Informacje

tryb: stacjonarny niestacjonarny

Płatności

2100 zł semestr studia stacjonarne
1980 zł semestr studia niestacjonarne

 

Opis kierunku

Student zdobywa wiedzę i umiejętności dotyczące zagadnień technologii informatycznych oraz dodatkowo wiedzę i umiejętności techniczne z zakresu systemów informatycznych. Dobrze zna architekturę komputerów i urządzeń z nimi współpracujących, systemów operacyjnych, sieci komputerowych oraz baz danych. Posiada umiejętności programowania w językach wysokiego poziomu, zna i potrafi wykorzystać zasady inżynierii oprogramowania w stopniu umożliwiającym efektywną pracę w zespołach projektowych. Potrafi wykonywać prace w zakresie produkcji oprogramowania (analiza, projektowanie, implementacja, testowanie), wykorzystując odpowiednie narzędzia CASE.

 

 

Twoja przyszłość

Absolwent jest przygotowany do pracy w firmach z szeroko rozumianej branży IT zajmujących się budowaniem, wdrażaniem lub utrzymaniem narzędzi i systemów informatycznych oraz w dowolnych organizacjach, w których takie systemy są wykorzystywane. Posiada także umiejętności organizacyjne oraz zarządcze, pomocne w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej.

 

 

Specjalności do wyboru

Technologie internetowe

Specjalność kierowana jest do Studentów zainteresowanych nabyciem wiedzy i umiejętności technicznych związanych z udostępnianiem informacji i usług w Internecie. Głównym celem specjalności jest zapoznanie Studentów z praktycznymi narzędziami i zasadami tworzenia stron oraz aplikacji WWW przy wykorzystaniu nowoczesnych języków oraz środowisk programistycznych. Istotną cechą specjalności jest oparcie nauczania o realne projekty (we współpracy z partnerami specjalności).

Absolwent specjalności jest przygotowany do pracy na stanowiskach webmastera, webdevelopera (programisty), administratora serwisu internetowego.

Programista systemów wbudowanych

Specjalność jest propozycją dla studentów wiążących swoje plany zawodowe z tworzeniem systemów wbudowanych dla branży automotive, medycznej lub innych wymagających zastosowania specjalistycznych sterowników lub mikrokontrolerów. Przedmioty prezentują cały proces produkcji od fazy analizy, przez programowanie (języki C, C++) do fazy testowania. Ukończenie specjalności pozwali na podjęcie kariery zawodowej między innymi na stanowiskach: programista systemów zintegrowanych, software developer, developer C/C++.

Tester oprogramowania

Specjalność kierowana jest do Studentów zainteresowanych testowaniem oprogramowania. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia oraz przeprowadzane laboratoria z zakresu planowania, przygotowania i prowadzenia testów oraz zarządzania samym procesem testowania. Absolwent nabędzie umiejętności weryfikacji i walidacji oprogramowania, wykrywania błędów na poziomie funkcjonalnym i niefunkcjonalnych, projektowania usunięcia błędów, zapobiegania awariom oprogramowania i identyfikacji przyczyn ich występowania oraz zapewnienia jakości (Quality Assurance).

Potencjalne stanowiska pracy to: Tester oprogramowania, Specjalista ds. Testów, Inżynier Testów, Inżynier Jakości, Specjalista ds. Zapewniania Jakości.

Cloud administrator (specjalność we współpracy z firmą Microsoft)

Specjalność przeznaczona jest dla Osób wiążących swoją przyszłość zawodową z administracją systemami IT, których infrastruktura oparta została na rozwiązaniach typu „Cloud”. Student nabędzie umiejętności programowania w języku C# oraz korzystania ze środowiska Visual Studio, pozna modele usług zdalnych (np. jak IaaS, PaaS czy SaaS) oraz będzie potrafił tworzyć wirtualną infrastrukturę dla różnych systemów operacyjnych. Duża cześć zajęć poświęcona będzie zagadnieniu gromadzenia danych w chmurze oraz ich wykorzystania w różnych aplikacjach.

Ukończenie specjalności pozwoli na podjęcie pracy na stanowiskach administratora, specjalisty ds. infrastruktury czy też konsultanta IT. Specjalność prowadzona jest w ścisłej współpracy z firmą Microsoft, w oparciu o produkt MS Azure.