Informacje

Liczba semestrów: 3

Cena

1300 zł cena za semestr

Opis kierunku

Głównym celem studiów jest przedstawienie słuchaczom idei społecznie odpowiedzialnego biznesu (CSR) jako strategicznego sposobu zarządzania organizacją zarówno gospodarczą, jak i publiczną czy non-profit. Celem proponowanych studiów jest także wyposażenie studentów w praktyczne narzędzia wdrażania CSR w firmie oraz uświadomienie roli CSR w budowaniu przewagi konkurencyjnej firmy na rynku. Poza tym studia dostarczą słuchaczom użytecznej wiedzy i stworzą platformę rozwoju praktycznych umiejętności do prowadzenia odpowiedzialnego, uwzględniającego zasady zrównoważonego rozwoju biznesu oraz przejrzystego komunikowania i raportowania wyników prowadzonej działalności. Słuchacze dowiedzą się, jak tworząc społecznie odpowiedzialną organizację, wpływać w istotny sposób na poprawę jej wizerunku oraz budować właściwe relacje z otoczeniem.

Adresaci studiów

Studia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które posiadają lub będą posiadać uprawnienia decyzyjne w zakresie budowy i realizacji strategii odpowiedzialnego biznesu, a także dla doświadczonych specjalistów z działu rozwoju biznesu, relacji z inwestorami, pionów komunikacji społecznej, marketingu, public relations, zarządzania zasobami ludzkimi i trenerów wewnętrznych. Wiedza i umiejętności nabyte podczas studiów będą też przydatne w dalszej karierze zawodowej osobom zainteresowanym perspektywami rozwoju problematyki zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu jako polityki państwowej, pracownikom profesjonalnych organizacji pozarządowych i firm konsultingowych.