Kryminologia i kryminalistyka – studia II stopnia – specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Studia na tym kierunku z roku na rok cieszą się coraz większą popularnością. I wcale nie dziwi ów fakt, bowiem w przypadku wielu osób pasja oglądania filmów sensacyjnych czy czytania książek, z zagadkami kryminalistycznymi w tle, przeradza się w pomysł na zawodową karierę. Wzrostowi zainteresowania tematyką kryminologii i kryminalistyki towarzyszy również chęć podnoszenia wiedzy dotyczącej czynników kształtujących antyspołeczne zachowania wśród ludzi. Ta specjalność na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne szczególnie przypadnie do gustu osobom, które uwielbiają rozwiązywać trudne zagadki i nie zadowalają się przy tym prostymi wyjaśnieniami danego zdarzenia, tylko poświęcają dużo czasu, by w pełni wyjaśnić sprawę. Praca eksperta od kryminologii i  kryminalistyki z pewnością do nudnych nie należy. Zmusza bowiem do ciągłego zbierania, analizowania i oceniania materiałów dowodowych. Może więc być doskonałym pomysłem na życie i rozwój kariery zawodowej. Może i Ty dołączysz do tego zacnego grona i rozwiniesz skrzydła w Collegium Balticum?

Kryminologia i kryminalistyka – Specjalność na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kryminologia i kryminalistyka – różne specjalności ze wspólnym mianownikiem

Przeglądając oferty studiów, oferowane przez różne uczelnie z pewnością zauważyłeś, że na jednych kryminalistyka i kryminologia stanowią odrębne specjalności, a na innych te dwie dziedziny zostały połączone w jedną, jak ma to miejsce w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum. Kryminalistyka od zawsze ściśle wiązała się z kryminologią, choć przedmiot badań obydwu nauk jest zupełnie inny. Jedyne więc, co je łączy to analiza zbrodni.

Jakie więc są różnice między kryminologią a kryminalistyką?

Kryminologia to nauka socjologiczna, której głównym przedmiotem zainteresowania są motywy przestępcze, które sprowadzają człowieka na złą drogę. Łatwo też zauważyć, że jest dziedziną zdecydowanie bardziej teoretyczną. Bada bowiem ogólne warunki życia konkretnego przestępcy oraz jego najbliższe środowisko. Jeśli chodzi zaś o kryminalistykę jest to nauka socjologiczna. Głównym przedmiotem zainteresowania kryminologów są motywy, dla których człowiek schodzi na drogę przestępczą. Nietrudno zauważyć, że to dziedzina zdecydowanie bardziej teoretyczna. Badaniu poddaje się ogólne warunki życia człowieka oraz węższy kontekst w postaci najbliższego środowiska (rodziny) konkretnego przestępcy.

Śmiało można więc stwierdzić, że wybierając specjalność kryminologia będziesz studiował elementy kryminalistyki, ale nie odwrotnie. Kryminalistyka jest bowiem wąską dziedziną, opartą na naukach ścisłych – chemii czy biologii, która wchodzi w skład szerszej dziedziny, jaką jest kryminologia. Obejmuje ona nie tylko nauki ścisłe, ale również psychologię, socjologię czy prawo. Kryminolog to teoretyk, natomiast kryminalistyk jest praktykiem. W Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum nie musisz  jednak niczego wybierać, bowiem specjalność kryminologia i kryminalistyka doskonale łączy ze sobą obydwie te dwie dziedziny nauki.

Kryminologia i kryminalistyka w Collegium Balticum – dla kogo taki kierunek studiów?

Źródłem sukcesu w każdym zawodzie, również w byciu kryminologiem są prócz rozległej wiedzy i pasji, która pozwala dążyć do celu, nawet mimo trudności odpowiednie predyspozycje. Nie powinno ich zabraknąć kandydatom, rozważającym pracę w tym właśnie zawodzie. Osoba rozpoczynająca studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka powinna nie tylko  interesować się tematyką przestępczości, ale również przejawiać chęci walki z czynami zabronionymi. Miejsce szczególne zajmują tu metody zwalczania przestępczości oraz zjawisk społecznie niebezpiecznych, ekspertyzy kryminalistyczne,  jak i taktyka kryminalistyczna.

Jeśli jesteś więc osobą spostrzegawczą, umiesz interpretować różnego rodzaju wskazówki i poszlaki, a przede wszystkim jesteś odporny psychicznie i potrafisz zachować zimną krew w sytuacjach kryzysowych, to z pewnością studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka okażą się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie psychologią oraz mechanizmami, rządzącymi ludzką psychiką i wpływającymi na zachowania człowieka. Warto jednak podkreślić, że brak niektórych cech wcale Cię nie dyskwalifikuje. Wiele umiejętności możesz bowiem nabyć w trakcie studiowania. Dzięki pracy możesz rozwinąć swoją osobowość i odnieść sukces.

Oferta studiów na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego ze specjalnością

Źródłem sukcesu w każdym zawodzie, również w byciu kryminologiem są prócz rozległej wiedzy i pasji, która pozwala dążyć do celu, nawet mimo trudności odpowiednie predyspozycje. Nie powinno ich zabraknąć kandydatom, rozważającym pracę w tym właśnie zawodzie. Osoba rozpoczynająca studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka powinna nie tylko  interesować się tematyką przestępczości, ale również przejawiać chęci walki z czynami zabronionymi. Miejsce szczególne zajmują tu metody zwalczania przestępczości oraz zjawisk społecznie niebezpiecznych, ekspertyzy kryminalistyczne,  jak i taktyka kryminalistyczna.

Jeśli jesteś więc osobą spostrzegawczą, umiesz interpretować różnego rodzaju wskazówki i poszlaki, a przede wszystkim jesteś odporny psychicznie i potrafisz zachować zimną krew w sytuacjach kryzysowych, to z pewnością studia na specjalności kryminologia i kryminalistyka okażą się dla Ciebie strzałem w dziesiątkę. Dodatkowym atutem będzie zainteresowanie psychologią oraz mechanizmami, rządzącymi ludzką psychiką i wpływającymi na zachowania człowieka. Warto jednak podkreślić, że brak niektórych cech wcale Cię nie dyskwalifikuje. Wiele umiejętności możesz bowiem nabyć w trakcie studiowania. Dzięki pracy możesz rozwinąć swoją osobowość i odnieść sukces.

Oferta studiów na kierunku bezpieczeństwa wewnętrznego ze specjalnością kryminologii i kryminalistyki w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum jest skierowana zarówno do absolwentów szkół średnich, jak i osób będących funkcjonariuszami służ mundurowych, czy pracujących w straży miejskiej i ochronie. To doskonały sposób na poszerzenie swej wiedzy i umiejętności dla pracowników samorządowych, którzy współpracują z policją i strażą miejską w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Owa specjalność studiów skierowana jest również do pracowników banków i wszystkich innych osób, które interesują się wykrywaniem przestępstw i z tą tematyką wiążą swoją karierę zawodową. i kryminalistyki w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum jest skierowana zarówno do absolwentów szkół średnich, jak i osób będących funkcjonariuszami służ mundurowych, czy pracujących w straży miejskiej i ochronie. To doskonały sposób na poszerzenie swej wiedzy i umiejętności dla pracowników samorządowych, którzy współpracują z policją i strażą miejską w zakresie bezpieczeństwa publicznego. Owa specjalność studiów skierowana jest również do pracowników banków i wszystkich innych osób, które interesują się wykrywaniem przestępstw i z tą tematyką wiążą swoją karierę zawodową.

Czego nauczysz się studiując kryminologię i kryminalistykę w Szczecińskiej Szkole Wyższej Collegium Balticum?

Ciekawy program studiów, obejmujący interesujące wykłady oraz ćwiczenia, prowadzone przez ekspertów w swoich dziedzinach sprawią, że posiądziesz kompleksową wiedzę, która przygotuje Cię do pracy w zawodzie kryminologa. Kryminologia i kryminalistyka to specjalność, która doskonale wpasowuje się w potrzeby i wymagania współczesnego rynku pracy. Znajdziesz w nim wykłady i ćwiczenia z takich przedmiotów, jak kryminologia i  techniki kryminalistyczne, dzięki którym nauczysz się badać miejsce zbrodni. Na zajęciach z prawa karnego i prawa wykroczeń poznasz wszelkie niuanse dotyczące zastosowania kodeksu karnego w praktyce. Psychologia pozwoli Ci odkrywać motywy popełnionych przestępstw. Nie zabraknie też zajęć w laboratoriach kryminalistycznych, gdzie pod okiem doświadczonych specjalistów nauczysz się postępowania na miejscu zbrodni, np. pobierania odcisków palców. Nauczysz się również w jaki sposób analizować ślady kryminalistyczne i identyfikować je. Gruntownie przygotujesz się do analizy cech sprawcy przestępstwa. Dowiesz się w jaki sposób, w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki tworzyć  profil kryminalny i kryminalistyczny.

Nauczysz się formułować problemy z dziedziny kryminologii i kryminalistyki oraz w odpowiedni sposób je analizować. Zdobędziesz szeroką wiedzę na temat metod, które stosuje się w procesie wykrywania i identyfikowania sprawcy przestępstwa. Prócz zdobycia nowej wiedzy i umiejętności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem powszechnym, podniesiesz również swoje kwalifikacje w zakresie postępowania z osobą pokrzywdzoną w przestępstwie. Poznasz typowe cechy sprawcy i współczesnego przestępcy, miejsca szczególnie niebezpieczne oraz grupy wysokiego ryzyka. Nauczysz się także interpretować i stosować normy prawne umożliwiające na zapobieganie i zwalczanie przestępczości zorganizowanej. Będziesz umiał ocenić wiarygodność zeznań świadków i osób podejrzanych. Posiądziesz także odpowiednią wiedzę, dotyczącą perswazji, która znacznie ułatwi Ci przesłuchiwanie świadków czy osób podejrzanych. Dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami poznasz rzeczywistość kryminologii. To tylko niektóre z zajęć, z jakimi spotkasz się studiując specjalność kryminologia i kryminalistyka.

Kryminologia i kryminalistyka – co możesz robić po skończeniu studiów?

Przestępczość w naszym kraju nadal stanowi dość duży problem, stąd też z roku na rok wzrasta zapotrzebowanie na specjalistów, mających teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu kryminologii i kryminalistyki. Specjalność ta jest niezwykle atrakcyjna nie tylko ze względu na ciekawy plan nauczania, ale przede wszystkim możliwości zdobycia stabilnego i dobrze płatnego zatrudnienia. Kryminologia i kryminalistyka to specjalność studiów na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, podczas których można nie tylko zdobyć interdyscyplinarną wiedzę, ale również posiąść umiejętności dotyczące rozwiązywania zagadek kryminalnych, oceny zagrożeń i związanych z nimi mechanizmów czy wyjaśniania motywów popełniania czynów zabronionych.

Z uwagi na fakt, iż absolwenci kierunku kryminologia i kryminalistyka w Collegium Balticum posiadają szeroki zakres wiedzy i umiejętności, nie mają problemu ze znalezieniem zatrudnienia. Rozległe kompetencje sprawiają, że kończąc studia na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne ze specjalnością kryminologia i kryminalistyka możesz wstąpić w szeregi policji czy służb specjalnych i celnych. Z pewnością znajdziesz też pracę w firmach detektywistycznych i agencjach ochrony osób i mienia czy też bankach i portach lotniczych. Możesz też zdecydować się na rozwój kariery w instytucjach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym czy pomocą społeczną. Widać więc, że możliwości są bardzo szerokie, a sama specjalność studiów to coś więcej niż ściśle określona ścieżka kariery zawodowej. To przede wszystkim wiedza i wszechstronne umiejętności, które zapewniają dobry start w dorosłe życie.

Dlaczego warto studiować kryminologię i kryminalistykę w Collegium Balticum?

Taka specjalność jest nie tylko niezwykle intrygująca, ale również przyszłościowa. Przestępczość niestety nie zniknie, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, a bezpieczeństwo wewnętrzne dla nas wszystkich ma ogromne znaczenie, dlatego też specjaliści z dziedziny kryminologii i kryminalistyki bez problemu znajdą zatrudnienie. Decydując się na podjęcie studiów w Collegium Balticum zdobędziesz odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne, dzięki którym będziesz mógł przeciwdziałać przestępczości i patologiom społecznym. Na naszej uczelni nauczysz się myśleć nieszablonowo, będziesz rozwiązywał kryminalne zagadki oraz poznasz zagadnienia związane z ludzką psychiką. Weźmiesz udział w interesujących wykładach, ciekawych konferencjach czy innowacyjnych laboratoriach. Będziesz mieć możliwość wszechstronnego rozwoju i zdobycia doświadczenia.   Jeśli więc oglądanie serialu kryminalnego, czy czytanie książek na temat zbrodni to dla Ciebie za mało, już dziś rozpocznij studia o specjalności kryminologia i kryminalistyka na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne. Czekamy właśnie na Ciebie!

Skip to content