Informacje

Ilość semestrów: 2

Cena

2100 zł za semestr

Opis kierunku

Psychologia pozwala obserwować procesy zachodzące w nas i wokół nas. Ludzie biznesu chcą wiedzieć więcej – to grupa otwarta na wiedzę, która wspomaga rozwój. Dzięki przyswojeniu wiedzy psychologicznej, będącej bazą dla wielu kompetencji menedżerskich, każdy adept będzie mógł sprawniej zarządzać samym sobą oraz być członkiem zespołów lub ich liderem. To kierunek rozwoju, dzięki któremu można dołączyć do grupy ludzi będących motorem zmian społecznych i ekonomicznych. Studia podyplomowe dają możliwość kształtowania i rozwijania kompetencji menedżerskich w oparciu o pogłębienie samoświadomości i analizę relacji zespołowej.

Ramy programowe:

  • Indywidualna sesja coachingowa
  • Trening interpersonalny
  • Psychologiczne aspekty zarządzania. Osobowość w biznesie. Autodiagnoza.
  • Budowanie zespołu a cechy indywidualne pracowników
  • Wpływ cech osobowości na proces komunikowania się w zespole projektowym
  • Generowanie i rozwiązywanie konfliktów – składowe osobowości eskalujące i tonizujące
  • Koncepcja czasu P. Zimbardo w świecie biznesu
  • Czynniki osobowościowe w procesie radzenia sobie ze stresem w sytuacjach biznesowych
  • Podejmowanie decyzji w sytuacjach zawodowych