KOŁO NAUKOWE STUDENTÓW WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO SSW COLLEGIUM BALTICUM W STARGARDZIE

Koło Naukowe „Inaczej” jest kołem resocjalizacyjnym, które stwarza członkom warunki do pogłębiania wiedzy, rozbudza zainteresowanie pracą naukową i badawczą. Przygotowuje studentów do działalności naukowej oraz daje możliwość współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi na rzecz kształcenia, opieki i wychowania.

Członkowie Koła Naukowego Studentów WZ w Stargardzie chcą urzeczywistniać założone cele poprzez realizację projektów badawczych, wystąpienia na konferencjach, aktywność organizacyjną konferencji, warsztatów, szkoleń, paneli dyskusyjnych oraz uczestnictwo w seminariach, konferencjach naukowych, szkoleniach i wydarzeniach naukowo-kulturalnych. Opiekunem koła jest dr Paweł Radziszewicz.

KOŁO NAUKOWE IT

„Koło Naukowe IT” działa przy Kierunku Informatyka. Powstało w roku akademickim 2019/20, a jego działalność na forum Kierunku rozwija się na bieżąco. Obecnie opiekunem naukowym Koła jest mgr Agnieszka Janiak.

Głównym celem Koła jest stworzenie studentom SSW CB warunków sprzyjających zdobywaniu wiedzy umiejętności z dziedziny informatyki. Chcemy ułatwić dostęp oraz wymianę zarówno informacji, jak i doświadczeń praktycznych realizowanych w naszych sekcjach. Dodatkowym celem jest propagowanie rangi i znaczenia informatyki poprzez wzmocnienie jej zastosowań w innych przedmiotach i obszarach oraz wzbudzenia nią zainteresowania i umotywowania wyboru dalszej drogi kształcenia i przyszłej kariery zawodowej w tym kierunku.”

Rezultatem prowadzonych prac jest:

Seminarium EDU IThttps://www.cb.szczecin.pl/2020/01/29/seminarium-edu-it-juz-jutro/ – I.2019

ARTYKUŁ Z WYDARZENIA I FOTORELACJA https://24kurier.pl/aktualnosci/nauka/seminarium-szczecin-edu-it-2020-programisci-chmury-i-sztuczna-inteligencja

Film krótkometrażowy z wydarzenia: https://youtu.be/hPyje4dKNYg

Warsztaty w szkołach technicznych

Tarcza kierunku IT w dobie pandemii

Gromadzone doświadczenie w ostatnich kilku miesiącach  wzbogaciliśmy o coś więcej:

Dzięki temu studenci mają do wyboru bardzo szerokie spektrum tematów i mogą swobodnie realizować swoje zainteresowania. Na poparcie tych słów można przytoczyć

Nasza aktywność w kole naukowym ma zadziałać na wyobraźnię studentów i kandydatów na studia i uzmysłowić ograniczenia w osiągnięciu sukcesu firmy. Bariera jaką jest brak współczesnej wiedzy nt. możliwości rozwiązań IT w danej specjalności jest wyzwaniem i konieczną zmianą. Na naszej uczelni zapewnimy rozwój ich pracowników etc.

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content