Collegium Projectum

Głównym celem Centrum jest promowanie uczelni na arenie międzynarodowej oraz budowanie jej wizerunku jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

Do naszych zadań należy angażowanie uczelni w ciekawe i rozwojowe partnerstwa, opracowywanie i składanie aplikacji projektowych, koordynacja projektów, rozpowszechnianie działań w projektach oraz ich rezultatów, organizacja konferencji, szkoleń i międzynarodowych spotkań partnerskich.

Nasze Centrum od 2011 uczestniczy w projektach realizowanych w partnerstwie z instytucjami z zagranicy współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z takich programów jak: Lifelong Learning Programme,  Erasmus+,  Europe for Citizens.

Obecnie współpracujemy z ponad 100 zagranicznych instytucji w  dziedzinie edukacji szkoleń zawodowych, resocjalizacji młodzieży i skazanych, IT i nowych technologii, historii, sztuki, i ochrony dziedzictwa kulturowego, przedsiębiorczości, opieki nad osobami starszymi, pomocy niepełnosprawnym oraz osobom o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Jako jednostka uczelni wyższej Collegium Balticum jesteśmy aktywni na polu nieformalnej edukacji dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów w obszarze: ekologii, przedsiębiorczości,  sztuki, społeczeństwa obywatelskiego, nauczania języków obcych, zdrowia, resocjalizacji, cyberprzemocy, migracji, ekonomii społecznej, sportu, itp.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami obecnie realizowanych oraz już zakończonych projektów.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji napisz do nas chętnie odpowiemy na każde pytanie:

Koordynator ds. projektów międzynarodowych

Możesz również zadzwonić – 91 4830 744 lub skontaktować się z nami za pośrednictwem Facebooka: https://www.facebook.com/CollegiumProjectum

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content