Studia licencjackie

Drogę ku uzyskaniu wyższego wykształcenia rozpoczynają studia licencjackie, tzw. studia pierwszego stopnia. Trwają one 6 semestrów i kończą się egzaminem licencjackim oraz obroną pracy dyplomowej. Ich pozytywne ukończenie otwiera drogę do dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i związane ściśle z wybranym kierunkiem oraz specjalizacją. Są one prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń, zapewniamy również bogatą ofertę zajęć z języków obcych.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunkach takich jak pedagogika, praca socjalna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W ich ramach oferujemy takie specjalności jak penitencjarystyka, służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, asystent rodziny, wsparcie środowisk senioralnych, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i więcej.

KierunekTrybCena
Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
370 zł/ m-c
340 zł/ m-c
Dietetyka* Specjalizacje: semestr studia niestacjonarne 450 zł/ m-c
Pedagogika specjalna Specjalizacje: semestr studia niestacjonarne 330 zł/ m-c
Pedagogika Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
350 zł/ m-c
330 zł/ m-c

Partnerzy Uczelni