Jak studia magisterskie, to tylko w Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych

Studia II stopnia, zwane również studiami magisterskimi od dłuższego już czasu cieszą się niesłabnącą popularnością. Z roku na rok coraz więcej osób, które zdobyły tytuł inżyniera czy licencjata decyduje się na kontynuację edukacji na studiach II stopnia. I wcale nie dziwi ów fakt, gdyż takie rozwiązanie posiada wiele zalet. Warto bowiem podkreślić, że studia magisterskie pozwalają w pełni poznać specyfikę wybranego kierunku. Stąd też są często wybierane przez osoby chcące poszerzać swoje horyzonty. Często bywa również tak, że absolwent studiów I stopnia decyduje się na podjęcie pracy, a studia magisterskie kontynuuje w systemie zaocznym. W Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych możesz wybierać spośród wielu kierunków studiów stacjonarnych, bądź niestacjonarnych. Jednak w obydwu przypadkach możesz być pewien, że zyskasz wysokie kwalifikacje i obiecujące perspektywy kariery.

Studia Magisterskie – wybierz kierunek

Bezpieczeństwo wewnętrzne – studia magisterskie
( czesne – 540 zł/msc )

Nauka na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne jest doskonałą odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata. Jeśli więc marzysz o studiach magisterskich, które pozwolą Ci związać swoją przyszłość z służbą mundurową, to bezpieczeństwo wewnętrzne będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Oczywiście kończąc ten kierunek możesz również pracować w sektorze cywilnym, m. in. w firmach zajmujących się ochroną osób i mienia.

Coraz częściej pojawiające się różnego rodzaju zagrożenia, w tym terroryzm i cyberprzestępczość, powodują, że zapotrzebowania na specjalistów, którzy potrafią stawić im czoła z roku na rok rośnie. Studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne pozwalają na zdobycie eksperckiej wiedzy z zakresu nauk społecznych, praw człowieka czy też zasad funkcjonowania państwa i jego organów. Oczywiście nie można zapomnieć o umiejętnościach praktycznych, których posiadanie zaowocuje w przyszłej pracy zawodowej.

Decydując się na studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne możesz dostosować je do własnych preferencji i zainteresowań, wybierając spośród wielu specjalności:

Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne to propozycja kształcenia, która z pewnością zainteresuje osoby chcące związać swoją przyszłość z pracą w policji czy administracji;

Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne pozwoli Ci pogłębić wiedzę z zakresu przygotowań obronnych państwa oraz posiąść umiejętności związane z diagnozowaniem i dokonywaniem analizy różnego rodzaju zagrożeń;

Ochrona bezpieczeństwa danych to idealna propozycja dla wszystkich osób, które w przyszłości zamierzają specjalizować się w zagadnieniach ochrony danych osobowych, bądź chcą pracować na stanowisku inspektora ochrony danych osobowych;

Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego to specjalność, której ukończenie pozwoli Ci podjąć pracę w  szeroko pojętym sektorze bezpieczeństwa wewnętrznego – Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, służbach specjalnych i innych;

Zarządzanie kryzysowe pozwoli Ci posiąść wiedzę na temat oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa wewnętrznego w sytuacjach kryzysowych i stanach nadzwyczajnych;

Zarządzanie w administracji samorządowej to doskonały kierunek studiów magisterskich, który z pewnością przypadnie do gustu osobom marzącym o pracy w szeroko pojętej administracji samorządowej – urzędach marszałkowskich, urzędach miasta i wielu innych.

Przejdź do kierunkuhttps://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/bezpieczenstwo-wewnetrzne-magister/

Zapisz się button

Pedagogika – studia magisterskie
( czesne – 540 zł/msc )

Pedagogika to kierunek studiów magisterskich, cieszący się niesłabnącą popularnością. Najczęściej wybierają go osoby  lubiące ludzi i chcące z nimi pracować. Warto jednak zdać sobie sprawę, że nie są to studia dla wszystkich, jak się to powszechnie przyjęło.  Bowiem praca z dziećmi czy dorosłymi jest niezwykle wymagająca i czasem wymaga ogromnego skupienia i empatii. Jeśli więc nawiązywanie nowych kontaktów nie stanowi dla Ciebie żadnego problemu, a przekazywanie wiedzy drugiemu człowiekowi sprawia Ci ogromną frajdę, to studia pedagogiczne będą dla Ciebie wyborem doskonałym.

Warto również podkreślić, że zawód pedagoga nie należy do łatwych, ale za to daje wiele satysfakcji. Dlatego też studenci pedagogiki to ludzie z wrażliwością, której często brakuje w innych zawodach. Studia magisterskie na kierunku pedagogika dają absolwentom wiele możliwości i umożliwiają pracę w wielu zawodach.

Decydując się na studia magisterskie na kierunku pedagogika możesz dostosować je do własnych preferencji i zainteresowań, wybierając spośród wielu specjalności:

Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną  to propozycja kształcenia skierowana do osób chcących zdobyć kompetencje w zakresie opieki i wychowania oraz terapii pedagogicznej oraz rozwinąć umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu pedagoga szkolnego czy  prowadzenia zajęć z terapii pedagogicznej;

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją pozwoli Ci zdobyć odpowiednią wiedzę na temat niesienia pomocy osobom nieprzystosowanym społecznie oraz posiąść odpowiednie umiejętności pozwalające na pracę w domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, schroniskach, hostelach, internatach, bursach, ośrodkach szkolno-wychowawczych, a także w ośrodkach interwencji kryzysowej;

Prewencja patologii i zagrożeń społecznych to specjalność, której ukończenie pozwoli Ci podjąć pracę z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi w ośrodkach interwencji kryzysowej, ośrodkach kuratorskich, jednostkach prewencyjnych policji, zakładach karnych, aresztach śledczych, stowarzyszeniach i fundacjach oraz innych instytucjach administracji publicznej, które zajmują się tworzeniem i realizacją programów profilaktycznych i prewencyjnych;

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną pozwoli Ci uzyskać kwalifikacje do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz  rozwinąć umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć zarówno z dziećmi mającymi różnego rodzaju trudności edukacyjne, jak i przedszkolakami czy uczniami, u których problemy takie nie występują;

Przejdź do kierunku: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika-magister/

Zapisz się button

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – jednolite studia magisterskie
( czesne – 500 zł/msc )

Zawód nauczyciela jest pracą bardzo wymagającą, ale i przynoszącą ogromną satysfakcję. Nie dziwi więc fakt, że wielu absolwentów szkół średnich decyduje się na rozpoczęcie kształcenia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Jeśli, więc swoją przyszłość wiążesz z zawodem nauczyciela w przedszkolu, bądź młodszych klasach szkoły podstawowej, to studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z pewnością przypadną Ci do gustu.

Możesz mieć pewność, że doskonale przygotują Cię do pracy z dziećmi. Nie będziesz też narzekać na brak perspektyw zawodowych czy ofert pracy, gdyż na współczesnym rynku istnieje duże zapotrzebowanie na wykwalifikowanych nauczycieli. Wybierając więc studia na kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w Szczecińskiej Wyższej Szkole Collegium Balticum masz szansę na uzyskanie stabilnego zatrudnienia oraz możliwość dalszego rozwoju.

Zajęcia z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej na jednolitych studiach magisterskich prowadzone są w przyjaznej atmosferze. Studenci uczestniczą w ćwiczeniach, wykładach, laboratoriach, zajęciach studyjnych oraz grach stymulacyjnych. Wszystkie formy dydaktyczne prowadzone są przez doświadczonych wykładowców, którzy doskonale wiedzą jaki powinien być współczesny nauczyciel. Nic więc nie stoi na przeszkodzie, byś za pięć lat rozpoczął pracę w przedszkolu lub szkole.

Serdecznie zapraszamy do Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych

Przejdź do kierunku: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/pedagogika-przedszkolna-i-wczesnoszkolna/

Zapisz się button

Dietetyka – studia magisterskie – NOWOŚĆ!
( czesne – 690 zł/msc )

Zapisz się button
formularz rekrutacyjny studia podyplomowe
Skip to content