CEL PROJEKTU:
Głównym celem naszego projektu jest praca nad innowacyjnym programem nauczania oraz stworzenie materiałów edukacyjnych o tematyce architektonicznej.
Przygotowane materiały zostaną wykorzystane w celu zwiększenia ilości osób zatrudnieniowych w sekcjach rzeźbienia w kamieniu, a następnie będą pełniły funkcję wzmocnienia profesjonalizmu oraz kwalifikacji artystów.

 

  • NAZWA PROJEKTU: ARSCAP – PROGRAM ARCHITEKTONICZNY, RZEŹBY W KAMIENIU

  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2019-1-TR01-KA202-074695

  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 03/11/2019 – 02/11/2021

english version

EFEKTY PROJEKTU:

  • Analiza potrzeb sektora rzeźbienia w kamieniu.

  • Opracowanie nowego i zaktualizowanego programu nauczania w celu zaspokojenia potrzeb sektora.

  • Przygotowane zostaną aktualne, zrównoważone i innowacyjne materiały szkoleniowe.

  • Zostanie stworzona internetowa platforma szkoleniowa Moodle.org (będzie to darmowe udostępnianie szkolenia – w formacie video i pdf).

  • Architektoniczne szkolenie grupowe rzeźbienia w kamieniu.

PARTNERZY:

 

LINK DO STRONY INTERNETOWEJ PROJEKTU:
www.arscap.info

studies
Rekrutacja na lato w Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content