CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest polepszenie programu szkoleniowego dedykowanego osobom dorosłym w obszarze kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności. Projekt kładzie szczególny nacisk na przeciwdziałanie analfabetyzmowi wśród osób dorosłych i podnoszenie ich kompetencji cyfrowych. Wspomniane ograniczenia zmniejszają konkurencyjność na rynku pracy zdefiniowanej w projekcie grupy docelowej. Głównym założeniem przedsięwzięcia jest zatem promowanie ściślejszej współpracy osób dorosłych ze światem społeczno-gospodarczym przez analizę i zdefiniowanie indywidualnych potrzeb tej grupy.

 • NAZWA PROJEKTU: Digital community  and Innovation in aduLt educAtion in Basic Skills
 • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2016-1-FR01-KA204-023952
 • CZAS TRWANIA: 01/09/2016- 31/08/2019
 • STRONA PROJEKTU: www.dilabs.eu

EFEKTY PROJEKTU:

 • Zestaw narzędzi i przewodnik metodologiczny do efektywniejszego wdrażania programów szkoleniowych dedykowanych osobom dorosłym w obszarze kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności
 • Filmy prezentujące wykorzystywanie w praktyce (pracy zawodowej) kluczowych kompetencji i podstawowych umiejętności w wybranych przez kraje partnerskie dziedzinach aktywności zawodowej
 • Podręczniki szkoleniowe dla szkoleniowców i dla dorosłych podnoszących swoje kwalifikacje w obszarze kluczowych kompetencji

PARTNERZY:

 • Universite des Sciences et Technologies de Lille – Lille I univ-lille1.fr (Francja)
 • Associazione di Promozione Sociale Futuro Digitale futurodigitale.org
 • (Włochy)
 • Inercia Digital S.L. inerciadigital.com (Hiszpania)
 • GLAFKA s.r.o. glafka.cz (Czechy)
 • Hogskolen I Oslo Og Akershus www.hioa.no (Norwegia)
 • Agrupamento de Escolas Júlio Dantas aejd.pt (Portugalia)
 • Instituto de Educacion Secundaria Jacarandá iesjacaranda.es (Hiszpania)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content