ZACZNIJ STUDIOWAĆ JUŻ DZISIAJ!

STUDIA PODYPLOMOWE ONLINE
SĄ WŁAŚNIE DLA CIEBIE !

Od ponad 20 lat z sukcesami Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum zapewnia studentom kształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich, podyplomowych. Misją naszej działalności edukacyjnej jest dostarczenie studentom kompetencji umożliwiających wszechstronny rozwój w zakresie wiedzy ogólnej i podstaw wiedzy specjalistycznej, realizowanej na poziomie obranego kierunku studiów. Zapraszamy do współpracy.

PrzedmiotyCena
Biologia dla nauczycieli1450 zł / semestr
Chemia dla nauczycieli1450 zł / semestr
Fizyka dla nauczycieli1450 zł / semestr
Geografia dla nauczycieli1450 zł / semestr
Historia dla nauczycieli1450 zł / semestr
Informatyka dla nauczycieli1450 zł / semestr
Język polski dla nauczycieli1450 zł / semestr
Matematyka dla nauczycieli1450 zł / semestr
Plastyka dla nauczycieli1450 zł / semestr
Plastyka i technika dla nauczycieli1450 zł / semestr
Technika dla nauczycieli1450 zł / semestr
Diagnoza z elementami terapii pedagogicznej1450 zł / semestr
Diagnoza i terapia pedagogiczna z arteterapią1450 zł / semestr
Doradztwo zawodowe i rozwój osobisty1450 zł / semestr
Edukacja dla bezpieczeństwaSTUDIA 100% ONLINEPROMOCJA! – 1000 zł / semestr
Edukacja, rewalidacja, i wspomaganie osób z autyzmem i Zespołem Aspergera1450 zł / semestr
Etyka dla nauczycieliSTUDIA 100% ONLINEPROMOCJA! – 1000 zł / semestr
Gerontologia i geriatryczna opieka koordynowana z elementami e-medycyny2500 zł / semestr
Bibliotekoznawstwo z informacją naukową i animacją czytelnictwa dla nauczycieli1450 zł / semestr
Integracja Sensoryczna2200 zł / semestr
Kompetencje trenerskie z elementami andragogiki – edukacja osób dorosłych1750 zł / semestr
Logopedia1450 zł / semestr
Medyczny trener personalny 3500 zł / semestr
Neurodydaktyka w różnych obszarach edukacji1750 zł / semestr
Nowa jakość edukacji: nauczyciel – rodzic – dziecko2500 zł / semestr
NeurologopediaNOWOŚĆ !!!3500 zł / semestr
Oligofrenopedagogika1450 zł / semestr
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień1450 zł / semestr
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza1450 zł / semestr
Przygotowanie pedagogiczne1450 zł / semestr
Socjoterapia1450 zł / semestr
Surdopedagogika1450 zł / semestr
Terapia pedagogiczna z rewalidacją1450 zł / semestr
Tyflopedagogika1450 zł / semestr
Wczesne nauczanie języka obcego angielskiego/niemieckiego1450 zł / semestr
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka1450 zł / semestr
Wiedza o społeczeństwie1450 zł / semestr
Wychowanie do życia w rodzinie – STUDIA 100% ONLINEPROMOCJA! – 1000 zł / semestr
Zarządzanie w oświacie1450 zł / semestr

*Cena uzależniona od miasta, wielkości grupy oraz obowiązującej promocji w danym mieście wg. regulaminu promocyjnego.

Partnerzy uczelni

Klaster.it

Policja

Microsoft

Uczelnia IT

Micosoft Azure

BBN

Technopark Pomerania

Tieto

enato.pl

InfinIT Codelab

Cloudica

Fundacja IT

OpenEDG

Kanbo

Umlaut

Sejm RP

Komisja BIO w Europarlamencie

Mój Dom

Dom Pomocy Społecznej

12 Dywizja

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Szczecinie

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie

Komenda Wojewódzka PSP

Schronisko dla nieletnich w Szczecinie

Miasto Szczecin

C++

Sense

Uzdrowisko Kołobrzeg

Przedszkole nr 2 Hejnałek

Muzeum Narodowe

ZP Grodzisk

SOSW w Tanowie

SOSW nr 2 w Szczecinie

ZUW w Szczecinie

Object Connect

Poradnia Nowogard

Skip to content