CEL PROJEKTU:

W ramach projektu uczniowie i studenci przy wykorzystaniu metody digital storytelling (opowieść cyfrowa) postarają się wyjaśnić historyczne uwarunkowania migracji w Europie. Wszystko po to aby zachęcić społeczeństwo do refleksji nad problemami napotykanymi przez ludzi, którzy opuszczają swój rodzimy kraj. Projekt będzie angażował różne grupy wiekowe by przełamać bariery międzypokoleniowe.

  • NAZWA PROJEKTU: Breaking down Barriers- Promoting Community Integration And Raising Awareness of Historical Patterns of Migration in Europe
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2017-1-UK01-KA201-036830
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 16/10/2017 – 15/10/2019

EFEKTY PROJEKTU:

  • Film poruszający tematykę migracji
  • Przewodnik szkoleniowy
  • Scenariusz lekcji o historycznych uwarunkowaniach migracji w Europie dedykowany nauczycielom
  • Ogólnodostępna platforma internetowa

PARTNERZY:

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content