Informacje

4100 zł

cena za semestr*

2

Liczba semestrów

 • – 185 godzin zajęć
 • – kierunek kończy się zdaniem egzaminu końcowego i zdobyciem mikropoświadczeń ( 7 szt. cyfrowych odznak)
Celem studiów jest merytoryczne i praktyczne przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji managerskich w obszarze bezpieczeństwa w organizacjach, zarówno sektora publicznego jak i komercyjnego. Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku, zarówno w odniesieniu do zatrudniania pracowników na średnim i wyższym poziomie kierowniczym, jaki i potwierdzania posiadanych już kompetencji przez osoby je piastujące.
Absolwent nabędzie pogłębioną wiedzę specjalistyczną z obszaru bezpieczeństwa, a także kompetencje miękkie w niezbędnym zakresie do pełnienia obowiązków zawodowych, w tym negocjacji, komunikacji i prowadzenia szkoleń.

Dodatkowym atutem kierunku jest przygotowanie do zdobycia uprawnień audytora wiodącego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacji (10h – kurs po zakończeniu kierunku).

Wykładowcy na kierunku: Zarządzanie bezpieczeństwem w organizacji

Aleksander Łapiński

Aleksander Łapiński

Andrzej Kupiec

Andrzej Kupiec

Andrzej Murawski

Andrzej Murawski

Anna Wolska

Anna Wolska

Damian Stachyra

Damian Stachyra

Jerzy Niemyjski

Jerzy Niemyjski

Maciej Tauber

Maciej Tauber

Marcin Mazurek

Marcin Mazurek

Michał Derda

Michał Derda

Michał Pycio

Michał Pycio

Michał Stępiński

Michał Stępiński

Mirosław Biernacki

Mirosław Biernacki

Paweł Smykliński

Paweł Smykliński

Piotr Papis

Piotr Papis

Wojciech Piłat

Wojciech Piłat

Cele szczegółowe:

 • wyposażenie słuchaczy w wiedzę niezbędną do zbudowania i utrzymania struktur bezpieczeństwa w organizacji,
 • nabycie kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji,
 • nabycie kompetencji w zakresie zarządzania bezpieczeństwem prawnym w organizacji,
 • uzyskanie wiedzy w zakresie budowania zdolności organizacji wobec wyzwań i zagrożeń w obszarze obronności państwa,
 • nabycie kompetencji w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem w organizacji,
 • nabycie kompetencji w obszarze przygotowania organizacji na zagrożenia terrorystyczne,
 • nabycie umiejętności w zakresie zarządzania ciągłością działania w organizacji,
 • zapoznanie z nowoczesnymi technologiami stosowanymi w bezpieczeństwie,
 • pozyskanie wiedzy odnośnie przepisów antykorupcyjnych,
 • podniesienie kompetencji w obszarze zarządzania kryzysowego w organizacji,
 • usystematyzowanie wiedzy w zakresie planowania oraz negocjacji biznesowych,
 • nabycie umiejętności analizy informacji,
 • nabycie podstaw metodyki kształcenia dla bezpieczeństwa,
 • zapoznanie z podstawami etykiety biznesowej oraz elementami protokołu dyplomatycznego,
 • rozwinięcie umiejętności autoprezentacji i umiejętności komunikacyjnych,
 • wyposażenie słuchaczy w umiejętności i kompetencje z zakresu działalności lidera, przywódcy, zgodnie z potrzebami i wyzwaniami stawianymi przed menagerem bezpieczeństwa,
 • przygotowanie słuchacza do nabycia uprawnień audytora wiodącego w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w organizacji.

WIDEOTEKA

Szczegóły dotyczące studiów

Program studiów

 • Budowanie i funkcjonowanie struktur bezpieczeństwa w organizacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem prawnym w organizacji
 • Budowanie zdolności organizacji wobec wyzwań i zagrożeń w obszarze obronności państwa
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
 • Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne
 • Zarządzanie ciągłością działania w organizacji
 • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie
 • Nowoczesne technologie w bezpieczeństwie – wizyta studyjna
 • Zabezpieczenie antykorupcyjne w organizacji
 • Zarządzanie kryzysowe w organizacji
 • Proces planowania – narzędzia MDMP
 • Analiza informacji
 • Metodyka kształcenia dla bezpieczeństwa
 • Negocjacje w biznesie
 • Etykieta biznesowa oraz elementy protokołu dyplomatycznego
Zapisz się

Wymagania

 • złożenie karty zgłoszeniowej (do pobrania ze strony www.cb.szczecin.pl)
 • złożenie kserokopii dyplomu ukończenia studiów wyższych (potwierdzona z przedłożonym dokumentem)
 • dowód osobisty do wglądu
Zapisz się

Świadectwo

Absolwenci otrzymują, zgodnie ze wzorem ministerialnym, świadectwo ukończenia studiów podyplomowych Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych na podstawie zaliczenia zajęć dydaktycznych, obecności na zajęciach oraz zdania egzaminu końcowego i mikropoświadczenia (cyfrowe odznaki) w obszarach:

 • Zarządzanie bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie bezpieczeństwem prawnym w organizacji
 • Zarządzanie cyberbezpieczeństwem w organizacji
 • Analiza informacji
 • Budowanie zdolności organizacji wobec wyzwań i zagrożeń w obszarze obronności państwa
 • Zarządzanie ciągłością działania w organizacji
 • Budowanie odporności organizacji na zagrożenia terrorystyczne
Zapisz się

Dokumenty do pobrania

 • Karta zgłoszenia
 • Ankieta rekrutacyjna

POBIERZ

Zapisz się
Skip to content