Studia magisterskie

Skierowane są do wszystkich absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, a także magisterskich. Oferowane przez naszą uczelnię studia magisterskie mogą stanowić uzupełnienie wiedzy zdobytej na poprzednim etapie kształcenia, ale niekoniecznie. Może to być również szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności z całkiem innej dziedziny – nie ma obowiązku kontynuowania nauki na kierunku z I stopnia.

Szczecińska Szkoła Wyższa oferuje studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pedagogika. Studenci mogą również dokonać wyboru spośród licznych specjalizacji jak: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, administracja bezpieczeństwa publicznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapia pedagogiczną czy też pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną. Zajęcia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Nasi partnerzy