Rekrutacja letnia na studia rozpoczęta!

Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Sprawdź aktualne promocje – ważne do  31.07.2024!

Zajęcia są prowadzone w kontakcie bezpośrednim oraz RealTime Online.
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z biurem rekrutacji pod nr 91 48 38 171

Umów się na wizytę

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie letniego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

2 czesne

GRATIS

  • dla absolwentów Collegium Balticum

1 czesne

GRATIS

  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika
  • dla kandydatów na kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

10%

zniżki dla wszystkich maturzystów

-50 zł/msc

dla absolwentów CB na kierunek Dietetyka II*

10%

zniżki na studia

  • dla służb mundurowych

20%

zniżki dla żołnierzy z 12 Dywizji Zmechanizowanej

Promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji.

zapisy na studia

Życie studenckie

Stypendium socjalne
O to stypendium może się ubiegać Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód netto nie przekracza kwoty ustalonej decyzją Rektora w porozumieniu z Samorządem studenckim.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymać Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny rodzaj orzeczenia, wydane przez właściwy organ.

 

Stypendium Rektora
Stypendium Rektora może otrzymać Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 

Zapomoga
Zapomogę może otrzymać Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to jednorazowa pomoc, o którą można się starać najwyżej dwa razy w roku akademickim.

Dowiedz się więcej

Założeniem kół naukowych jest wychodzenie poza schematy, ramy programowe, niekonwencjonalne poznawanie świata. Na naszej Uczelni funkcjonują koła naukowe inicjowane, współtworzone i prowadzone przez samych studentów.

 

Koło naukowe INAczej

Pomysłodawcami powstania koła byli studenci pedagogiki, których intencją jest m.in. stwarzanie członkom koła, warunków do pogłębiania wiedzy, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, przygotowanie studentów do działalności naukowej oraz współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki, wychowania.

 

Nowa sekcja koła INAczej

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa wewnętrznego rozpoczęło działalność w semestrze letni od 2019r. także z inicjatywy studentów. Koło zajmuje się m.in pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, administracji publicznej czy współczesnych systemów politycznych.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz inicjatyw sportowych w Europie. Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych wspiera cele programu poprzez umożliwienie studentom realizacji części studiów i praktyk za granicą. Pracownicy i studenci mogą również wziąć udział w krótkich formach szkoleniowych.

Erasmus to szansa na:

  • realizację części studiów w zagranicznej uczelni,
  • doskonalenie znajomości języków obcych,
  • poznanie sposobów nauczania w innych krajach,
  • zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
  • nawiązanie nowych znajomości i poznanie innych kultur,
  • większość możliwość zatrudnienia

Uczelnie partnerskie
stypendia studenckie
studia w Collegium Balticum
Erasmus
Skip to content