Studia licencjackie: Dietetyka, Pedagogika, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Kosmetologia, Psychologia w biznesie | Studia magisterskie: Pedagogika, Pedagogika jednolita (5 lat), Bezpieczeństwo wewnętrzne | Studia podyplomowe online: wyszukaj kierunek dla siebie | Studia podyplomowe: wyszukaj kierunek dla siebie

Rekrutacja zimowa rozpoczęta!

Zapisz się już dziś na wybrane studia!
Sprawdź aktualne promocje – przedłużamy je do  01.02.2024!

Zajęcia są prowadzone są w kontakcie bezpośrednim oraz online.
Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się z biurem rekrutacji pod nr 91 48 38 171

Umów się na wizytę

Promocje

Dla osób, które zapiszą się na studia w okresie letniego naboru przygotowaliśmy atrakcyjne zniżki w opłatach.

10%

zniżki na studia

  • dla maturzystów na wszystkie kierunki studiów
  • dla wszystkich mundurowych

20%

zniżki dla żołnierzy z 12 Dywizji Zmechanizowanej

1 czesne

GRATIS!

  • na studia pedagogiczne

100%

zniżki na certyfikacje (wybrane przez CB – ANS) w trakcie trwania studiów na kierunku dietetyka

Promocje nie łączą się ze sobą. Student zapisując się na studia może skorzystać z jednej promocji.

zapisy na studia

Życie studenckie

Stypendium socjalne
O to stypendium może się ubiegać Student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, którego dochód netto nie przekracza kwoty ustalonej decyzją Rektora w porozumieniu z Samorządem studenckim.

 

Stypendium dla osób niepełnosprawnych
Stypendium to może otrzymać Student posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub inny rodzaj orzeczenia, wydane przez właściwy organ.

 

Stypendium Rektora
Stypendium Rektora może otrzymać Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe, artystyczne lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym.

 

Zapomoga
Zapomogę może otrzymać Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej. Jest to jednorazowa pomoc, o którą można się starać najwyżej dwa razy w roku akademickim.

Dowiedz się więcej

Założeniem kół naukowych jest wychodzenie poza schematy, ramy programowe, niekonwencjonalne poznawanie świata. Na naszej Uczelni funkcjonują koła naukowe inicjowane, współtworzone i prowadzone przez samych studentów.

 

Koło naukowe INAczej

Pomysłodawcami powstania koła byli studenci pedagogiki, których intencją jest m.in. stwarzanie członkom koła, warunków do pogłębiania wiedzy, rozbudzanie zainteresowań pracą naukową i badawczą, przygotowanie studentów do działalności naukowej oraz współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki, wychowania.

 

Nowa sekcja koła INAczej

Koło naukowe studentów bezpieczeństwa wewnętrznego rozpoczęło działalność w semestrze letni od 2019r. także z inicjatywy studentów. Koło zajmuje się m.in pogłębianiem wiedzy z zakresu bezpieczeństwa, administracji publicznej czy współczesnych systemów politycznych.

Program Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń, młodzieży oraz inicjatyw sportowych w Europie. Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych wspiera cele programu poprzez umożliwienie studentom realizacji części studiów i praktyk za granicą. Pracownicy i studenci mogą również wziąć udział w krótkich formach szkoleniowych.

Erasmus to szansa na:

  • realizację części studiów w zagranicznej uczelni,
  • doskonalenie znajomości języków obcych,
  • poznanie sposobów nauczania w innych krajach,
  • zdobycie doświadczenia w międzynarodowym środowisku,
  • nawiązanie nowych znajomości i poznanie innych kultur,
  • większość możliwość zatrudnienia

Uczelnie partnerskie
stypendia studenckie
studia w Collegium Balticum
Erasmus
Skip to content