Studia licencjackie: Dietetyka, Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia | Studia magisterskie: Pedagogika, Pedagogika jednolita (5 lat), Bezpieczeństwo wewnętrzne | Studia inżynierskie: Informatyka | Studia podyplomowe: wyszukaj kierunek dla siebie

Rekrutacja zimowa trwa!

Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Sprawdź aktualne promocje do 15.03

Zapraszamy na studia stacjonarne oraz studia niestacjonarne. Zajęcia są prowadzone również on-line.
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z biurem rekrutacji pod nr 91 48 38 171

Umów się na wizytę

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie letniego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

10%

zniżka za cały okres trwania studiów

 • 10% zniżki dla mundurowych.

Gratis

jedno czesne

 • dla wszystkich kandydatów

Promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji.

Życie studenckie

Stypendium socjalne
O to stypendium może się ubiegać Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód netto nie przekracza kwoty ustalonej decyzją Rektora w porozumieniu z Samorządem studenckim.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymać Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny rodzaj orzeczenia, wydane przez właściwy organ.

Stypendium Rektora
Stypendium Rektora może otrzymać Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

Zapomoga
Zapomogę może otrzymać Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to jednorazowa pomoc, o którą można się starać najwyżej dwa razy w roku akademickim.

Dane za rok 2021/2022

 • stypendium socjalne – 26 os.
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych – 12 os.
 • stypendium rektora – 89 os.
 • Łącznie – 127 studentów otrzymało stypendia
 • zapomogi – 4

Dowiedz się więcej

Założeniem kół naukowych jest wychodzenie poza schematy, ramy programowe, niekonwencjonalne poznawanie świata. Na naszej Uczelni funkcjonują koła naukowe inicjowane, współtworzone i prowadzone przez samych studentów.

 

Koło naukowe INAczej

Pomysłodawcami powstania koła byli studenci pedagogiki, których intencją jest m.in. stwarzanie członkom koła, warunków do pogłębiania wiedzy, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, przygotowanie studentów do działalności naukowej oraz współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki, wychowania.

 

Nowa sekcja koła INAczej

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa wewnętrznego rozpoczęło działalność w semestrze letni od 2019r. także z inicjatywy studentów. Koło zajmuje się m.in pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, administracji publicznej czy współczesnych systemów politycznych.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz inicjatyw sportowych w Europie. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum wspiera cele programu poprzez umożliwienie studentom realizacji części studiów i praktyk za granicą. Pracownicy i studenci mogą również wziąć udział w krótkich formach szkoleniowych.

Erasmus to szansa na:

 • realizację części studiów w zagranicznej uczelni,
 • doskonalenie znajomości języków obcych,
 • poznanie sposobów nauczania w innych krajach,
 • zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
 • nawiązanie nowych znajomości i poznanie innych kultur,
 • większość możliwość zatrudnienia

Uczelnie partnerskie
stypendia
Skip to content