09/08/2023

Współczesne środowisko biznesowe stawia przed pracownikami wiele wyzwań, które mogą prowadzić do wystąpienia stresu organizacyjnego. Nieodpowiednio zarządzany stres może negatywnie wpływać na zdrowie i efektywność pracowników oraz na wyniki organizacji. Dlatego coraz większą uwagę przywiązuje się do roli psychologii w biznesie, a w szczególności do zrozumienia natury stresu organizacyjnego i sposobów radzenia sobie z nim. W tym artykule przybliżymy kierunek studiów “Psychologia w biznesie” oraz omówimy, czym jest stres organizacyjny, jakie są jego przyczyny i skutki, a także jak można skutecznie zarządzać stresem w środowisku pracy.

Psychologia i biznes – klucz do zrozumienia i zarządzania stresem organizacyjnym:

Studia z zakresu “Psychologii w biznesie” stanowią innowacyjny kierunek dla osób zainteresowanych zrozumieniem zachowań i procesów psychologicznych zachodzących w organizacjach. Ten kierunek daje możliwość nauki o psychologicznych aspektach zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji interpersonalnej, negocjacji, psychologii konsumenckiej, a także zarządzania stresem organizacyjnym. Poznanie mechanizmów stresu w kontekście biznesowym może przyczynić się do poprawy klimatu w miejscu pracy i efektywności zespołów, a także do stworzenia lepszych warunków do rozwoju kariery zawodowej.

Czym jest stres organizacyjny?

Stres organizacyjny, znany również jako stres w miejscu pracy, jest reakcją organizmu na niekorzystne, wymagające i trudne warunki w środowisku biznesowym. Jest to naturalna reakcja na wyzwania, jakim muszą sprostać pracownicy w miejscu pracy, ale nadmierny i chroniczny stres może prowadzić do negatywnych konsekwencji zarówno dla pracowników, jak i dla organizacji.

Przyczyny stresu organizacyjnego:

 1. Nadmierna presja czasowa: Wymagania terminowe, napięty harmonogram i konieczność realizacji wielu zadań naraz mogą powodować nadmierny stres u pracowników.
 2. Konflikty międzyludzkie: Problemy w komunikacji, napięcia między członkami zespołu czy konflikty między przełożonymi a podwładnymi mogą prowadzić do stresu organizacyjnego.
 3. Nadmierna odpowiedzialność: Pracownicy, którzy odczuwają zbyt dużą odpowiedzialność za powierzone im zadania, mogą być bardziej narażeni na stres.
 4. Niepewność zawodowa: Przemiany w organizacji, restrukturyzacje czy redukcje zatrudnienia mogą powodować niepewność i obawy dotyczące przyszłości zawodowej, co prowadzi do stresu u pracowników.
 5. Brak wsparcia organizacyjnego: Brak wsparcia ze strony pracodawcy, przełożonych czy kolegów z pracy może znacząco wpływać na poziom stresu w miejscu pracy.

Skutki stresu organizacyjnego:

Nadmierny stres organizacyjny może prowadzić do szeregu negatywnych skutków, które wpływają zarówno na pracowników, jak i na organizację jako całość:

    Skutki dla pracowników:

    a. Fizyczne dolegliwości: Stres może prowadzić do różnych dolegliwości fizycznych, takich jak bóle głowy, problemy żołądkowe czy osłabienie układu odpornościowego.

    b. Zmęczenie i wypalenie zawodowe: Nadmierne napięcie może prowadzić do wyczerpania zawodowego, obniżając produktywność i zaangażowanie w pracę.

    c. Problemy emocjonalne: Stres może wywoływać uczucie lęku, depresji czy frustracji.

    Skutki dla organizacji:

    a. Obniżenie wydajności: Pracownicy pod wpływem stresu mogą mieć trudności w skupieniu uwagi i wykonaniu zadań.

    b. Wysokie koszty absencji: Stres może prowadzić do wzrostu absencji pracowników z powodu chorobowego.

    c. Wysokie koszty rotacji pracowników: Pracownicy narażeni na długotrwały stres są bardziej skłonni do zmiany pracy, co wiąże się z kosztami związanymi z rekrutacją i szkoleniem nowych pracowników.

Jak sobie radzić ze stresem organizacyjnym?

Zarządzanie stresem organizacyjnym jest kluczowym elementem tworzenia zdrowszego i bardziej efektywnego środowiska pracy. Oto kilka praktycznych strategii, które mogą pomóc w radzeniu sobie ze stresem organizacyjnym:

 1. Zrozumienie i identyfikacja źródeł stresu: zidentyfikuj główne źródła stresu i zastanów się nad możliwymi rozwiązaniami.
 2. Rozwój umiejętności radzenia sobie ze stresem: Organizacje mogą organizować szkolenia z zakresu radzenia sobie ze stresem oraz oferować wsparcie psychologiczne dla pracowników.
 3. Zapewnienie odpowiednich zasobów: Upewnienie się, że pracownicy mają odpowiednie narzędzia i wsparcie do wykonywania swoich zadań może zmniejszyć poziom stresu.
 4. Planowanie czasu: Twórz realistyczne plany i priorytetyzuj zadania, aby uniknąć nadmiernego obciążenia. Ustalanie priorytetów, planowanie zadań i efektywne wykorzystywanie czasu mogą pomóc w zmniejszeniu poczucia pośpiechu.
 1. Komunikacja i wsparcie: Buduj zdrowe relacje z kolegami i przełożonymi, aby mieć wsparcie w trudnych sytuacjach. Wspieranie się nawzajem w miejscu pracy, dzielenie się problemami i pomysłami na rozwiązanie może pomóc w zmniejszeniu poczucia izolacji.
 2. Równowaga między pracą a życiem prywatnym: Stosuj zasady Work-Life Balance, dbając o czas dla siebie, rodziny i zainteresowań.
 3. Elastyczność w organizacji: Pracodawcy mogą wprowadzać elastyczne harmonogramy pracy czy telepracę, aby zmniejszyć presję czasową i zwiększyć autonomię pracowników.
 4. Programy wellness w miejscu pracy: Oferta programów wspierających zdrowie fizyczne i psychiczne pracowników może pomóc w redukcji stresu organizacyjnego.

Stres organizacyjny jest realnym wyzwaniem w dzisiejszym środowisku biznesowym i może prowadzić do szeregu negatywnych skutków dla pracowników i organizacji. Kierunek studiów “Psychologia w biznesie” umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności potrzebnych do zrozumienia natury stresu organizacyjnego oraz do skutecznego zarządzania nim w miejscu pracy. Dążenie do harmonijnego i zrównoważonego środowiska pracy, z uwzględnieniem potrzeb pracowników i organizacji, może przyczynić się do poprawy efektywności, satysfakcji zawodowej i wyników biznesowych. Rozwój kompetencji z zakresu psychologii w biznesie jest zatem kluczowy dla zbudowania silnych i prosperujących organizacji w dobie dynamicznych wyzwań współczesnego rynku.

Przygotowała Tatiana Staroń – wykładowca akademicki na kierunku psychologia w biznesie

Zobacz również
Skip to content