CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest wypracowanie narzędzi edukacyjnych, głównie internetowych, mających pomóc w edukacji i integracji osób z grup marginalizowanych poprzez uświadomienie ich roli w społeczeństwie obywatelskim oraz dostarczenie im konkretnych narzędzi pomagających zmieniać na lepsze ich najbliższe otoczenie. Projekt promuje zastosowanie technologii w procesie edukacji oraz uczestniczenia w społeczeństwie informatycznym poprzez inicjowanie współpracy międzynarodowej między organizacjami aktywnymi na polu edukacji dorosłych oraz promocji społeczeństwa obywatelskiego skupionych na angażowaniu młodzieży oraz osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

 • NAZWA PROJEKTU: Improving civic competences of adult learners through digital tools
 • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2017-1-ES01-KA204-037924
 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1/12/2017 – 31/05/2020

EFEKTY PROJEKTU:

 • Platforma internetowa (SMART) z szerokim zasobem materiałów edukacyjnych w obszarze nowych technologii;
 • Kurs e-learningowy wraz z pilotażem w krajach partnerskich ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych oraz osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mający poprawić ich kompetencje cyfrowe oraz aktywność obywatelską i w efekcie doprowadzić do inteligentnych zmian

PARTNERZY:

 • Domspain Consulting Sl eu (Hiszpania)
 • Associacio Programes Educatius Open Europe es (Hiszpania)
 • ISTITUTO DEI SORDI DI TORINO istitutosorditorino.org (Włochy)
 • European Digital Learning Network http://dlearn.eu/ (Włochy)
 • Nodibinajums Invalidu Un Vinu Draugu Apvieniba Apeirons apeirons.lv (Łotwa)
 • Agencija za Ruralni Razvoj Zadarske Zupanije agrra.hr (Chorwacja)
 • Kolegji ILIRIA uiliria.org (Kosowo)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content