Opłaty

550zł

studia stacjonarne (miesięcznie)

550zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Psychologia w biznesie (licencjackie)

Psychologia w biznesie w Collegium Balticum to kierunek studiów, który łączy wybrane aspekty psychologii i biznesu; zdobędziesz tu specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności, które pozwolą Ci sprawnie funkcjonować w przestrzeni biznesowej związanej z zarządzaniem ludźmi, zespołami, projektami, pozyskiwaniem konsumentów, budowaniem strategii biznesowej, prowadzeniem szkoleń, negocjacji i opracowywaniem oraz wdrażaniem w życie strategii firmy przy jednoczesnym korzystaniu z warsztatu i narzędzi psychologicznych.

Psychologia w biznesie w Collegium Balticum to zajęcia prowadzone w życzliwej atmosferze, kadra z praktycznym doświadczeniem branżowym oraz wsparcie ze strony uczelni. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.
Wybierając studia na tym kierunku możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach: Projektowanie doświadczeń klientów oraz negocjacje i mediacje w biznesie. Twoja ścieżka zawodowa zostanie zbudowana w sposób niebanalny i wielowymiarowy – więc do dzieła!.

Jeżeli jesteś osobą pełną pomysłów i energii, lubisz kontakt z ludźmi oraz nowe wyzwania, a przywództwo i zarządzanie to Twoje tematy – jesteś we właściwym miejscu! Dodatkowo, jako Absolwent zdobędziesz certyfikację BELBIN.

CERTYFIKACJA BELBINA- czym jest?

Warsztat certyfikacyjny Belbina wyposaża uczestników w wiedzę jak wprowadzać kulturę współpracy w zespole, gdzie zaufanie wypiera nieufność, współdziałanie – rywalizację a zaangażowanie – rezygnację. Warsztat dedykowany jest dla przyszłych trenerów, coachów i specjalistów działów HR, którzy potrzebują narzędzi, zasobów i know-how, by profesjonalnie wprowadzić Belbina do swoich organizacji. W przyszłości pozwoli zrealizować każdy projekt, w którym będzie można wspierać jednostki i zespoły w budowaniu świadomego Ja i świadomego MY (coaching indywidualny, team coaching, team building, AD|DC, projekty talentowe, powoływanie i rozwój zespołów projektowych, rekrutacja, outplacement).

Osoba certyfikowana będzie mogła wspierać jednostki i zespoły stojące przed takimi wyzwaniami jak:
• Brak współpracy
• Konflikty w zespole
• Brak zaufania i szczerej komunikacji w zespole
• Akceptacja i zrozumienie dla różnorodności
• Zarządzanie zespołem projektowym m.in. wirtualnym

Korzyści certyfikacji:
• Zdobycie praktycznej wiedzy o Rolach Zespołowych.
• Umiejętność pracy z raportem Belbin online.
• Wskazówki jak prowadzić sesję i warsztaty belbinowe.
• Możliwość zakupu testów po atrakcyjnych cenach (-30% test).
• Dostęp promocyjnych cen na zakup gier i materiałów szkoleniowych.
• Certyfikat – Trener Belbin Polska.

UWAGA! Ze względu na specyfikę studiów oraz na fakt, że zajęcia studyjne będą prowadzone przez specjalistów z całej Polski, studia Psychologia w biznesie realizujemy w formie 50:50 – połowa godzin na żywo, połowa godzin online!

Profil kandydata na kierunek psychologia w biznesie

Cechy na studia licencjackie z psychologii w biznesie: jesteś osobą otwartą na innych ludzi, nowe idee i zdobywanie wiedzy, potrafisz przejmować dowodzenie innymi, lubisz planować, dobrze sobie radzisz w sytuacjach kryzysowych i masz rozwinięte kompetencje komunikacyjne.

Typowe zachowania na kierunek psychologia w biznesie: lubi obserwować i potrafi odczytywać ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, potrafi dobierać styl komunikacji, zarządzania i postępowania w zależności od specyfiki danego człowieka, dostrzega powiązania między kompetencjami miękkimi a zachowaniami organizacyjnymi, chętnie poszukuje nowych rozwiązań, chce się nieustannie rozwijać, nie cierpi nudy.

Przydatne zainteresowania na studiach z psychologią biznesu: psychologia zachowań międzyludzkich, psychologia biznesu, zarządzanie zasobami ludzkimi, wystąpienia publiczne, networking, motywacja, sprzedaż, marketing.

Specjalności na kierunku Psychologia w biznesie – studia I stopnia


50% zajęć jest realizowanych online

Projektowanie doświadczeń klientów

Specjalizacja na studiach Psychologia w biznesie: Projektowanie doświadczeń klientów

Dla kogo?

Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” to moduł kształcenia przygotowany z uwagi na nieustannie rozwijający się i wzbogacający rynek reklamy, ofert kierowanych do konsumenta oraz poszukiwania przez firmy i sprzedawców coraz to nowych możliwości oddziaływania na potencjalnego nabywcę.

Specjalność „Projektowanie doświadczeń klientów” jest propozycją dla osób, które interesują się tematyką marketingu i PR-u, reklamą, sprzedażą, budowaniem marki organizacji.

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii reklamy, badań rynku, zachowań konsumenckich, budowania marki organizacji, public relations, zarządzania marką i sprzedażą, pracy z emocjami i konfliktem; w pogłębiony sposób poznasz zachowania ludzkie w przestrzeni konsumenckiej oraz problemy, możliwości, wyzwania i zagrożenia, z jakimi mierzy się biznes podczas przygotowywania i oferowania dowolnego produktu lub usługi. Zyskasz narzędzia do pracy z zakresu rozpoznawania i analizowania zachowań konsumenckich, wpływania na nie przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki i unikaniu manipulacji, wspierania firm i organizacji w budowaniu przekazów, które okażą się dla konsumenta atrakcyjne oraz wystrzeganiu się przekazów, które mogą wpłynąć destrukcyjnie na postrzeganie przez konsumenta zarówno produktu / usługi, jak i samej firmy / organizacji.

Praca dla absolwenta:

Absolwent Psychologii w biznesie I stopnia w zakresie zarządzania zachowaniami konsumentów będzie przygotowany do pracy w agencjach reklamowych i agencjach PR, agencjach konsultingowych, agencjach pracy, w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, w organizacjach i instytucjach nastawionych na bezpośredni kontakt z klientem, w biurach obsługi, firmach doradczych i szkoleniowych, mediach i organizacjach pozarządowych; może także rozpocząć prowadzenie własnej działalności.

Absolwent będzie mógł także podjąć pracę na stanowiskach związanych z marketingiem, reklamą i promocją, public relations, zarządzaniem projektami, zarządzaniem sprzedażą lub bezpośrednią sprzedażą, opracowywaniem, budowaniem i wdrażaniem strategii firmy oraz na stanowiskach samodzielnych, zespołowych i kierowniczych, jako członek zespołu, lider zespołu, manager, konsultant.

Ponadto dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom absolwent kierunku psychologia w biznesie będzie przygotowany do samodzielnego prowadzenia szkoleń z zakresu psychologicznych i ekonomicznych aspektów zachowań konsumenckich dla pracowników, zespołów, liderów i firm.

Zapisz się

Negocjacje i mediacje w biznesie

Specjalizacja na studiach Psychologia w biznesie: Negocjacje i mediacje w biznesie

Dla kogo?

Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” to moduł kształcenia stworzony z uwagi na fakt, że negocjacje stanowią stały element przestrzeni biznesowej, a współczesny biznes coraz częściej podczas negocjacji sięga po elementy mediacji, a także wykorzystuje same mediacje do rozwiązywania różnorodnych sytuacji konfliktowych na linii firma – klient, przełożony – pracownik, pracownik – pracownik.

Specjalność „Negocjacje i mediacje w biznesie” jest propozycją dla osób, które interesują się komunikacją interpersonalną, tematyką PR-u, mediacji i negocjacji oraz przywództwa.

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz wiedzę z zakresu psychologii zachowań międzyludzkich, procesu negocjacji, w tym taktyk i błędów negocjacyjnych, jak również w pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu mediacji, w tym koncepcji porozumienia bez przemocy, warsztatu pracy mediatora, pracy z emocjami i motywacją; w pogłębiony sposób poznasz zasady komunikacji interpersonalnej, prezentacji, pracy ze stresem i konfliktem, psychologii wpływu społecznego i związanych z tym zagrożeń manipulacją.

Zyskasz narzędzia do pracy z zakresu rozpoznawania i analizowania sytuacji konfliktowych, wpływania na zachowania innych ludzi przy jednoczesnym poszanowaniu zasad etyki i unikaniu manipulacji, wspierania firm i organizacji w budowaniu relacji i konstruktywnym rozwiązywaniu konfliktów z partnerami oraz klientami; zostaniesz też w narzędzia związane z przywództwem, które w skuteczny sposób wzbogacą Twój warsztat pracy.

Dodatkowy atut specjalności:

Zdobędziesz umiejętność współpracy z osobami z różnych środowisk oraz z ekspertami wspierającymi środowisko biznesowe.
W ramach studiów możesz zrealizować kurs zawodowego mediatora i zdobyć certyfikat uprawniający m.in. do prowadzenia mediacji gospodarczych.

Z uwagi na szeroko zakrojoną współpracę Collegium Balticum z instytucjami zajmującymi się biznesem i działaniami z zakresu psychologii będziesz mógł odbyć wartościowe, merytoryczne praktyki w placówkach, z którymi być może zechcesz się związać zawodowo po ukończeniu studiów.

Praca dla absolwenta:

Absolwent Psychologii w biznesie I stopnia w zakresie Negocjacji i mediacji w biznesie będzie przygotowany do pracy w małych i średnich przedsiębiorstwach, w korporacjach, w firmach, instytucjach i organizacjach, w punktach obsługi klienta, działach personalnych, firmach doradczych i szkoleniowych, agencjach pracy, firmach rekrutacyjnych, mediach i organizacjach pozarządowych.

Absolwent będzie mógł podjąć pracę szczególnie na stanowiskach wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem lub partnerem biznesowym, stanowiskach związanych z opracowywaniem i wdrażaniem strategii zapobiegających konfliktom i kryzysom lub je zwalczającym, a także stanowiskach ukierunkowanych na dbanie o relacje wewnątrz firmy i z jej zewnętrznym otoczeniem.

Dodatkowo dzięki zdobytym umiejętnościom i kompetencjom absolwent będzie przygotowany do podejmowania, prowadzenia i ewaluacji procesów negocjacyjnych oraz mediacyjnych na linii firma – klient, pracownik firmy – pracownik firmy, pracownik firmy – przełożony, zespół firmy – kierownik, menadżer, przełożony.

 

Zapisz się

Inne kierunki

Partnerzy uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content