Opłaty

400zł

studia stacjonarne (miesięcznie)

400zł

studia niestacjonarne (miesięcznie)

Studia Pedagogika Przedszkolna i Wczesnoszkolna

Kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna dotychczas realizowany był jako specjalność na kierunku pedagogika, studia pierwszego stopnia oraz studia drugiego stopnia. Od roku akademickiego 2019/2020 będzie studiami jednolitymi magisterskimi, 5-letnimi. To doskonały i kompleksowy sposób na poszerzenie wiedzy i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym w dyscyplinie pedagogika, niezbędnych przy kompleksowej realizacji działań edukacyjnych, opiekuńczo-wychowawczych, kulturalnych oraz terapeutycznych. Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.

Jeżeli chcesz w przyjaznej atmosferze zdobyć uprawnienia nauczycielskie, jeśli chcesz pracować z dziećmi w przedszkolu bądź wspierać rozwój i edukację dzieci w wieku wczesnoszkolnym – zapisz się na pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną w Collegium Balticum!

Profil kandydata na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Cechy na kierunek pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna:  stabilność emocjonalna, wytrwałość, sumienność, czujność, odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu, zadaniowość, dobra organizacja pracy, odwaga, samodyscyplina, skuteczność, karność.

Typowe zachowania na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna: skupia się na realizacji celów, szuka najprostszego skutecznego rozwiązania, analizuje otrzymane informacje i wybiera te najistotniejsze, pragmatycznie podchodzi do życia.

Przydatne zainteresowania na studia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej: militaria, wojskowość, obronność, międzynarodowa sytuacja geopolityczna, sztuki walki, bezpieczeństwo informacyjne.

Jeżeli chcesz nabyć uprawnienia nauczycielskie w zakresie wczesnej edukacji dziecka, to kierunek skierowany do Ciebie!

Kto może studiować pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną?

Wiedza i kompetencje

Studia Jednolite magisterskie Collegium Balticum

Wiedza i kompetencje nabyte na pedagogice przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna zdobędziesz praktyczną wiedzę pedagogiczną i psychologiczną niezbędną do pracy w zawodzie nauczyciela na I etapie edukacyjnym. Poznasz metody i formy projektowania sytuacji edukacyjnych, odpowiednich do zróżnicowanych potrzeb i możliwości dzieci w młodszym wieku szkolnym i przedszkolnym.

Nabędziesz kompetencje komunikacyjne i umiejętność współdziałania z dziećmi, z ich rodzicami/opiekunami oraz pozostałymi uczestnikami procesu edukacyjnego. Nauczysz się planować i organizować proces edukacyjny w przedszkolu i klasach I–III szkoły podstawowej oraz realizować zadania o charakterze wspierającym zarówno dzieci z rozmaitymi dysfunkcjami, jak i dzieci uzdolnionych. Zdobędziesz umiejętności sprawdzania ich osiągnięć edukacyjnych oraz projektowania innowacyjnych działań edukacyjnych i terapeutycznych.

Zapisz się

Dodatkowy atut specjalności

Studia Jednolite magisterskie Collegium Balticum

Dodatkowy atut specjalności – pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Zostaniesz przygotowany do stosowania w swojej pracy nowoczesnych form terapii pedagogicznej, zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat metod wczesnego wspierania rozwoju dziecka, poznasz terapię metodą integracji sensorycznej (do pracy tą metodą możesz uzyskać uprawnienia dzięki naszym studiom podyplomowym), na zajęciach warsztatowych poznasz formy pracy reedukacyjnej, metody relaksacyjne i arteterapeutyczne – prawda, że warto?

Zapisz się

Praca dla absolwenta

Studia Jednolite magisterskie Collegium Balticum

Praca dla absolwenta po studiach z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

Nauczyciel edukacji przedszkolnej, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zapisz się

Inne kierunki

Partnerzy uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content