Informacje

4100 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

 • – 185 godzin zajęć
 • – kierunek kończy się zdaniem egzaminu końcowego i zdobyciem mikropoświadczeń ( 7 szt. cyfrowych odznak)
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji managerskich w obszarze bezpieczeństwa w organizacjach, zarówno sektora publicznego jak i komercyjnego. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, zarówno w odniesieniu do zatrudniania pracowników na średnim i wyższym poziomie kierowniczym, jaki i potwierdzania posiadanych już kompetencji przez osoby je piastujące.
Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę specjalistyczną z obszaru bezpieczeństwa, a także kompetencje miękkie w niezbędnym zakresie do pełnienia obowiązków zawodowych, w tym negocjacji, komunikacji i prowadzenia szkoleń.

Dodatkowym atutem kierunku jest przygotowanie do zdobycia uprawnień audytora wiodącego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacji (10h – kurs po zakończeniu kierunku).

Wykładowcy na kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

Aleksander Łapiński

Doświadczony profesjonalista IT z rozległym doświadczeniem we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, koordynowaniu procesów i wspieraniu rozwoju bezpiecznej infrastruktury danych. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie we współpracy z czołowymi dostawcami rozwiązań bezpieczeństwa. Ekspert projektowania systemów bezpieczeństwa i ochronie organizacji. Praktyk oraz propagator bezpieczeństwa cybernetycznego, pełni funkcję Dyrektora ds. Cyberbezpieczeństwa. Przez całą swoją karierę odpowiedzialny za aktywne wsparcie kanałów sprzedaży rozwiązań dotyczących cyberbezpieczeństwa. Obecnie poza osiągnięciami zawodowymi, oddany miłośnik kina i seriali telewizyjnych, poświęcający swój aktywny czas wolny na rozwijanie swoich pasji technologicznych.

Aleksander Łapiński

Andrzej Kupiec

Architekt i wdrożeniowiec systemów bezpieczeństwa i infrastruktury przetwarzania danych. Posiadacz kilkudziesięciu certyfikatów wiodących producentów i dostawców branży IT. Zarządzał zespołami SOC, DevOps i zespołami integracji IT. Brał udział w wielu projektach w sektorach bankowości, energetyce, telekomunikacji i innych. Posiada doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań teleinformatycznych w obszarach: cyberbezpieczeństwo, analityka danych oraz infrastruktura teleinformatyczna. Przeprowadzał wiele audytów w zakresie PCI DSS, ISO27001, CIS Controls. Opracowywał procesy w zakresie polityki bezpieczeństwa, ciągłości działania, zarządzania incydentami oraz programem zarządzania podatnościami i aktualizacjami. Ewangelista w zakresie wprowadzania nowych rozwiązań teleinformatycznych, szkoleniowiec.

Andrzej Kupiec

Andrzej Murawski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, doktor nauk humanistycznych. Od 2004 restrukturyzuje systemy zarządzania przedsiębiorstwami. Zajmuje się również zarządzaniem ciągłością działania oraz systemami bezpieczeństwa zakładowego. Między innymi w dyspozycji ministra Skarbu Państwa, oddelegowany do podmiotów Nafta Polska S.A. i Chemia Polska sp. z o.o. w ramach zlecenia – praca dla podmiotów Azoty Puławy, Lotos, Rafineria Gorlice. W ramach kontraktu uczestniczył w restrukturyzacji Banku BPS Warszawa. Zrealizował przystosowanie do norm i przepisów bezpieczeństwa organizacji w Zakładzie w Łaziskach Ponar Wadowice. Opracował i wdrożył system zarządzania ciągłością działania w firmie Vindexus S.A. Warszawa. Wykładowca akademicki w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach, oraz Akademii Humanistycznej w Pułtusku.

Andrzej Murawski

Anna Wolska

Absolwentka filozofii i socjologii w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika oraz programów kształcenia menedżerów w sektorze publicznym i prywatnym – Top Public Executive (KSAP/IESE Business School, University of Nawarra) oraz Executive MBA (Instytut Nauk Ekonomicznych PAN). Menedżer z kilkunastoletnim doświadczeniem (zarówno w organizacjach otoczenia biznesu i instytucjach publicznych) w obszarze tworzenia i zarządzania projektami w domenie wspierania przedsiębiorczości i rynku pracy, w tym przede wszystkim w obszarze kwalifikacji. B. wicedyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych odpowiedzialny za wdrażanie w Polsce Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Obecnie prezes nowej ogólnopolskiej organizacji pracodawców – Polskiego Forum Biznesu.

Anna Wolska

Damian Stachyra

Czynny Pełnomocnik Bezpieczeństwa Informacji oraz Inspektor Ochrony Danych. Absolwent studiów podyplomowych na Akademii L. Koźmińskiego w Warszawie na kierunku ochrona danych osobowych. Uczestnik licznych kursów specjalistycznych prowadzonych przez renomowane organizacje. Wśród nich są m.in. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg ISO 27001 – BSI Group Polska, Administrator Bezpieczeństwa Informacji – TÜV SÜD, Approved Compliance Office – Instytut Compliance/ Viadrina Compliance Center. Piastuje stanowisko Prezesa Zarządu w Inspektorzy ODO Sp. z o. o. firmie ukierunkowanej na ochronę danych osobowych oraz BCO Poland Sp. z o. o., która specjalizuje się w bezpieczeństwie informacji i compliance. Prowadzi szkolenia z obszarów danych osobowych, bezpieczeństwa informacji, cyberbezpieczeństwa oraz analizy ryzyka.

Damian Stachyra

Jerzy Niemyjski

W latach 1992 – 2012 funkcjonariusz Straży Granicznej i Policji. Realizował zadania w jednostkach antyterrorystycznych oraz specjalnych Policji. Obecnie Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dyrektor ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej Grupy Kapitałowej GRODNO, a także Pełnomocnik Zarządu GMP Defence ds. Bezpieczeństwa i Kontroli Wewnętrznej. Twórca struktur bezpieczeństwa w podmiotach publicznych i komercyjnych. Organizator i współorganizator konferencji, w tym o wymiarze międzynarodowym w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego oraz zewnętrznego państwa. Absolwent Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku oraz Szkoły Wyższej w Płocku. Ukończył kurs oficerski w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz Studia podyplomowe w Wyższej Szkole Zarządzania i Prawa w Warszawie z zakresu Zarządzanie Organizacją.

Jerzy Niemyjski

Maciej Tauber

Absolwent Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Z pasji od ponad 12 lat nauczyciel akademicki w Centrum Europejskim Uniwersytetu Warszawskiego, od sześciu lat ekspert w Instytucie Badań Edukacyjnych oraz lider projektu “Wspieranie funkcjonowania i doskonalenie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na rzecz wykorzystania oferowanych w nim rozwiązań do realizacji celów strategii rozwoju kraju”. Ponadto ekspert ds. kwalifikacji, doradca zarządu Polskiego Forum Biznesu oraz hokeista reprezentujący barwy Torpedy Warszawa.Od 2020 r. członek Rady do Spraw Kształcenia i Doskonalenia Kadr Kultury Fizycznej przy Ministerstwie Sportu i Turystyki oraz wykładowca Akademii Trenerskiej. Od 2021 r. członek Rady Interesariuszy Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego i Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego dla kierunku europeistyka.

Maciej Tauber

Marcin Mazurek

Absolwent Akademii Sztuki Wojennej, członek Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Współpracuje w obszarze naukowym i badawczym z ośrodkami akademickimi i szkoleniowymi grup dyspozycyjnych państwa oraz organizacjami non-profit. Zainteresowania badawcze koncentruje wokół problematyki bezpieczeństwa państwa, zarządzania kryzysowego, przygotowań obronnych, bezpieczeństwa aglomeracji miejskich i obiektów użyteczności publicznej.

Marcin Mazurek

Michał Derda

Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w zakresie rozpoznawania jak i fizycznego zwalczania terroryzmu na terenie kraju, a także poza granicami. Po zakończeniu służby realizuje się w sektorze prywatnym. Początkowo jako Dyrektor do spraw oceny ryzyka w międzynarodowej korporacji, a w chwili obecnej jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo jednej z polskich grup kapitałowych. Specjalizuje się w szacowaniu ryzyka, a także kontroli procesów i procedur minimalizując ich podatność na zdarzenia zagrażające bezpieczeństwu przedsiębiorstwa. Członek Zarządu Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP.

Michał Derda

Michał Pycio

W latach 1993-2012 żołnierz Wojska Polskiego. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu (w 1997 r.) rozpoczął służbę̨ w Żandarmerii Wojskowej na stanowisku d-cy plutonu. W 1998 r. po ukończeni selekcji, rozpoczął służbę̨ w JW GROM, w której służył na stanowiskach w pionie bojowym do momentu przejścia do rezerwy w 2012 r. Zakończył służbę̨ w stopniu podpułkownika, na stanowisku dowódcy Zespołu Bojowego. W tym czasie brał udział w misjach w Afganistanie (2001, 2007, 2012 r.) oraz w Iraku (2004 r.). Za udział w operacjach bojowych odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Krzyża Wojskowego. Obecnie przedsiębiorca, aktywnie działający w branży obrotu specjalnego. Od 2014 roku Vice Prezes Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP.

Michał Pycio

Michał Stępiński

W latach 1990-2016 funkcjonariusz Policji. Pełnił służbę w jednostkach antyterrorystycznych Policji m.in. jako dowódca. W latach 2012-2016 odpowiedzialny za zabezpieczenie kontrterrorystyczne kraju. Wielokrotnie dowodził działaniami bojowymi jednostek antyterrorystycznych polskiej Policji. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Po odejściu ze służby w Policji zajmuje się bezpieczeństwem instytucji i podmiotów gospodarczych. W ramach swoich obowiązków między innymi tworzy dokumentację związaną z działaniami realizowanymi przez instytucje i podmioty gospodarcze w przypadku wprowadzenia stopni alarmowych oraz na potrzeby uzgodnienia załącznika antyterrorystycznego do planu obowiązkowej ochrony. Audytor wiodący CQI and IRCA Certified BCMS ISO 22301:2019 oraz audytor wiodący CQI and IRCA Certified ISO/IEC 27001:2022.

Michał Stępiński

Mirosław Biernacki

Podpułkownik rezerwy – służba wojskowa od 1993r. do 2021r. na stanowiskach dowódczych m.in.: dowódca samodzielnej kompanii rozpoznawczej, szef sekcji rozpoznawczej, szef sztabu batalionu w jednostkach liniowych, szef wydziału w Wojskowym Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie. Uczestnik: misji stabilizacyjnej XX zmiana PKW KFOR w Kosowie (2009 r.), misji bojowej VII zmiana PKW ISAF w Islamskiej Republice Afganistanu (2010 r.), wielu ćwiczeń w kraju i za granicą. Organizował i prowadził szkolenia dla instytucji państwowych, samorządowych oraz bankowych z zakresu bezpieczeństwa. Członek Stowarzyszenia Ekspertów Bezpieczeństwa RP. Absolwent Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Zamościu, Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie oraz Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni.

Mirosław Biernacki

Paweł Smykliński

Prezes GMP Defence oraz dyrektor departamentu innowacji w Stowarzyszeniu Ekspertów Bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej. Absolwent podyplomowych studiów w zakresie “Project Management Institute PMI” Akademii Leona Koźmińskiego. Doradca i ekspert w zakresie innowacyjnych systemów bezpieczeństwa przestrzeni naziemnej oraz powietrznej. Producent i pomysłodawca innowacyjnego systemu rozpoznania taktycznego “OSA”.

Paweł Smykliński

Piotr Papis

Dyrektor Biura Kontroli i Bezpieczeństwa w Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Odpowiedzialny m.in. za zwalczenie i zapobieganie zjawisk korupcyjnych w Spółce a także zarządzenie procesem powiadamiania o nieprawidłowościach. Do 2017 roku zajmował stanowisko Senior Compliance Analyst, Global Investigation Unit w Citibank Europe Plc., gdzie do głównych obowiązków należało prowadzenie inwestygacji klientów posiadających rachunki w kilku jurysdykcjach (region EMEA) w zakresie zwalczania prania brudnych pieniędzy oraz przeciwdziałania finasowania terroryzmu. Przed aktywnością w sektorze prywatnym był zatrudniony w służbach specjalnych i Policji jako ekspert analizy kryminalnej. Tytuł magistra prawa uzyskał na Uniwersytecie Wrocławskim. Ukończył również podyplomowe studia na Politechnice Warszawskiej, w Szkole Głównej Handlowej – Business Intelligence. Pasjonuje się poszukiwaniem nowych – innowacyjnych rozwiązań.

Piotr Papis

Wojciech Piłat

Doktor nauk prawnych, adwokat, licencjonowany doradca restrukturyzacyjny (nr lic. MS: 983). Ukończył także studia podyplomowe na SGH z zakresu „Zarządzania Restrukturyzacją i Naprawą Przedsiębiorstw. W ramach doradztwa wspierał czołowe polskie firmy m.in. z branży leasingowej, kolejowej, budowlanej, spożywczej, odzieżowej. Wielokrotnie uczestniczył w toku przekształceń, restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przygotowywał i wdrażał strategię procesową w wielu skomplikowanych i wielowątkowych procesach gospodarczych. Posiada bogate doświadczenie we współpracy i obsłudze prawnej nie tylko firm, a także zarządców, nadzorców i syndyków masy upadłości w postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych. Przewodniczący Komitetu ds. Prawnych, Celnych i Podatkowych w Polsko-Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, zaś od czerwca 2023 r. jest także Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej tego podmiotu.

Wojciech Piłat

WIDEOTEKA

Szczegóły dotyczące studiów:

Program studiów

 • Budowanie i funkcjonowanie struktur bezpieczeństwa w organizacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem prawnym w organizacji
 • Budowanie zdolności organizacji wobec wyzwań i zagrożeń w obszarze obronności państwa
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
 • Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne
 • Zarządzanie ciągłością działania w organizacji
 • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie
 • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie – wizyta studyjna
 • Zabezpieczenie antykorupcyjne w organizacji
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacji
 • Proces planowania – narzędzia MDMP
 • Analiza informacji
 • Metodyka kształcenia dla bezpieczeństwa
 • Negocjacje w biznesie
 • Etykieta biznesowa oraz elementy protokołu dyplomatycznego
Zapisz się

Wymagania

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego i mikropoświadczenia (cyfrowe odznaki) w obszarach:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem prawnym w organizacji
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
 • Analiza informacji
 • Budowanie zdolności organizacji wobec wyzwań i zagrożeń w obszarze obronności państwa
 • Zarządzanie ciągłością działania w organizacji
 • Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne
Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się
Skip to content