3 semestry

Informacje

Liczba semestrów: 3

Cena

1450 zł cena za semestr

Opis kierunku

Mają na celu pogłębienie wiedzy i umiejętności związanych z zapobieganiem rozwojowi patologii dzieci poprzez wczesną profilaktykę i interwencję w postaci kompleksowych działań medyczno-edukacyjnych oraz terapii pedagogicznej. Studenci nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rozwoju psychosomatycznego i psychomotorycznego dziecka od poczęcia, neurologicznych podstaw rozwoju psychomotorycznego dziecka oraz neurologopedii dziecięcej i diagnozowania i terapii zaburzeń mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia. W ramach modułu psychologicznego poszerzą wiedzę o psychopatologii rozwoju psychoruchowego dziecka do 3 roku życia, a w zakresie pedagogicznym – o możliwości ograniczeń wczesnej diagnozy, wspomagania i terapii pedagogicznej.

Adresaci studiów

Studia podyplomowe skierowane są do osób posiadających wyższe wykształcenie w zakresie pedagogiki, psychologii, logopedii, fizjoterapii i pielęgniarstwa.