Studia licencjackie

Drogę ku uzyskaniu wyższego wykształcenia rozpoczynają studia licencjackie, tzw. studia pierwszego stopnia. Trwają one 6 semestrów i kończą się egzaminem licencjackim oraz obroną pracy dyplomowej. Ich pozytywne ukończenie otwiera drogę do dalszej edukacji na studiach drugiego stopnia.

Program studiów pierwszego stopnia obejmuje zarówno przedmioty ogólne, jak i związane ściśle z wybranym kierunkiem oraz specjalizacją. Są one prowadzone w formie wykładów oraz ćwiczeń, zapewniamy również bogatą ofertę zajęć z języków obcych.

Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym na kierunkach takich jak pedagogika, praca socjalna oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. W ich ramach oferujemy takie specjalności jak penitencjarystyka, służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne, asystent rodziny, wsparcie środowisk senioralnych, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, prewencja patologii i zagrożeń społecznych, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i więcej.

Kierunek Tryb Cena
Pedagogika (studia I stopnia) Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
430 zł/ m-c
330 zł/ m-c
Bezpieczeństwo wewnętrzne (studia I stopnia) Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
440 zł/ m-c
340 zł/ m-c
Dietetyka* Specjalizacje: semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
550 zł/ m-c
450 zł/ m-c
Kosmetologia* (studia I stopnia) Specjalizacje:
  • SPA i odnowa biologiczna
  • Podologia

 

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
550 zł/ m-c
450 zł/ m-c
Psychologia w biznesie* Specjalizacje:

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać nowoczesne metody pracy z różnymi typami osobowości, zdobyć menadżerskie kompetencje, wiedzę psychologiczną niezbędną dla prawidłowego i efektywnego zarządzania ludźmi, relacjami, procesami.

To kierunek dla pragnących budować i motywować, opierając na zdrowych i rzetelnie skonstruowanych zależnościach i relacjach.

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
500 zł/ m-c
400 zł/ m-c

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
PSP
Komisja BIO
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień
Sejm
ZUW
Szczecin
Klaster IT
Microsoft
Microsoft Azure
Object Connect
Policja
Tieto
INFinLAB IT
MUZEUM NARODOWE
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
SOSW Tanowo
CTiSR Sense
Schronisko dla nieletnich
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Hejnałek Przedszkole nr 2
Poradnia Nowogard
ZP Grodzisk
SOSW nr 2 Szczecin