczne praktyki w placówkach, z którymi być może zechcesz się związać zawodowo po ukończeniu studiów.

Praca dla absolwenta:

Absolwent Psychologii w biznesie I stopnia w zakresie Negocjacji i mediacji w biznesie będzie przygotowany do pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, w firmach, instytucjach i organizacjach, w punktach obsługi klienta, działach personalnych, firmach doradczych i szkoleniowych, agencjach pracy, firmach rekrutacyjnych, mediach i organizacjach pozarządowych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę szczególnie na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem lub partnerem biznesowym, stanowiskach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem strategii zapobiegających konfliktom i kryzysom lub je zwalczającym, a także stanowiskach ukierunkowanych na dbanie o relacje wewnątrz firmy i z jej zewnętrznym otoczeniem.

Dodatkowo dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom absolwent będzie przygotowany do podejmowania, prowadzenia i ewaluacji procesów negocjacyjnych oraz mediacyjnych na linii firma – klient, pracownik firmy – pracownik firmy, pracownik firmy – przełożony, zespół firmy – kierownik, menadżer, przełożony.

 

Zapisz się

Kilka słów o Psychologii w biznesie

Na czym polega psychologia biznesu?

Jak stworzyć skuteczną reklamę? Czemu indeksy giełdowe są tak podatne na fluktuacje? Dlaczego człowiek ustawia się w kolejce, nawet jeśli nie wie, za czym stoi? Psychologia w biznesie odgrywa większą rolę, niż może się wydawać. W końcu gospodarkę tworzą i napędzają ludzie, a ludźmi kierują ich uczucia oraz przekonania.

Studenci tego kierunku poznają psychologiczne mechanizmy, które stoją za ekonomią. Uczą się stosować swoją wiedzę w różnych aspektach organizacji: w pozyskiwaniu konsumentów, prowadzeniu marketingu, budowaniu marki. Zdobywają także narzędzia niezbędne do zarządzania zasobami ludzkimi, rozwiązywania kryzysów i konfliktów oraz rozwijania kompetencji miękkich. Poznają zasady przeprowadzania badań jakościowych i ilościowych, na których opiera się psychologia w biznesie – studia przygotowują do zbierania i analizy danych dotyczących rynków finansowych, gospodarki, konsumentów.

Ta interdyscyplinarna dziedzina nauki zapewnia szerokie perspektywy w różnych organizacjach. Wszystko bowiem, co w firmie dotyczy człowieka – czy pracownika, czy managera, czy klienta – to psychologia biznesu.

Zapisz się

Czy studia psychologia w biznesie przygotują mnie do pracy?

Ze względu na swój prestiżowy profil, kierunek ten jest wysoce atrakcyjny dla pracodawców. Obecnie w każdym większym przedsiębiorstwie zatrudniony jest co najmniej jeden specjalista z takim wykształceniem.

Aby studenci mieli możliwość kreowania swojej ścieżki zawodowej już w trakcie studiów, przygotowaliśmy w ofercie dwie praktyczne specjalizacje:

Projektowanie doświadczeń klientów – rynek reklamy dynamicznie się rozwija, a agencje szukają nowych sposobów, by przyciągnąć potencjalnego nabywcę. Właśnie tutaj wkracza psychologia biznesu. Studia te łączą w sobie marketing, PR, sprzedaż i rozwijanie marki, czyli wszystko, by jak najskuteczniej oddziaływać na klienta.

Negocjacje i mediacje w biznesie – czy to rozmowa z inwestorem, czy awans pracownika, komunikacja interpersonalna stanowi stały element w firmie. Umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz skutecznego przywództwa coraz częściej są pożądane w pracy, a najlepiej uczą ich praktyczne studia; psychologia w biznesie to pewny wybór dla przyszłych managerów.

Zapisz się

Certyfikat BELBIN i studia psychologia biznesu – skąd takie połączenie?

Meredith Belbin to brytyjski teoretyk zarządzania, który zasłynął swoją teorią ról w zespole. Jego koncepcje od lat pomagają podnosić efektywność wszelakich zespołów, a kurs akredytacyjny Belbina w Polsce wyposaża studentów w umiejętności miękkie w zakresie współpracy, które można przekazywać dalej.

Ponieważ studia psychologia biznesu łączą się z zarządzaniem zespołami, międzynarodowy certyfikat, wydawany przez Belbin Associates z siedzibą w Cambridge, znacząco podnosi kwalifikacje naszych absolwentów. Są oni gotowi do rozpoczęcia pracy zgodnej ze swoim wykształceniem jako managerowie i trenerzy zdolności interpersonalnych w firmie.

Psychologia w biznesie – Szczecin czy Wielka Brytania – odgrywa znaczącą rolę w każdej organizacji.

Zapisz się

Inne kierunki

Partnerzy uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Klaster.it

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Policja

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Microsoft

Uczelnia IT z szkoleniami

Uczelnia IT

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Micosoft Azure

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

BBN

Technopark Pomerania Szczecin - współpraca

Technopark Pomerania

Tietoevry - międzynarodowa firmą wytwarzająca oprogramowanie

Tieto

enato.pl

Producent oprogramowania w Szczecinie

InfinIT Codelab

Cloudica - innowacyjne technologie

Cloudica

Fundacja IT – Zaprogramuj Swoją Przyszłość

Fundacja IT

OpenEDG - testy

OpenEDG

Kanbo

Kanbo

Umlaut

Umlaut

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie

Sejm RP

Komisja bioetyczna – niezależna instytucja opiniująca i kontrolująca projekty

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Mój Dom

Dom pomocy społecznej - Ministerstwo Rodziny i Polityki

Dom Pomocy Społecznej

12 Szczecińska Dywizja Zmechanizowana im. Bolesława Krzywoustego w Szczecinie – związek taktyczny Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy Szczecin

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień Szczecin

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej Szczecin

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Urząd Miasta Szczecin

Miasto Szczecin

Instytut C++

C++

SENSE - Centrum Terapii i Stymulacji Rozwoju - współpraca w zakresie prowadzenia kierunku studiów podyplomowych Integracja Sensoryczna

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg - Sanatorium w Polsce

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce.

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe z siedzibą w Szczecinie

Muzeum Narodowe

Zakład Poprawczy w Grodzisku Wielkopolskim

ZP Grodzisk

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Tanowo

SOSW w Tanowie

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy nr 2 Szczecin

SOSW nr 2 w Szczecinie

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Object Connect

Specjalistyczna poradnia terapeutyczna dla dzieci, młodzieży i ich rodzin Nowogard

Poradnia Nowogard

Skip to content