Studia magisterskie

Skierowane są do wszystkich absolwentów studiów licencjackich, inżynierskich, a także magisterskich. Oferowane przez naszą uczelnię studia magisterskie inaczej studia drugiego stopnia mogą stanowić uzupełnienie wiedzy zdobytej na poprzednim etapie kształcenia, ale niekoniecznie. Może to być również szansa na zdobycie wiedzy i umiejętności z całkiem innej dziedziny – nie ma obowiązku kontynuowania nauki na kierunku z pierwszego stopnia.

Szczecińska Szkoła Wyższa oferuje studia magisterskie (studia drugiego stopnia) na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne oraz pedagogika. Studenci mogą również dokonać wyboru spośród licznych specjalizacji jak: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, bezpieczeństwo ekonomiczne państwa, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo informacyjne, administracja bezpieczeństwa publicznego, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z resocjalizacją, edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z diagnozą i terapia pedagogiczną czy też pedagogika szkolna z diagnozą i terapią pedagogiczną. Zajęcia prowadzone są zarówno w trybie stacjonarnym, jak i niestacjonarnym.

Nasi partnerzy