Projekt AACC ma na celu wspieranie ścieżek edukacyjnych dzieci z specjalnymi potrzebami edukacyjnymi poprzez wprowadzenie strategii komunikacji wspomagającej i alternatywnej w celu ułatwienia im uczestnictwa, również w formie cyfrowej, w działaniach prowadzonych przez instytucje dziedzictwa kulturowego.

 • Nazwa projektu: A.A.C.cessible Culture: museums for everyone developing the Alternative Augmentative Communication tools

 • Numer umowy projektu: 2020-1-IT02-KA227-SCH-095549

 • Czas trwania projektu: 01/04/2021-31/03/2023

 • Strona www: www.aaccproject.eu

 • Model AAC do komunikacji/nauczania o dziedzictwie kulturowym- wynik badań mających na celu określenie, które z istniejących modeli i narzędzi AAC mogą zostać ulepszone biorąc pod uwagę różnorodność artystycznych lub muzealnych form wyrazu i realizacji.

 • Podręcznik dla nauczycieli dotyczący wykorzystania AAC w edukacji kulturalnej. Przewodnik operacyjny dla nauczycieli wspomagających i edukatorów kulturalnych, aby umożliwić większy udział uczniów z SEN w zajęciach oraz zwiększania ich efektów na różnych ścieżkach edukacyjnych.

 • Przewodnik dla instytucji kultury dotyczący wykorzystania AAC. Narzędzie referencyjne do wprowadzenia systemu AAC i wdrożenia standardowych tras zwiedzania w ośrodkach kultury.

 • Complexul Muzeal National Moldova Iasi (Rumunia)

 • Uovonero (Włochy)

 • PLATON (Grecja)

 • DOMSPAIN (Hiszpania)

 • APEL – Associação Promotora do Ensino Livre (Portugalia)

 • Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa Sociale O.N.L.U.S (Włochy)

AACC
AACC
AACC

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content