Status zagrożenia COVID 19- POZIOM 2: wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego.

Poziom zagrożenia 0

Brak ograniczeń, podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Uczelnia funkcjonuje w tradycyjnym trybie.

szczegółowe informacje

Poziom zagrożenia 1

Wdrożenie podstawowych rygorów sanitarnych. Praca świadczona głównie stacjonarnie, wdrożenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

szczegółowe informacje

Poziom zagrożenia 2

Wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego. Praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

szczegółowe informacje

Poziom zagrożenia 2

Sytuacja kryzysowa. Uczelnia pracuje w formie zdalnej z wyłączeniem jednostek koniecznych do zachowania ciągłości funkcjonowania. Mobilność wstrzymana. Kontakt zdalny.

szczegółowe informacje

Komunikaty związanez epidemią:

Komunikat Rektora dotyczący organizacji pracy uczelni w czasie stanu epidemii

Komunikat z dnia 20.10.2020,
Zarządzenie dotyczy wszystkich pracowników, studentów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz uczestników Studiów Podyplomowych w Szczecinie, w filii w Stargardzie, w filii w Kaliszu Pomorskim oraz w miastach partnerskich.
Uczelnia przyjęła system pracy online/zdalny, w związku z tym zjazdy odbywają się zgodnie z przyjętym harmonogramem na rok akademicki 2020/2021. Zajęcia zrealizowane będą w kilku formach, m.in.:
• Zajęcia na platformie e-learningowej Moodle
• Zajęcia na platformie MS Teams

Na bieżąco śledzimy komunikaty Rządu i Ministerstw. O nowych decyzjach będziemy Państwa informować na bieżąco.

Komunikat Rządu RP dotyczący stanu epidemii

Ze względu na potrzebę odpowiedzialnego i rzetelnego informowania na temat aktualnych wytycznych rządowych w sprawie stanu epidemicznego zachęcamy do bieżącego monitorowania oficjalnej strony https://www.gov.pl/web/koronawirus, gdzie obywatele mogą szukać aktualnych informacji.
 
Działajmy razem przeciwko koronawirusowi!
 
Przez najbliższy czas musimy zrobić wszystko, aby zapobiec szybkiemu rozprzestrzenianiu się koronawirusa w Polsce. Stąd szerokie działania rządu – takie jak zawieszenie zajęć w szkołach, przedszkolach, żłobkach i na uczelniach. Odwołanie imprez masowych. Jest to możliwe dzięki specustawie w sprawie przeciwdziałania koronawirusa
 
Stan epidemii wprowadzono na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 z późn. zm., dalej: „Rozporządzenie”).
 
Rozporządzenie dostępne jest pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000049101.pdf
 
Wszystkie niezbędne i wiarygodne informacje można znaleźć na: gov.pl/koronawirus.
 
Jeśli masz objawy towarzyszące koronawirusowi, zadzwoń do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej lub na infolinię NFZ pod: 800 190 590

Informacja na temat funkcjonowania SSW Collegium Balticum

Wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego. Praca świadczona głównie zdalnie, uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu uczelni.

Zakładka FAQ – najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Co z legitymacjami studenckimi?

Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. Zatem informujemy, że rozporządzeniami legitymacje studenckie są ważne do 29.11.2020.

✔ Czy dziekanaty, rektorat i i inne jednostki, w tym Dział Projektów Międzynarodowych, są zamknięte?

Administracja uczelni pracuje zdalnie, taki system obowiązuje do odwołania. Jesteśmy do Państwa dyspozycji poprzez dostępne adresy e-mail:.

✔ Jak będą realizowane zajęcia na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych?

Witamy Państwa w SSW Collegium Balticum w nietypowych, specyficznych warunkach – w okresie pandemii, w czasie powszechnie wprowadzonego nauczania zdalnego. Zdajemy sobie sprawę, że mogą się Państwo czuć zaniepokojeni, mogą Państwa ogarniać wątpliwości lub nawet chwilowe zniechęcenie – to nie jest bowiem tryb kształcenia, do którego wszyscy byliśmy przyzwyczajeni. Mimo naszego ogromnego pragnienia, by spotkać się z Państwem osobiście choćby podczas niektórych zajęć, musimy się dostosować do zarządzeń ministerialnych, chcemy też zadbać o Państwa zdrowie i bezpieczeństwo. Prosimy jednak, aby zaufali nam Państwo i bez obaw wkroczyli z nami w rok akademicki 2020/2021.

Jesteśmy doskonale przygotowani do prowadzenia kształcenia w formie zdalnej – mamy do dyspozycji platformy e-learningowe Moodle i MS Teams. Nasi wykładowcy przeszli szkolenia przygotowujące do prowadzenia zajęć online, a nasz zespół koordynatorów nauczania zdalnego stale pracuje nad udoskonalaniem i wzbogacaniem narzędzi, z których korzystamy. Będziemy mogli udostępniać Państwu materiały, spotykać się online na wykładach i dyskusjach, przeprowadzać zaliczenia i konsultacje za pomocą udostępnionych platform. Jednocześnie pragniemy zapewnić, że zajęcia prowadzone zdalnie w żaden sposób nie stracą na jakości merytorycznej – jedyne, co się zmienia w stosunku do tradycyjnych form nauczania, to metoda komunikacji między studentami a wykładowcami.

✔ Co z opłatami za studia?

Opłaty należy dokonywać zgodnie z podpisaną umową. Opłaty za studia pozostają bez zmian, ponieważ proces dydaktyczny oraz efekty uczenia się są realizowane na bieżąco z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość. Zmieniła się jedynie forma kontaktu.

✔ Czy będzie bieżący kontakt z wykładowcami?

Wszyscy prowadzący zajęcia dydaktyczne pozostają do Państwa dyspozycji za pomocą Platformy Moodle, MS Teams i adresów e-mail. Jeżeli nie ma kontaktu prosimy o chwilę cierpliwości.

Szanowni Państwo, w razie jakichkolwiek pytań lub potrzeb do Państwa dyspozycji pozostają opiekunowie poszczególnych roczników, a także menadżerowie kierunków i władze uczelni. Jesteśmy dostępni mailowo, a także podczas dyżurów telefonicznych. Prosimy, aby kontaktowali się Państwo z nami bez wahania. Chcemy, aby mieli Państwo świadomość, że Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum to nie tylko miejsce, w którym zdobędą Państwo wiedzę i umiejętności, lecz także przyjazna przestrzeń, w której mogą się Państwo czuć bezpiecznie i komfortowo

✔ Czy w z związku z sytuacją muszę dostarczyć wymagane zaświadczenie o praktykach, czy wystarczy wysłanie skanu na maila?

Jeżeli praktyki zostały zrealizowane można zeskanowane dokumenty przekazać na adres mailowy opiekuna praktyk:

W razie jakichkolwiek trudności i pytań prosimy o kontakt z opiekunami praktyk.

✔ Jakie mam zaległości finansowe?

Aby uzyskać informację o zadłużeniu, prosimy o kontakt telefoniczny 91 48 38 166 lub mailowy kwestura@cb.szczecin.pl. Informacja o zadłużeniu jest wysyłana cyklicznie pocztą elektroniczną i sms’em. Warto aktualizować dane kontaktowe, by otrzymywać aktualne powiadomienia.

✔ Czy jest możliwe wystawienie faktury?

Tak, zlecenie wystawienia faktury można zgłosić telefonicznie 91 48 38 166 lub mailowo pod adresem kwestura@cb.szczecin.pl

✔ Czy jest możliwe wystawienie zaświadczenia o opłatach za studia?
Tak, zlecenie wystawienia zaświadczenia można zgłosić telefonicznie 91 48 38 166 lub mailowo pod adresem kwestura@cb.szczecin.pl

✔ Do kiedy należy wpłacać kolejne raty czesnego na studiach niestacjonarnych w obecnej sytuacji?

Czesne wpłaca się zgodnie z umową do 10 dnia każdego miesiąca lub w innym uzgodnionym terminie.

✔ Jak uzyskam zaświadczenie o studiowaniu?

Zaświadczenie o studiowaniu można otrzymać mailem, lub jeżeli jest taka potrzeba, za pośrednictwem poczty tradycyjnej na wskazany w zamówieniu na zaświadczenie adres. Preferujemy adresy mailowe. Zaświadczenia wystawia Dziekanat.

Student może ubiegać się o przyznanie zapomogi lub stypendium socjalnego. Szczególnym wsparciem w zaistniałej sytuacji jest zapomoga. Może być ona przyznana studentowi, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. O zapomogę, może więc wystąpić student, które ze względu na wprowadzony stan epidemii utracił część lub całość dochodu. Wniosek o zapomogę należy odpowiednio udokumentować, można go złożyć w okresie 6 miesięcy od wystąpienia trudnej sytuacji życiowej.  Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń, Regulamin świadczeń oraz wnioski dostępne są na stronie: https://www.cb.szczecin.pl/strefa-studenta/stypendia/

Rekomendacje Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Zakładka: Rekomendacje Ministerstwa Nauk i Szkolnictwa Wyższego

Wszystkie aktualne zalecenia regulujące działalności uczelni wyższych w obecnej sytuacji są zamieszczone na stronie:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Materiały informacyjne

Zapoznaj się z materiałami przeznaczonymi dla studentów

Infografika

Zapoznaj się z materiałami przeznaczonymi dla pracowników

Infografika

Masz gorączkę, duszności, kaszel? Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!
Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

Konsultanci Telefonicznej Informacji Pacjenta mogą również przekazać Ci kontakt do placówki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), która udzieli teleporady medycznej.

 

Dzięki teleporadzie medycznej możesz otrzymać: zalecenia, e-zwolnienie, e-receptę, sugestię bezpośredniej wizyty w placówce lub kontaktu ze stacją sanitarno-epidemiologiczną jeśli będzie taka konieczność.

Teleporady medyczne:

  • ograniczają ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa,
  • ułatwiają izolację osób, które mogą zarażać wirusem innych,
  • rozwiewają obawy, jeśli sytuacja jest niegroźna,
  • skrócą czas oczekiwania na wizyty u lekarzy.

 

Dzięki teleporadom pacjenci z podejrzeniem koronawirusa nie muszą przychodzić do przychodni. Mogą skonsultować się z lekarzem lub pielęgniarką telefonicznie, bez wychodzenia z domu – zaznacza Adam Niedzielski, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.

Jednocześnie nie ma obaw, że teleporady uniemożliwią bezpośrednie wizyty u lekarzy. Jeśli po zdalnym wywiadzie będzie taka konieczność, pacjenci otrzymają sugestię skorzystania z wizyty w placówce medycznej lub skontaktowania się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną.

Ważne!

Godziny teleporad ustalają lokalne placówki POZ. Sprawdź, które placówki POZ udzielają teleporad w Twoim regionie – w załączeniu

źródło: NFZ

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content