Szczegółowe wytyczne dotyczace poziomu 2

Rygor sanitarny

wdrożenie ograniczeń wynikających z wytycznych GIS wobec wzrostu zagrożenia. Częsta dezynfekcja rąk; bezwzględne zachowanie odległości co najmniej 1,5 m; bezwzględne zakrywanie nosa i ust. Stosowanie przegród. Ograniczenie kontaktów do minimum. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali. Częste wietrzenie pomieszczeń, częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów.

Dydaktyka

zajęcia odbywają się zdalnie z wyjątkiem tych, które nie są możliwe do zorganizowania w ten sposób (zajęcia praktyczne, laboratoryjne, terenowe) lub zajęć o charakterze indywidualnym (konsultacje, tutoring, małe grupy seminaryjne, spotkania kół naukowych); wszelkie zajęcia stacjonarne z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontrolą dostępu i identyfikacją uczestników

Dostepność

uczelnia zamknięta dla osób trzecich, z wyjątkiem osób indywidualnie zapraszanych. monitorowanie i rejestracja osób wchodzących; ściśle regulowane zasady dostępu studentów do dziekanatów

Organizacja

spotkania organizacyjne zdalne, z wyjątkami wymagającymi stosowania ścisłych rygorów sanitarnych

Administracja

praca zdalna, a świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w Collegium Balticum niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Informacji udziela dziekanat: dziekanat@cb.szczecin.pl

Wydarzenia

organizacja imprez wyłącznie za zgodą rektora i z zachowaniem ścisłych rygorów sanitarnych, kontroli dostępu i identyfikacji uczestników; konieczna konsultacja realizacji wydarzeń z Zespołem zadaniowym ds. monitorowania funkcjonowania uczelni w czasie epidemii COVID-19

Mobilność

mobilność co do zasady wstrzymana i możliwa wyłącznie na podstawie indywidualnej zgody rektora

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content