Szczegółowe wytyczne dotyczace poziomu 0

Rygor sanitarny

podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy; stosowanie podstawowych zasad higieny; korzystanie z sal dydaktycznych jak w zwykłym trybie

Dydaktyka

zajęcia stacjonarne, zdalne lub mieszane na zasadach ogólnych

Dostepność

wejście na teren uczelni bez ograniczeń

Organizacja

spotkania organizacyjne stacjonarne, zdalne lub mieszane na zasadach ogólnych

Administracja

praca stacjonarna; zdalna jedynie na zasadach ogólnych

Wydarzenia

bez ograniczeń

Mobilność

bez ograniczeń

Partnerzy Uczelni

Skip to content