Opłaty

400zł

studia stacjonarne (miesięcznie)

400zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne (licencjat)

Jeżeli jesteś zainteresowany pracą w służbach mundurowych lub karierą związaną z przeciwdziałaniem zagrożeniom w sferze szeroko pojętego bezpieczeństwa wewnętrznego, wybierz studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne, których program kompleksowo odnosi się do tej tematyki.

Podczas studiów w Collegium Balticum możesz realizować się na atrakcyjnych specjalnościach takich jak: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo transportu i komunikacji. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.

Dzięki podpisanym przez naszą uczelnię porozumieniom, miedzy innymi z 5 Pułkiem Inżynieryjnym Szczecin – Podjuchy i Okręgowym Inspektoratem Służby Więziennej w Szczecinie, jako student tego kierunku zyskasz ułatwiony start w życie zawodowe.

Profil kandydata na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne

Cechy na studia licencjackie z bezpieczeństwa wewnętrznego:  stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania na kierunek bezpieczeństwo wewnętrzne: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Przydatne zainteresowania na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

Specjalności na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne I stopnia

Bezpieczeństwo transportu i komunikacji

Collegium Balticum magister bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Bezpieczeństwo transportu i komunikacji

Dla kogo?

To specjalność, która przypadnie Ci do gustu, jeśli interesują Cię zagadnienia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem transportu i komunikacji powszechnej.

Wiedza i kompetencje:

Zyskasz wiedzę oraz umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w transporcie, infrastruktury transportu, bezpieczeństwa w transporcie i zarządzania logistyką. Zdobędziesz także cenne umiejętności analizowania i projektowania systemów transportowych oraz zbierania, hierarchizowania, przetwarzania i przekazywania uzyskanych informacji dotyczących ryzyka i ewentualnych zagrożeń związanych z transportem.

Dodatkowy atut specjalności:

Absolwent zyskuje atrakcyjne perspektywy zatrudnienia w kraju i za granicą – wszędzie tam, gdzie można będzie wykorzystać jego wiedzę z zakresu zasad organizowania bezpiecznego transportu i komunikacji.

Praca dla absolwenta:

Pracownik przedsiębiorstwa logistycznego, pracownik firmy transportowej, funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei, pracownik Inspekcji Transportu Drogowego.

Zapisz się

Zarządzanie kryzysowe

Collegium Balticum magister bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Zarządzanie kryzysowe

Dla kogo?

Jeśli chcesz być pożądanym na rynku pracy specjalistą, który stoi na straży bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych, postaw na tę specjalność.

Wiedza i kompetencje:

Zyskasz cenną wiedzę i umiejętności z zakresu systemu zarządzania kryzysowego, organizacji i funkcjonowania centrum zarządzania kryzysowego, logistyki w sytuacjach kryzysowych oraz psychologicznych aspektów sytuacji kryzysowych. Będziesz także umiał trafnie identyfikować zagrożenia, analizować i oceniać ryzyko.

Dodatkowy atut specjalności:

Ta specjalność to drzwi do obiecującej kariery w służbach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne kraju.

Praca dla absolwenta:

Funkcjonariusz Policji, funkcjonariusz Straży Granicznej, funkcjonariusz Straży Miejskiej, pracownik Biura Ochrony Rządu, pracownik Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Zapisz się

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Collegium Balticum magister bezpieczeństwo wewnętrzne

Specjalizacja na studiach bezpieczeństwo wewnętrzne: Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne

Dla kogo?

Jeśli chcesz mieć realny wpływ na bezpieczeństwo otoczenia, a respektowanie przepisów prawa jest dla Ciebie priorytetem, zostań funkcjonariuszem Policji lub Straży Miejskiej!

Wiedza i kompetencje

Absolwent tej specjalności będzie mógł pochwalić się wiedzą z zakresu prawa, psychologii, bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz teorii użytkowania broni palnej, a dzięki profesjonalnym warsztatom zdobędzie także umiejętności z zakresu taktyki i technik interwencji oraz stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Dodatkowy atut specjalności:

Dzięki tej specjalności będziesz mógł wykonywać ciekawy zawód, cieszący się zaufaniem społecznym!

Praca dla absolwenta:

Służba w strukturach Policji, służba w Straży Gminnej (Miejskiej), funkcjonariusz służb państwowych i organów administracji odpowiadających za bezpieczeństwo państwa.

Zapisz się

Inne kierunki

Partnerzy uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content