Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

370 zł/ m-c studia stacjonarne
340 zł/ m-c studia niestacjonarne

Promocje

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w służbach mundurowych lub karierą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa, wybierz studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne, których program kompleksowo odnosi się do tej tematyki.
 
Podczas studiów w Collegium Balticum możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe oraz bezpieczeństwo transportu i komunikacji.
 
Dzięki podpisanym przez naszą Uczelnię porozumieniom, między innymi z Komendą Wojewódzką Policji, jako student kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne zyskasz ułatwiony start w życie zawodowe!

 

PROFIL KANDYDATA

Cechy: stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Zainteresowania: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

 

Specjalności do wyboru

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne


Dla kogo?
Jeżeli marzysz o pełnej wyzwań pracy w charakterze funkcjonariusza Policji lub Straży Miejskiej to specjalność właśnie dla Ciebie!

Czego się nauczysz?
Absolwent tej specjalności będzie mógł pochwalić się wiedzą z zakresu prawa, psychologii, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz teorii użytkowania broni palnej, a dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędzie także umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dodatkowy atut specjalności:
Dzięki tej specjalności będziesz mógł wykonywać ciekawy zawód cieszący się zaufaniem społecznym!
 
Praca dla absolwenta:
Służba w strukturach Policji, służba w Straży Gminnej (Miejskiej), funkcjonariusz służb państwowych i organów administracji odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.
 

Zarządzanie kryzysowe


Dla kogo?
Jeśli chcesz być cenionym specjalistą, który stoi na straży bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, postaw na tę specjalność, a nie pożałujesz swego wyboru!

Czego się nauczysz?
Zyskasz cenną wiedzę i umiejętności z zakresu systemu zarządzania kryzysowego, organizacji i funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego, logistyki w sytuacjach kryzysowych oraz psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych. Będziesz także umiał trafnie identyfikować zagrożenia, analizować i oceniać ryzyko.

Dodatkowy atut specjalności:
Specjalność to drzwi do obiecującej kariery w służbach mundurowych, odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne Polski.
 
Praca dla absolwenta:
Funkcjonariusz Policji, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Straży Miejskiej, pracownik Biura Ochrony Rządu, pracownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
 

Bezpieczeństwo transportu i komunikacji


Dla kogo?
To specjalność, która przypadnie Ci do gustu, jeśli interesują Cię zagadnienia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem transportu i komunikacjinpowszechnej.

Czego się nauczysz?
Zyskasz wiedzę oraz umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie, infrastruktury transportu, bezpieczeństwa w transporcie i zarządzania logistyką. Zdobędziesz także cenne umiejętności analizowania i projektowania systemów transportowych oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania uzyskanych informacji, dotyczących ryzyka i ewentualnych zagrożeń związanych z transportem.

Dodatkowy atut specjalności:
Absolwent zyskuje atrakcyjne perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą – wszędzie tam, gdzie można będzie wykorzystać jego wiedzę z zakresu zasad organizowania bezpiecznego transportu i komunikacji.
 
Praca dla absolwenta:
Pracownik przedsiębiorstwa logistycznego, pracownik firmy transportowej, funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, pracownik Inspekcji Transportu Drogowego.