Wybierz kierunek

Etyka dla nauczycielo

ETYKA DLA NAUCZYCIELI

Etyka dla nauczycielo

ETYKA I FILOZOFIA DLA NAUCZYCIELI

Studiuj BIOLOGIĘ DLA NAUCZYCIELI na Cillegium Balticum studiach podyplomowych

BIOLOGIA DLA NAUCZYCIELI

Studia podyplomowe w Collegium Balticum

CHEMIA DLA NAUCZYCIELI

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

DIAGNOZA, TERAPIA PEDAGOGICZNA I REWALIDACJA INDYWIDUALNA…

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z ARTETERAPIĄ

DIAGNOZA Z ELEMENTAMI TERAPII PEDAGOGICZNEJ

Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE I ROZWÓJ KARIERY

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

EDUKACJA, REWALIDACJA I WSPOMAGANIE OSÓB Z AUTYZMEM I ZESPOŁEM ASPERGERA

EDUKACJA, WSPOMAGANIE I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SP…

FIZYKA DLA NAUCZYCIELI

FIZYKA DLA NAUCZYCIELI

GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

GEOGRAFIA DLA NAUCZYCIELI

GERONTOLOGIA I GERIATRYCZNA OPIEKA KOORDYNOWANA Z ELEMENT…

Studia-Historia dla Nauczycieli

HISTORIA DLA NAUCZYCIELI

BIBLIOTEKOZNAWSTWO Z INFORMACJĄ NAUKOWĄ I ANIMACJĄ CZYTEL…

INFORMATYKA DLA NAUCZYCIELI

INTEGRACJA SENSORYCZNA

JĘZYK POLSKI DLA NAUCZYCIELI

KOMPETENCJE TRENERSKIE Z ELEMENTAMI ANDRAGOGIKI – EDUKACJ…

NEUROLOGOPEDIA

LOGOPEDIA

MATEMATYKA DLA NAUCZYCIELI

NEURODYDAKTYKA W RÓŻNYCH OBSZARACH EDUKACJI

NOWA JAKOŚĆ EDUKACJI: NAUCZYCIEL – RODZIC – DZIECKO

EDUKACJA, WSPOMAGANIE I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRA…

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ UZALEŻNIEŃ

PLASTYKA I TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI

TECHNIKA DLA NAUCZYCIELI

PLASTYKA DLA NAUCZYCIELI

PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNE I DYDAKTYCZNE PRZYGOTOWANIE D…

SOCJOTERAPIA

Studia SURDOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁN…

Studia SURDOPEDAGOGIKA

SURDOPEDAGOGIKA I TYFLOPEDAGOGIKA – EDUKACJA I REHA…

DIAGNOZA I TERAPIA PEDAGOGICZNA Z REWALIDACJĄ

TYFLOPEDAGOGIKA

TYFLOPEDAGOGIKA

WCZESNE NAUCZANIE JĘZYKA OBCEGO ANGIELSKIEGO/NIEMIECKIEGO…

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA NAUCZYCIELI

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE

Skip to content