Studia licencjackie

Drogę ku uzyskaniu wyższego wykształcenia rozpoczynają studia licencjackie, tzw. studia pierwszego stopnia. Trwają one 6 semestrów i kończą się egzaminem licencjackim oraz obroną pracy dyplomowej. Ich pozytywne ukończenie otwiera drogę do dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i związane ściśle z wybranym kierunkiem oraz specjalizacją. Są one prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń, zapewniamy również bogatą ofertę zajęć z języków obcych.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunkach takich jak pedagogika, praca socjalna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W ich ramach oferujemy takie specjalności jak penitencjarystyka, służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, asystent rodziny, wsparcie środowisk senioralnych, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i więcej.

Kierunek Tryb Cena
Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
370 zł/ m-c
340 zł/ m-c
Dietetyka* Specjalizacje: semestr studia niestacjonarne 450 zł/ m-c
Pedagogika specjalna (studia I stopnia) Specjalizacje: semestr studia niestacjonarne 330 zł/ m-c
Pedagogika (studia I stopnia) Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
350 zł/ m-c
330 zł/ m-c

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin