REKRUTACJA 2020

REKRUTACJA ZIMOWA WYSTARTOWAŁA!

Nie zdążyłeś zapisać się w październiku? Nic nie szkodzi!
Wejdź w Nowy Rok z postanowieniem i podaruj sobie wyższe wykształcenie już teraz!

studia informatyczne

Studia inżynierskie

PROMOCJE
ZIMOWE

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie zimowego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

Promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji.

Jedno czesne gratis

1/12 rocznego czesnego
  • ✔ dla kandydatów zewnętrznych przy zapisie do 29.02.2020r.
  • ✔ dla kandydatów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

Zniżka

10% zniżki
  • ✔ za cały okres trwania studiów II stopnia dla osób ze służb mundurowych, zapisujących się na studia indywidualnie;ŻYCIE STUDENCKIE

ErasmusProgram Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz inicjatyw sportowych w Europie. Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum wspiera cele programu poprzez umożliwienie studentom realizacji części studiów i praktyk za granicą. Pracownicy i studenci mogą również wziąć udział w krótkich formach szkoleniowych.

Erasmus to szansa na:

✔ realizację części studiów w zagranicznej uczelni,
✔ doskonalenie znajomości języków obcych,
✔ poznanie sposobów nauczania w innych krajach,
✔ zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
✔ nawiązanie nowych znajomości i poznanie innych kultur,
✔ większość możliwość zatrudnienia

Uczelnie partnerskie:
Przejdź

Stypendia☑ Stypendium socjalne
O to stypendium może się ubiegać Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód netto nie przekracza kwoty ustalonej decyzją Rektora w porozumieniu z Samorządem studenckim.

☑ Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymać Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny rodzaj orzeczenia, wydane przez właściwy organ.

☑ Stypendium Rektora

Stypendium Rektora może otrzymać Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

☑ Zapomoga
Zapomogę może otrzymać Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to jednorazowa pomoc, o którą można się starać najwyżej dwa razy w roku akademickim.


Dowiedz się więcej:

Przejdź

Koła naukoweZałożeniem kół naukowych jest wychodzenie poza schematy, ramy programowe, niekonwencjonalne poznawanie świata. Na naszej Uczelni  funkcjonują koła naukowe inicjowane, współtworzone i prowadzone przez samych studentów.

✔ Koło naukowe INAczej

Pomysłodawcami powstania koła byli studenci pedagogiki, których intencją jest m.in. stwarzanie członkom koła, warunków do pogłębiania wiedzy, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, przygotowanie studentów do działalności naukowej oraz współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki, wychowania.

✔ Nowa sekcja koła INAczej

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa wewnętrznego  rozpoczęło działalność w semestrze letni od 2019r. także z inicjatywy studentów. Koło zajmuje się m.in pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, administracji publicznej czy współczesnych systemów politycznych.

 

REKRUTACJA KROK PO KROKU

11

Przygotuj potrzebne dokumenty

Aby zapisać się na studia należy przygotować dokumenty:

✔ dowód osobisty (do wglądu)
świadectwo maturalne oraz świadectwo ukończenia szkoły średniej
zdjęcie w wersji cyfrowej na płycie lub w wersji drukowanej (wykonane zgodnie z wymogami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
dyplom ukończenia studiów I/II stopnia oraz suplement w oryginale (wydawany od 2005r.) - dotyczy aplikacji na studia magisterskie uzupełniające

22

Wypełnij formularz rejestracyjny

Aby zarezerwować sobie pewne miejsce należy wypełnić formularz rejestracyjny na stronie www: https://www.cb.szczecin.pl/zapisz-sie/

(UWAGA: wypełnienie formularza rekrutacyjnego nie jest równoznaczne z zapisaniem się na studia)

33

Przyjdź do Biura rekrutacji z kompletem dokumentów

Wypełnione dokumenty aplikacyjne (do pobrania ze strony tutaj lub w Biurze rekrutacji) wraz z przygotowanymi dokumentami ukończenia szkoły średniej lub studiów I stopnia dostarcz do Biura rekrutacji w Szczecinie na ul. Mieszka I 61 C lub w Stargardzie na ul. Kazimierza Wielkiego 17

44

Podpisz umowę i WITAMY NA UCZELNI

Ostatni krok to osobiste podpisanie umowy. To wszystko! Gratulujemy, właśnie zostałeś Studentem naszej Uczelni! Widzimy się na zajęciach.

BIURO REKRUTACJI

Collegium Balticum

Szczecin

Bartłomiej Kowalski
Specjalista ds. rekrutacji
tel: 91 483 81 71

Collegium Balticum

Stargard

Paula Skrzypczak
Młodszy specjalista ds. rekrutacji
tel: 91 577 83 60

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO