Studia magisterskie

Skierowane są do wszystkich absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, a także magisterskich. Oferowane przez naszą uczelnię studia magisterskie mogą stanowić uzupełnienie wiedzy zdobytej na poprzednim etapie kształcenia, ale niekoniecznie. Może to być również szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności z całkiem innej dziedziny – nie ma obowiązku kontynuowania nauki na kierunku z I stopnia.

Szczecińska Szkoła Wyższa oferuje studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pedagogika. Studenci mogą również dokonać wyboru spośród licznych specjalizacji jak: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, administracja bezpieczeństwa publicznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapia pedagogiczną czy też pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną. Zajęcia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Kierunek Tryb Cena
Bezpieczeństwo wewnętrzne Specjalizacje:
  • Służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne
  • Przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne
  • Ochrona bezpieczeństwa danych
  • Państwowe formacje mundurowe – ochrona bezpieczeństwa publicznego
  • Zarządzanie kryzysowe
semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2460 zł
2220 zł
Pedagogika Specjalizacje:
  • Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • Pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną
  • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją

 

semestr studia stacjonarne
semestr studia niestacjonarne
2340 zł
2220 zł

Nasi partnerzy