29/08/2023

Obecnie realia prowadzenia biznesu zmieniają się bardzo dynamicznie. Jednym z największych wyzwań, przed którymi stoją obecnie organizację oraz kluczowym elementem sukcesu jest umiejętność efektywnego zarządzania zespołami. Dlaczego o tym wspominamy? Ponieważ w nowym akademicki roku 2023/2024 na naszej uczelni ruszają nowe studia licencjackie „Psychologia w biznesie”. Nasi studenci po zakończeniu studiów otrzymają dodatkowo certyfikat Belbin, dlatego warto w kilku słowach przybliżyć, czym jest Belbin oraz dlaczego warto uzyskać certyfikat.

Meredith Belbin – kim był?

Brytyjski psycholog oraz badacz Meredith Belbin opracował metodę pracy w zespole skupiając się na identyfikacji różnorodności oraz rolach poszczególnych członków zespołu w celu osiągnięcia optymalnej wydajności. Wdrożenie tej metody oraz jej narzędzi może przyczynić się do poprawy efektywności zespołów, zarządzania personelem oraz osiągania lepszych wyników biznesowych.

Na czym polega metoda belbina?

Metoda Belbina koncentruje się na identyfikacji dziewięciu różnych ról w zespole, które każdy członek może pełnić w zależności od swoich umiejętności, predyspozycji i osobowości. Te role to m.in. Koordynator, Źródło Informacji, Twórca, Analityk, Wdrożeniowiec czy Specjalista. Każda z tych ról wnosi unikalne spojrzenie do zespołu i przyczynia się do kompleksowego podejścia do problemów.

Narzędzia Belbina pomagają w zrozumieniu, jakie są naturalne mocne strony i słabości poszczególnych członków zespołu. To przyczynia się do lepszego dopasowania zadań
i odpowiedzialności do umiejętności oraz preferencji, co z kolei prowadzi do wyższej wydajności i satysfakcji z pracy. Poznanie roli, jaką się pełni w zespole, może również pomóc
w rozwoju osobistym, poprzez skupienie się na rozwijaniu istniejących umiejętności oraz pokonywanie ewentualnych ograniczeń.

Metoda Belbina nie tylko pomaga tworzyć lepsze zespoły, ale także doskonali umiejętności przywódcze. Osoba kierująca zespołem, korzystając z tej metody, może skuteczniej przydzielać zadania, zachęcać do współpracy oraz stworzyć atmosferę wzajemnego szacunku
i zrozumienia. Wykorzystując różnorodność ról, lider może budować zrównoważone zespoły, które efektywnie radzą sobie z różnymi wyzwaniami.

Jak wynika z powyższego, metoda Belbina stanowi cenny instrument zarówno dla kierowników, jak i członków zespołów. Jej główna wartość tkwi w umożliwieniu zrozumienia różnorodności
i potencjału każdego członka zespołu oraz wykorzystania tego do osiągnięcia lepszych wyników biznesowych. Dzięki takiemu podejściu zespoły stają się silniejsze, bardziej kreatywne
i skuteczniej radzą sobie podczas rozwiązywania problemów. Stosowanie metody Belbin może przynieść korzyści nie tylko organizacjom, ale także jednostkom poprzez lepsze wykorzystanie ich potencjału i rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

Studia licencjackie – psychologia w biznesie

Przygotowując kierunek Psychologia w biznesie, zaprosiliśmy do współpracy polski zespół szkolący metodą Belbina i zdecydowaliśmy, że absolwenci naszego nowego kierunku, po zakończeniu studiów, oprócz dyplomu studiów licencjackich, dodatkowo otrzymają certyfikat poświadczający uprawnienia trenerskie do badania ról zespołowych, czyli międzynarodowy certyfikat BELBIN.

A jakie są korzyści z posiadania wyżej wymienionego certyfikatu? Do najważniejszych korzyści można zaliczyć:

  1. Cenione oraz unikalne kompetencje na rynku pracy.
  2. Nauka najnowszej, autoryzowanej wersji Teorii Ról Zespołowych Belbina.
  3. Dostęp do aktualnej wersji testu Belbin 360°.
  4. Rozwój praktycznych metod pracy z raportem indywidualnym.
  5. Wynik testu bazujące na stale aktualizowanym algorytmie.

Zapraszamy na wyjątkowe studia licencjackie, nabór jeszcze trwa. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem rekrutacji pod nr 91 48 38 171 lub mailowo: rekrutacja@cb.szczecin.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content