"FORUM DYREKTORÓW"
Moduł I - 17 KWIETNIA 2024

PRESTIŻOWE ORAZ BEZPŁATNE WYDARZENIE ONLINE

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

O SZKOLENIACH

Szanowni Dyrektorzy,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w specjalnych szkoleniach, stworzonych specjalnie z myślą o rozwoju kompetencji i umiejętności niezbędnych w codziennej pracy szkolnej.

Z myślą o Państwa potrzebach oraz w trosce o jak najlepszą jakość kształcenia, przygotowaliśmy wyjątkową ofertę cenową. Pierwsze szkolenie jest dla Państwa BEZPŁATNE. Kolejne dwa bilety kosztują jedynie 99 zł, następne moduły to koszt 199 zł.

Jest to wyjątkowa okazja, aby w przystępny sposób poszerzyć swoją wiedzę i umiejętności w kluczowych obszarach pracy dyrektora.

Poniżej przedstawiamy szczegóły poszczególnych modułów:

✔ MODUŁ I – Szef wobec zespołu, trudne sytuacje zarządcze, skuteczna komunikacja, wzmocnienie w roli szefa – 17.04.2024 – BEZPŁATNE

✔ MODUŁ II – Standardy ochrony małoletnich, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora – 24.04.2024 – cena: 99 zł

✔ MODUŁ III – Elementy mediacji w pracy nauczyciela, konflikty w klasie, narzędzia komunikacyjne wspierające nauczyciela – 22.05.2024 – cena: 99 zł

✔ MODUŁ IV – Budowanie odporności psychicznej, wzmacnianie dobrostanu i profilaktyka wypalenia zawodowego – 03.07.2024 – cena: 199 zł

✔ MODUŁ V – Trudne rozmowy z rodzicami – 12.06.2024 – cena: 199 zł

✔ MODUŁ VI – Moc informacji zwrotnej, czyli kanapka inaczej – 29.05.2024 – cena: 199 zł

Pamiętajcie, ilość miejsc jest ograniczona, dlatego zachęcamy do szybkiej rezerwacji miejsc! Wstawiamy fakturę vat.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tych wyjątkowych szkoleniach, które pomogą wzmocnić Waszą rolę jako liderów edukacji oraz doskonalić umiejętności w pracy z uczniami, rodzicami i zespołem pedagogicznym.

 

Z wyrazami szacunku,

Zespół Forum Dyrektorów

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

Dostępne terminy:

Prowadzący: Beata i Bolesław Kotlińscy (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy) – właściciele firmy szkoleniowej

Opis:

Moduł „Szef wobec zespołu, trudne sytuacje zarządcze, skuteczna komunikacja, wzmocnienie roli szefa” to intensywne szkolenie stworzone z myślą o dyrektorach, którzy chcą doskonalić swoje umiejętności zarządcze oraz efektywniejsze komunikowanie się z zespołem pedagogicznym.

Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:

✔ Zdobyć wiedzę na temat roli i obowiązków szefa wobec zespołu pedagogicznego oraz sposobów skutecznego zarządzania nim.

✔ Poznać techniki radzenia sobie z trudnymi sytuacjami zarządczymi, takimi jak konflikty w zespole, trudne decyzje czy napięte relacje między pracownikami.

✔ Doskonalić umiejętności komunikacji interpersonalnej, która jest kluczowa w efektywnym kierowaniu zespołem.

✔ Zidentyfikować strategie wzmocnienia roli szefa poprzez budowanie zaufania, motywowanie pracowników oraz rozwijanie ich potencjału.

Prowadzący Beata i Bolesław Kotlińscy, doświadczeni trenerzy z wieloletnim doświadczeniem w szkoleniach z zakresu zarządzania i komunikacji, zapewnią interaktywną i angażującą atmosferę, która pozwoli uczestnikom aktywnie uczestniczyć w procesie nauki oraz zastosować zdobytą wiedzę w praktyce.

Moduł ten jest doskonałą okazją dla dyrektorów i nauczycieli, którzy pragną podnieść swoje kompetencje zarządcze oraz skuteczność w pracy z zespołem, aby efektywniej wspierać procesy edukacyjne i rozwój szkoły.

Dołączcie do nas i zbudujcie silniejszą, bardziej efektywną wspólnotę pedagogiczną!

Prowadzący: Magdalena Mazur – trenerka, dyrektorka z doświadczeniem praktycznym

Opis:

Moduł „Standardy ochrony małoletnich, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora” to niezwykle istotne szkolenie, które przygotowuje dyrektorów i nauczycieli do skutecznego wypełniania obowiązków związanych z bezpieczeństwem dzieci i młodzieży w szkole.

Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:

✔ Zdobycie wiedzy na temat aktualnych standardów i procedur dotyczących ochrony małoletnich, w tym zapobiegania przemocy, nadużyciom oraz zapewniania bezpiecznego środowiska edukacyjnego.

✔ Zrozumienie odpowiedzialności prawnej nauczycieli i dyrektorów za naruszenia procedur bezpieczeństwa oraz sposobów minimalizacji ryzyka prawnych.

✔ Poznanie praktycznych narzędzi i strategii, które mogą być wykorzystane w codziennej pracy szkolnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniów.

✔ Omówienie przypadków praktycznych oraz analiza sytuacji, w których wymagane jest szybkie i skuteczne reagowanie w celu ochrony uczniów.

Prowadząca: Magdalena Mazur, doświadczona trenerka oraz dyrektorka szkoły z bogatym doświadczeniem praktycznym, zapewni praktyczne i interaktywne podejście do tematu, umożliwiając uczestnikom bezpośrednie zastosowanie zdobytej wiedzy w swojej codziennej pracy.

Moduł ten jest niezbędny dla wszystkich nauczycieli i dyrektorów, którzy pragną w pełni zrozumieć i wdrożyć standardy ochrony małoletnich oraz przestrzegać procedur bezpieczeństwa, aby stworzyć bezpieczne i wspierające środowisko dla swoich uczniów.

Dołączcie do nas i podnieście poziom bezpieczeństwa w swojej szkole!

Prowadzący: Marta Bodziony – trenerka (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy), dyrektorka z doświadczeniem praktycznym

Opis:

Moduł „Elementy mediacji w pracy nauczyciela, konflikty w klasie, narzędzia komunikacyjne wspierające nauczyciela” to szkolenie skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z konfliktami oraz efektywnej komunikacji w środowisku szkolnym.

Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:

✔ Zdobycie wiedzy na temat podstawowych elementów mediacji oraz technik rozwiązywania konfliktów w kontekście szkolnym.

✔ Poznanie strategii i narzędzi komunikacyjnych wspierających nauczyciela w pracy z uczniami, rodzicami oraz innymi członkami społeczności szkolnej.

✔ Ćwiczenie umiejętności empatii, aktywnego słuchania i skutecznego wyrażania własnych potrzeb i oczekiwań w trudnych sytuacjach.

✔ Omówienie praktycznych przypadków konfliktów w klasie oraz analiza skutecznych sposobów ich rozwiązywania przy użyciu metod mediacji.

Prowadząca Marta Bodziony, doświadczona trenerka oraz dyrektorka szkoły z praktycznym doświadczeniem, zapewni interaktywne i angażujące szkolenie, które umożliwi uczestnikom praktyczne stosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy szkolnej.

Moduł ten jest niezwykle przydatny dla nauczycieli, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w obszarze radzenia sobie z konfliktami oraz skutecznej komunikacji, aby stworzyć pozytywny i wspierający klimat w klasie oraz szkole jako całości.

Dołączcie do nas i zdobądźcie niezbędne umiejętności do skutecznego rozwiązywania konfliktów w środowisku szkolnym!

Prowadzący: Beata i Bolesław Kotlińscy (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy) – właściciele firmy szkoleniowej
Opis:
Moduł „Trudne rozmowy z rodzicami” to praktyczne szkolenie, które poświęcone jest doskonaleniu umiejętności komunikacyjnych nauczycieli w kontekście trudnych sytuacji z rodzicami uczniów.
Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:
✔ Poznać strategie i techniki skutecznego komunikowania się z rodzicami w trudnych sytuacjach, takich jak konflikty, niezgodności czy trudności wychowawcze.
✔ Ćwiczyć umiejętność empatycznego słuchania i budowania pozytywnych relacji z rodzicami, nawet w sytuacjach konfliktowych.
✔ Zdobycie wiedzy na temat narzędzi i technik radzenia sobie ze stresem oraz emocjami podczas trudnych rozmów z rodzicami.
✔ Omówienie przypadków praktycznych i analiza sytuacji, w których wymagane jest skuteczne i profesjonalne podejście do rozmowy z rodzicami.
Prowadzący Beata i Bolesław Kotlińscy, doświadczeni trenerzy z bogatym doświadczeniem w szkoleniach z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów, zapewnią praktyczne i interaktywne podejście do tematu, umożliwiając uczestnikom efektywne wykorzystanie zdobytej wiedzy w swojej pracy.
Moduł ten jest niezwykle ważny dla nauczycieli, którzy pragną rozwijać swoje umiejętności w zakresie komunikacji z rodzicami i skutecznego radzenia sobie z trudnościami w relacjach szkoła-rodzina.
Dołączcie do nas i zdobądźcie niezbędne narzędzia do prowadzenia konstruktywnych i efektywnych rozmów z rodzicami uczniów!

Prowadzący: Kamila Gandecka – trenerka, nauczyciel akademicki
Opis:
Moduł „Moc informacji zwrotnej, czyli 'kanapka’ inaczej” to szkolenie skoncentrowane na rozwijaniu umiejętności udzielania i odbierania skutecznej informacji zwrotnej w środowisku edukacyjnym.
Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:
✔ Zdobycie wiedzy na temat znaczenia informacji zwrotnej w procesie uczenia się i rozwoju osobistego uczniów oraz nauczycieli.
✔ Poznanie modelu „kanapki informacyjnej” jako skutecznej metody udzielania informacji zwrotnej, uwzględniającej zarówno pozytywne jak i negatywne aspekty.
✔ Ćwiczenie umiejętności konstruktywnego formułowania i przekazywania opinii oraz sugestii, aby zwiększyć ich efektywność i pozytywny wpływ na odbiorcę.
✔ Zrozumienie procesu odbierania informacji zwrotnej oraz nauka aktywnego słuchania i otwartej reakcji na opinie innych.
Prowadząca Kamila Gandecka, doświadczona trenerka oraz nauczyciel akademicki, zapewni interaktywne i angażujące szkolenie, podczas którego uczestnicy będą mieli okazję do praktycznego ćwiczenia umiejętności udzielania i odbierania informacji zwrotnej.
Moduł ten jest istotny dla wszystkich nauczycieli, którzy pragną doskonalić swoje umiejętności komunikacyjne i budować kulturę wzajemnej informacji zwrotnej w swojej szkole, wspierając tym samym procesy uczenia się i rozwoju zarówno uczniów, jak i siebie samych.
Dołączcie do nas i odkryjcie moc konstruktywnej informacji zwrotnej w procesie edukacji!

Prowadzący: Anna Śliwińska – trenerka (Szkoła Trenerów B.B. Kotlińscy)
Opis:
Moduł „Budowanie odporności psychicznej, wzmacnianie dobrostanu i profilaktyka wypalenia zawodowego” to niezwykle istotne szkolenie, które poświęcone jest zdrowiu psychicznemu nauczycieli oraz technikom radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami zawodowymi.
Podczas tego modułu uczestnicy będą mieli okazję:
✔ Zdobycie wiedzy na temat znaczenia odporności psychicznej w kontekście pracy nauczyciela oraz jej wpływu na ogólny dobrostan psychiczny.
✔ Poznanie strategii i technik budowania odporności psychicznej, w tym technik relaksacyjnych, mindfulness oraz samoświadomości emocjonalnej.
✔ Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem i presją zawodową, aby efektywniej zarządzać emocjami i wyzwaniami w pracy.
✔ Omówienie strategii profilaktyki wypalenia zawodowego oraz rozpoznawania jego objawów w celu zapobiegania negatywnym skutkom przemęczenia psychicznego.
Prowadząca Anna Śliwińska, doświadczona trenerka z bogatym doświadczeniem w obszarze rozwoju osobistego oraz zdrowia psychicznego, zapewni wsparcie i narzędzia potrzebne do budowania odporności psychicznej oraz zachowania równowagi emocjonalnej w pracy.
Moduł ten jest niezwykle ważny dla nauczycieli, którzy pragną dbać o swoje zdrowie psychiczne oraz skutecznie radzić sobie z wyzwaniami zawodowymi, aby kontynuować pracę nauczyciela z pełnym zaangażowaniem i pasją.
Dołączcie do nas i odkryjcie strategie budowania odporności psychicznej, wzmacniania dobrostanu oraz profilaktyki wypalenia zawodowego!

TRENERZY:

Beata Kotlińska
Beata Kotlińska
 • Trener i coach w biznesie i edukacji od 2008 odpowiedzialna za tworzenie, koordynowanie i prowadzenie wielu projektów rozwojowych.

 • Posiada ponad 15 lat doświadczenia w zarządzaniu zespołami oraz 5-letnie jako trener wewnętrzny w PZU.

 • Specjalizuje się w szkoleniach dla kadry zarządzającej i dla zespołów. Praktyk metody Action Learning®.

 • Absolwentka filologii romańskiej UAM w Poznaniu, studiów podyplomowych Akademia Trenera WSNHiD w Poznaniu oraz podyplomowych Coaching Profesjonalny na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • Autorka programu i koordynatorka Szkoły Trenerów B.B.Kotlińscy I i II Stopnia oraz Szkoły Coachingu B.B.Kotlińscy, w latach 2018-2023 zrealizowała z mężem ponad 30 edycji.

 • Prowadzi mentoring i superwizje dla trenerów w zakresie projektowania i prowadzenia szkoleń, warsztatów i programów rozwojowych.

 

Bronisław Kotliński
Bolesław Kotliński
 • Trener od 2011 roku.

 • Certyfikowany trener MBTI® (Kwestionariusz Typu Osobowości Myers-Briggs) oraz Thomas-Kilmann Instrument®.

 • Mediator (Certyfikat Polskiego Centrum Mediacji).

 • 10-letnie doświadczenie pracy w edukacji łączy z ponad 12-letnim doświadczeniem w Oxford University Press.

 • Przeprowadził wiele programów dla zespołów, dotyczących komunikacji i sytuacji konfliktowych, a także projektów mających na celu rozwój kompetencji zarządczych wśród ich szefów.

 • Autor podręcznika dla dyrektorów szkół wydanego we wrześniu 2015 pod patronatem OSKKO pt.: STREFA SZEFA.

 • Wspólnie z żoną przeprowadził do tej pory ponad 70 edycji szkolenia STREFA SZEFA, w którym wzięło ok. 2000 managerów, szefów, liderów, dyrektorów.

 

Magdalena Mazur
 • Od 2007r. dyrektorka Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie.

 • Członek zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa. Koordynuje projekty unijne, realizowane w ramach Erasmus+, m.in. Designing The Future, zorganizowała międzynarodową konferencję naukową Projektowanie przyszłości-wpływ nowoczesnych technologii na edukację.

 • Prowadzi warsztaty, wykłady, webinary nt. funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, świadomego wdrażania mentoringu w szkole, awansu zawodowego, jakości pracy w oświacie, pozyskiwania środków, oceny pracy nauczycieli, uczniów, standardów ochrony małoletnich i inne.

 • Ukończyła Szkołę Trenerów B.B.Kotlińscy.

 • Członek Stowarzyszeń PROMENTOR – Stowarzyszenie Mentorów oraz OSKKO.

 • Prowadzi mentoring dla kandydatów na dyrektorów szkół, dyrektorów oraz nauczycieli.

 • Absolwentka historii oraz „Organizacji i zarządzanie w oświacie” (WSP im. KEN w Krakowie).

 

Anna Śliwińska
Anna Śliwińska
  • Prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów B.B.Kotlińscy I i II stopnia.

  • Certyfikowana trenerka MTQ48 i MTQ Plus (badanie i budowanie odporności psychicznej), prowadzi konsultacje wyników badania odporności psychicznej.

  • Jest certyfikowaną trenerką metody Points of You®, która pozwala klientom zmieniać perspektywę w celu poszerzenia pola możliwości życiowych.

  • Coach ACC ICF, absolwentka Psychologii Pozytywnej na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, prowadzi zajęcia w Szkole Trenerów I i II Stopnia B.B. Kotlińscy z tematyki coachingu.

  • Pracuje z uczestnikami warsztatów w tematach dotyczących szeroko rozumianej efektywności osobistej, komunikacji i budowania relacji, oddziaływania na ludzi oraz motywowania poprzez zrozumienie i dostarczanie wartości.

  • Jest autorką warsztatów i programów rozwojowych, które budują odporność psychiczną i pomagają oswoić stres. Szczególnie w kontekście profilaktyki wypalenia zawodowego wśród grup wysokiego ryzyka.

   

Marta Bodziony
Marta Bodziony
 • Absolwentka Szkoły Trenerów B.B. Kotlińscy I i II stopnia oraz Szkoły Coachingu B.B. Kotlińscy.

 • Od 2015 roku dyrektorka Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni. W swojej placówce wdraża rozwiązania, które służą uczeniu się. Ponadto wspiera rodziców w rozwoju ich kompetencji rodzicielskich w indywidualnym procesie coachingowym.

 • Prowadzi warsztaty dla nauczycieli i dyrektorów szkół, zapraszając ich do doświadczenia zmiany perspektywy myślenia o edukacji. Jako dyrektor szkoły ukazuje w praktyce, że zmiany, o których mówi są możliwe, a czasem nawet konieczne.

 • Absolwentka „Diagnozy klinicznej i psychoterapii” (SWPS we Wrocławiu).

 • Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów podyplomowych z zarządzania oświatą (NODN we Wrocławiu).

 

Kamila Gandecka

Dydaktyką akademicką zajmuję się od ponad 15 lat. Jestem doktorem nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. W Instytucie Pedagogiki na Uniwersytecie Wrocławskim prowadziłam wykłady, ćwiczenia, warsztaty i seminarium dyplomowe. Wśród moich wiodących przedmiotów znalazły się m.in.: dydaktyka ogólna, teoria wychowania, diagnostyka pedagogiczna, podstawy organizacji i zarządzania oświatą. Średnio w roku akademickim prowadziłam 400 godzin dydaktycznych. Uczestniczyłam również w pracach związanych z dostosowaniem procesu dydaktycznego do wymagań wynikających z Polskiej Ramy Kwalifikacji [modyfikacja programów studiów, w tym opracowanie sylabusów do poszczególnych przedmiotów]. Dodatkowo koordynowałam i nadzorowałam proces organizacji praktyk studenckich, a także udzielałam wsparcia osobom studiującym w trakcie ich realizacji. Ponadto organizowałam liczne konferencje naukowe o zasięgu krajowym i międzynarodowym. W Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki AGH prowadzę szkolenia z obszaru dydaktyki [m.in.: Flipped classroom, jak odwrócić zajęcia;  E-Learning akademicki. Certyfikacja, Metody grupowe w dydaktyce] oraz komunikacji [m.in. informacja zwrotna w dydaktyce]. Dodatkowo wspieram osoby uczące w AGH konsultacjami metodycznymi dot. m.in. przeprojektowania zajęć i wprowadzania innowacyjnych metod i technik dydaktycznych, a także wzmacniania procesu uczenia się osób dorosłych. Zajmuję się również projektowaniem ścieżki rozwojowo-szkoleniowej oferowanej przez CELiID. Stale rozwijam swój warsztat metodyczny i trenerski. W procesie uczenia ważna jest dla mnie relacja, uważność i dobra komunikacja. Warto tworzyć bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń, popełniania błędów i refleksji. To bez wątpienia wspiera zaangażowanie i motywację u osób uczących się. Jestem entuzjastką tutoringu i mentoringu. W 2023 roku ukończyłam Szkołę Trenerów B. B. Kotlińskich I i II stopnia. W e-learningu dostrzegam spore możliwości dydaktyczne, edukacyjne, a także do rozwoju osobistego.

ZAREZERWUJ MIEJSCE
NA NADCHODZĄCE WYDARZENIA

FORUM DYREKTORÓW

Edycja bezpłatna
4.04.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ I

Szef wobec zespołu, trudne sytuacje zarządcze, skuteczna komunikacja, wzmocnienie w roli szefa - 17.04.2024
FREE
Zapisz się
 •  

MODUŁ II

Standardy ochrony małoletnich, przestrzeganie procedur bezpieczeństwa, odpowiedzialność prawna nauczycieli i dyrektora - 24.04.2024
99 zł
Płatność przelewy24.pl
 •  

MODUŁ III

Elementy mediacji w pracy nauczyciela, konflikty w klasie, narzędzia komunikacyjne wspierające nauczyciela - 22.05.2024
99 zł
Płatność przelewy24.pl
 •  

MODUŁ IV

Budowanie odporności psychicznej, wzmacnianie dobrostanu i profilaktyka wypalenia zawodowego - 03.07.2024
199 zł
Płatność przelewy24.pl
 •  

MODUŁ V

Trudne rozmowy z rodzicami - 12.06.2024
199 zł
Płatność przelewy24.pl
 •  

MODUŁ VI

Moc informacji zwrotnej, czyli kanapka inaczej - 29.05.2024
199 zł
Płatność przelewy24.pl
 •  

Organizator

Partner

KONTAKT

Collegium Balticum ANS

Dominika Macedońska
tel. 663 737 412
e-mail: d.macedonska@cb.szczecin.pl

Collegium Balticum ANS

Magdalena Woszczyńska
tel. 607 610 065
e-mail: m.woszczynska@cb.szczecin.pl

Copyright 2024 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum
Skip to content