Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Opłaty

430 zł/ m-c studia stacjonarne
330 zł/ m-c studia niestacjonarne

Opis kierunku
(*kierunek w przygotowaniu)

Kierunek dotychczas realizowany był jako specjalność na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia oraz  studia drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020* ma być studiami jednolitymi magisterskimi, 5-letnimi. To doskonały i kompleksowy sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w dyscyplinie pedagogika, niezbędnych przy kompleksowej realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz terapeutycznych.

Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze zdobyć uprawnienia nauczycielskie, jeśli chcesz pracować z dziećmi w przedszkolu bądź wspierać rozwój i edukację dzieci w wieku wczesnoszkolnym – zapisz się na pedagogikę w Collegium Balticum!

PROFIL KANDYDATA

Cechy: lubisz dzieci i chcesz je wspierać w rozwoju i edukacji, jesteś empatyczny, opiekuńczy, przepełnia Cię optymizm, jednocześnie jesteś odpowiedzialny, cierpliwy, odporny na stres, nie brakuje Ci wyobraźni i twórczo podchodzisz do rozwiązywania problemów – ten kierunek jest dla Ciebie!

Typowe zachowania: obserwuje i diagnozuje ludzkie zachowania, rozumie emocje innych, potrafi wczuć się w sytuacje, indywidualnie podchodzi do każdego człowieka, interdyscyplinarność – pogłębia wiele obszarów jednocześnie, chce ciągle się dokształcać.

Zainteresowania: rozwój dzieci, psychologia, komunikacja interpersonalna, budowanie więzi.

Dla kogo?

Jeżeli chcesz nabyć uprawnienia nauczycielskie w zakresie wczesnej edukacji dziecka, to kierunek skierowany do Ciebie!

Wiedza i kompetencje:

Zdobędziesz praktyczną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną niezbędną do pracy w zawodzie nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Poznasz metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych, odpowiednich do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym. Nabędziesz kompetencje komunikacyjne i umiejętność współdziałania z dziećmi, z ich rodzicami/opiekunami oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Nauczysz się planować i organizować proces edukacyjny w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej oraz realizować zadania o charakterze wspierającym zarówno dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, jak i dzieci uzdolnionych. Zdobędziesz umiejętności sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych oraz projektowania innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Dodatkowy atut specjalności:

Zostaniesz przygotowany do stosowania w swojej pracy nowoczesnych form terapii pedagogicznej, zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat metod wczesnego wspierania rozwoju dziecka, poznasz terapię metodą integracji sensorycznej (do pracy tą metodą możesz uzyskać uprawnienia dzięki naszym studiom podyplomowym – serdecznie zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą), na zajęciach warsztatowych poznasz formy pracy reedukacyjnej, metody relaksacyjne i arteterapeutyczne – prawda, że warto?

Praca dla absolwenta:

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

*Oferta studiów jednolitych wejdzie w życie po wydaniu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozporządzenia dotyczącego kształcenia na kierunkach nauczycielskich. Przewidywany przez Ministerstwo czas wejścia w życie w/w rozporządzenia – maj 2019. Aktualizacje przepisów na temat kształcenia na kierunkach nauczycielskich dostępne na stronach ministerialnych: https://konstytucjadlanauki.gov.pl/ oraz https://www.gov.pl/web/nauka