Status zabezpieczeń COVID 19

POZIOM 2: wdrożenie zaostrzonego rygoru sanitarnego.
Praca świadczona głównie zdalnie, Uczelnia zamknięta dla osób trzecich, ograniczenie mobilności i kontaktów, zwiększenie ograniczeń w funkcjonowaniu Uczelni

POZIOM 1
INFORMACJE
Sprawdź poniżej
status zagrożenia - żółty

POZIOM ZAGROŻENIA 1

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE

wdrożenie podstawowych wytycznych, tj.: dezynfekcja rąk; zachowanie dystansu społecznego – co najmniej 1,5 m; obowiązek zakrywania nosa i ust. Stosowanie przegród. Ograniczenie liczby osób w salach dydaktycznych do połowy lub zgodnie z informacją na drzwiach sali; częste wietrzenie pomieszczeń; częsta dezynfekcja powierzchni, sanitariatów

zajęcia możliwe do zorganizowania z zachowaniem rygorów sanitarnych odbywają się stacjonarnie; w pozostałym zakresie (wykłady, duże grupy ćwiczeniowe) odbywają się zdalnie lub stacjonarnie w systemie rotacyjnym, a także – w zakresie możliwości techniczno-organizacyjnych – w systemie mieszanym

uczelnia otwarta z zastrzeżeniem podstawowych rygorów sanitarnych, rejestracja danych kontaktowych osób niebędących pracownikami uczelni; dopuszczalna kontrola temperatury osób wchodzących wraz z zakazem wejścia do budynku osób o temperaturze ciała wyższej niż 38 st. oraz możliwe ograniczenie dostępu dla osób niezaproszonych indywidualnie przez pracownika uczelni

spotkania organizacyjne dopuszczalne z zachowaniem rygorów sanitarnych lub zdalnie

świadczenie pracy w miejscu wykonywania pracy w Collegium Balticum z zachowaniem rygorów sanitarnych oraz zasad dystansu, dopuszcza się również możliwość świadczenia pracy zdalnej lub łączonej (decyzje podejmuje bezpośredni przełożony)

organizacja imprez możliwa w zakresie umożliwiającym dochowanie rygorów sanitarnych (w tym dystansu)

mobilność dopuszczalna za zgodą wicekanclerza ds. nauki/managera kierunku, z zastrzeżeniem możliwości odmowy zgody na wyjazd ze względów bezpieczeństwa

Partnerzy Uczelni


12 Dywizja
12 Dywizja
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
SENSE
SENSE
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
Przedszkole nr 2 Hejnałek
Przedszkole nr 2 Hejnałek
INFINIT CODELAB
INFINIT CODELAB
Klaster IT
Klaster IT
Komenda Wojewódzka PSP
Komenda Wojewódzka PSP
Komisja BIO w Europarlamencie
Komisja BIO w Europarlamencie
Miasto Szczecin
Miasto Szczecin
Microsoft
Microsoft
Microsoft Azure
Microsoft Azure
Muzeum Narodowe
Muzeum Narodowe
Object connect
Object connect
Policja
Policja
Poradnia Nowogard
Poradnia Nowogard
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Schronisko dla nieletnich w Szczecinie
Sejm RP
Sejm RP
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW nr2 w Szczecinie
SOSW Tanowo
SOSW Tanowo
Tieto
Tieto
Uzdrowisko Kołobrzeg
Uzdrowisko Kołobrzeg
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie
ZP Grodzisk
ZP Grodzisk
ZUW w Szczecinie
ZUW w Szczecinie
KANBO
KANBO
UMLAUT
UMLAUT
Technopark Pomerania
Technopark Pomerania
Infinit IT
Infinit IT
C++ Institute
C++ Institute
Fundacja IT
Fundacja IT
OPENED
OPENED
Uczelnia IT
Uczelnia IT
MÓJ DOM
MÓJ DOM
Cloudica
Cloudica