REKRUTACJA 2020

REKRUTACJA LETNIA WYSTARTOWAŁA!

Studia inżynierskie

Studia magisterskie

ZNIŻKI NA ROK 2020/2021

✔ 10% zniżki dla tegorocznych maturzystów za cały okres trwania studiów I stopnia przy zapisie na studia do dnia 31.08.2020 r.;

✔ 10% zniżki dla mundurowych obejmującą kwotę za cały okres trwania studiów I lub II stopnia dla osób pracujących w służbach mundurowych.

✔ 20% zniżki w opłacie czesnego dla grupy zorganizowanej/mundurowej, z jednej firmy lub instytucji, na podstawie zaświadczenia z nazwą zakładu pracy, potwierdzającego zatrudnienie, w opłacie z tytułu czesnego za pierwszy rok studiów licencjackich lub magisterskich dla grupy 5-osobowej,

✔ 20% zniżki w opłacie czesnego na cały tok studiów dla osób podejmujących edukację na drugim kierunku studiów także dotyczy to studiów podyplomowych (oba kierunki realizowane przez SSW CB)

✔ 25% zniżki w opłacie czesnego dla grupy zorganizowanej/mundurowej, z jednej firmy lub instytucji, na podstawie zaświadczenia z nazwą zakładu pracy, potwierdzającego zatrudnienie, w opłacie z tytułu czesnego za pierwszy rok studiów licencjackich lub magisterskich dla grupy od 6 do 20 os.

✔ Nawet do 40% zniżki w opłacie czesnego dla grup mundurowych – żołnierze 12 Dywizji Zmechanizowanej (przy założeniu niezmienności liczebności grup, weryfikacja semestralna):

    • – od 1 do 5 żołnierzy – 20%
    • – od 6 do 20 żołnierzy – 25%
    • – od 21 do 30 żołnierzy – 30%
    • – od 31 do 35 żołnierzy – 35%
    • – od 36 do 40 żołnierzy – 40%

✔ dwa czesne gratis dla tegorocznych absolwentów legitymujących się dyplomem ukończenia studiów I stopnia SSW CB i każdej innej uczelni, pod warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu dyplomowego do dnia 31.08.2020r.

 

✔ jedno czesne gratis – dla kandydatów zewnętrznych przy zapisie do 31.08.2020 r.

✔ jedno czesne gratis – dla kandydatów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i zapiszą się na studia do 31.08.2020r.

Dodatkowe promocje, uzależnione czasowo:

✔ przy opłaceniu czesnego za pierwszy rok studiów z góry do dnia 09.2020 r. studentowi przysługuje zniżka w wysokości 1/2 czesnego gratis, stanowiącego 1/12 opłaty rocznej; zniżka zostanie uwzględniona w czesnym za miesiąc 09.2021 r.

✔ przy opłaceniu czesnego za semestr w terminie do 09.2020 r. w przypadku semestru zimowego, studentowi przysługuje zniżka w wysokości 1/4 czesnego stanowiącego 1/12 opłaty rocznej; zniżka zostanie uwzględniona w czesnym za miesiąc 03.2021 r.

✔ Poleć znajomemu naszą Uczelnięzniżka w czesnym w wysokości 100 zł; zostanie ona uwzględniona w czesnym za 03.2021 r., po weryfikacji czy osoba polecona posiada aktywny status studenta.

W przypadku złożenia niekompletnych dokumentów w okresie obowiązywania promocji kandydatowi przysługuje rezerwacja miejsca oraz możliwość skorzystania z promocji. Istotna jest kolejność zgłoszeń.

Powyższe promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji. Uwaga! gratis – oznacza zawsze wartość 1/12 rocznego czesnego (niezależnie od wysokości indywidualnych rat)

ErasmusProgram Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz inicjatyw sportowych w Europie. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum wspiera cele programu poprzez umożliwienie studentom realizacji części studiów i praktyk za granicą. Pracownicy i studenci mogą również wziąć udział w krótkich formach szkoleniowych.

Erasmus to szansa na:

✔ realizację części studiów w zagranicznej uczelni,
✔ doskonalenie znajomości języków obcych,
✔ poznanie sposobów nauczania w innych krajach,
✔ zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
✔ nawiązanie nowych znajomości i poznanie innych kultur,
✔ większość możliwość zatrudnienia

Uczelnie partnerskie:
Przejdź

Stypendia☑ Stypendium socjalne
O to stypendium może się ubiegać Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód netto nie przekracza kwoty ustalonej decyzją Rektora w porozumieniu z Samorządem studenckim.

☑ Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymać Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny rodzaj orzeczenia, wydane przez właściwy organ.

☑ Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

☑ Zapomoga
Zapomogę może otrzymać Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to jednorazowa pomoc, o którą można się starać najwyżej dwa razy w roku akademickim.


Dowiedz się więcej:

Przejdź

Koła naukoweZałożeniem kół naukowych jest wychodzenie poza schematy, ramy programowe, niekonwencjonalne poznawanie świata. Na naszej Uczelni  funkcjonują koła naukowe inicjowane, współtworzone i prowadzone przez samych studentów.

✔ Koło naukowe INAczej

Pomysłodawcami powstania koła byli studenci pedagogiki, których intencją jest m.in. stwarzanie członkom koła, warunków do pogłębiania wiedzy, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, przygotowanie studentów do działalności naukowej oraz współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki, wychowania.

✔ Nowa sekcja koła INAczej

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa wewnętrznego  rozpoczęło działalność w semestrze letni od 2019r. także z inicjatywy studentów. Koło zajmuje się m.in pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, administracji publicznej czy współczesnych systemów politycznych.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

11

Przygotuj potrzebne dokumenty

Aby zapisać się na studia należy przygotować dokumenty:

świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej
✔ kolorowe
zdjęcie posiadacza legitymacji o wymiarach 20 mm x 25 mm w rozdzielczości co najmniej 300 dpi;
dyplom ukończenia studiów I/II stopnia oraz suplement w oryginale (wydawany od 2005r.) - dotyczy aplikacji na studia magisterskie uzupełniające

22

Wypełnij formularz rejestracyjny

Aby zarezerwować sobie pewne miejsce należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www: https://www.cb.szczecin.pl/zapisz-sie/

(UWAGA: wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

33

Przyjdź do Biura rekrutacji z kompletem dokumentów

Wypełnione dokumenty aplikacyjne (do pobrania ze strony tutaj lub w Biurze rekrutacji) wraz z przygotowanymi dokumentami ukończenia szkoły średniej lub studiów I stopnia dostarcz do Biura rekrutacji w Szczecinie na ul. Mieszka I 61 C lub w Stargardzie na ul. Kazimierza Wielkiego 17

44

Podpisz umowę i WITAMY NA UCZELNI

Ostatni krok to osobiste podpisanie umowy. To wszystko! Gratulujemy, właśnie zostałeś Studentem naszej Uczelni! Widzimy się na zajęciach.

BIURO REKRUTACJI

Collegium Balticum

Szczecin

Bartłomiej Kowalski
Specjalista ds. rekrutacji
tel: 91 483 81 71

Collegium Balticum

Stargard

Paula Skrzypczak
Młodszy specjalista ds. rekrutacji
tel: 91 577 83 60

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM