25/07/2023

Ostatnie lata, które naznaczyła pandemia, wojna i rosnąca inflacja przyniosły nam ze sobą szereg wyzwań, które mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych, psychologicznych, emocjonalnych czy finansowych. Problemy te wtargnęły nie tylko do naszego życia rodzinnego i osobistego, ale również zawodowego. Jednym z głównych zagrożeń w pracy jest syndrom wypalenia, powszechnie znanym jako burnout. W ostatnich badaniach naukowych przeprowadzanych na różnych grupach zawodowych wykazano, że syndrom ten stał się poważnym problemem w miejscach pracy na całym świecie. W związku z tym, naukowcy, psychologowie i ekonomiści coraz bardziej podkreślają znaczenie osiągania równowagi między pracą a życiem prywatnym (tzw. Work-Life Balance) jako kluczowego czynnika przeciwdziałającego wypaleniu zawodowemu. W tym artykule omówimy, dlaczego osiąganie Work-Life Balance jest niezwykle istotne dla zdrowia i dobrostanu pracowników.

Badania prowadzone na różnych grupach zawodowych wskazują na alarmujący wzrost występowania wypalenia zawodowego w ostatnich latach. Według Global Burnout Index (2022), aż 79% badanych osób zadeklarowało doświadczenie wypalenia zawodowego w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Te wyniki są szczególnie niepokojące, ponieważ wypalenie zawodowe może prowadzić do obniżenia wydajności pracy, wzrostu absencji chorobowych, a nawet długotrwałych problemów zdrowotnych.

Badania sugerują, że najbardziej narażone na wypalenie zawodowe są osoby pracujące w wymagających branżach, takich jak opieka zdrowotna, edukacja, branża technologiczna i finansowa. Czynniki takie jak nadmierna presja czasowa, brak wsparcia organizacyjnego, nadmierne zaangażowanie w pracę, brak satysfakcji z wykonywanych obowiązków, a także konflikty między życiem zawodowym a prywatnym, mogą przyczyniać się do narastania syndromu wypalenia zawodowego.

Rola Work-Life Balance w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu:

Badania wykazują, że pracownicy, którzy są w stanie efektywnie zintegrować swoje życie zawodowe z życiem osobistym, są mniej narażeni na wystąpienie syndromu wypalenia zawodowego.

Odpowiednia równowaga między pracą a życiem prywatnym pozwala na regenerację psychiczną i fizyczną, co przyczynia się do poprawy ogólnego samopoczucia i zdrowia pracowników. Ponadto, osiągnięcie Work-Life Balance może skutkować większą motywacją i zaangażowaniem w pracę, co przekłada się na lepsze wyniki i wydajność zawodową.

Czym jest Work-Life Balance?

Work-Life Balance, czyli równowaga między pracą a życiem prywatnym, odnosi się do harmonijnego pogodzenia wymagań i obowiązków związanych z pracą zawodową oraz życiem osobistym, rodzinnym i społecznym. Jest to stan, w którym pracownicy są w stanie efektywnie i zrównoważenie łączyć czas spędzony w pracy z czasem poza nią, spełniając swoje zawodowe cele, ale także mając czas na odpoczynek, rozwijanie zainteresowań, dbanie o zdrowie oraz budowanie relacji z bliskimi.

Korzyści osiągnięcia Work-Life Balance:

Osiągnięcie równowagi między pracą a życiem ma liczne korzyści zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. Oto kilka z nich:

  1. Poprawa zdrowia i samopoczucia: Odpowiednia równowaga między pracą a życiem prywatnym pozwala na regenerację i uniknięcie wyczerpania, co wpływa korzystnie na zdrowie fizyczne i psychiczne.
  2. Zwiększenie efektywności i produktywności: Odpoczęty i zmotywowany pracownik jest bardziej skuteczny i wydajny w pracy, co przekłada się na lepsze wyniki i osiągnięcie celów zawodowych.
  3. Poprawa jakości życia: Osiągnięcie Work-Life Balance pozwala na czerpanie większej radości z życia osobistego i zawodowego, co przekłada się na wyższą jakość życia.
  4. Zwiększenie zaangażowania i lojalności pracowników: Pracownicy, którzy czują, że mają możliwość dbania o swoje życie prywatne, są bardziej zaangażowani w pracę i bardziej lojalni wobec pracodawcy.
  5. Lepsze relacje zespołowe: Odpoczęci i zrelaksowani pracownicy lepiej współpracują, co wpływa na pozytywny klimat w pracy i lepsze relacje w zespole.

Jak zrealizować Work-Life Balance, jak się do tego „zabrać”?

Collegium Balticum – Akademia Nauk Stosowanych to uczelnia o kierunkach praktycznych, dlatego nasi Studenci, podczas zajęć warsztatowych i ćwiczeniowych uczą się  osiągać równowagę między obowiązkami akademickimi, pracą a życiem osobistym. Oto kilka wskazówek wykładowców kierunku Psychologia w biznesie, przygotowanych dla naszych Studentów, jak zrealizować Work-Life Balance podczas studiów (i nie tylko ? ):

  1. Planowanie czasu: Opracuj realistyczny plan swoich zajęć akademickich i zobowiązań osobistych. Zaplanuj czas na naukę, projektowanie, ale również na odpoczynek, rekreację i spotkania z przyjaciółmi.
  2. Utrzymywanie zdrowego stylu życia: Dbanie o zdrowie fizyczne jest kluczowym aspektem osiągnięcia równowagi. Regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu przyczynią się do zwiększenia twojej wydajności i samopoczucia.
  3. Skorzystaj z zasobów uczelni: Nasza Akademia oferuje różnego rodzaju wsparcie dla studentów, takie jak doradztwo akademickie, zajęcia z zarządzania stresem, warsztaty z przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu czy wsparcie dla studentów w różnych formach aktywności itp. Wykorzystaj te zasoby, aby lepiej radzić sobie z wymaganiami studiów.
  4. Znajdź czas na pasje i zainteresowania: Przemyśl, co sprawia ci radość i spełnienie poza studiami. Znalezienie czasu na realizację swoich pasji i zainteresowań pozwoli ci lepiej odciąć się od obowiązków akademickich i zrelaksować się. Może chciałbyś udzielać się w stowarzyszeniach wolontariatu naszej uczelni lub kołach naukowych? Warto rozejrzeć się i sprawdzić wszystkie możliwości jakie oferuje Ci studiowania kierunku Psychologia w biznesie.
  5. Komunikacja z bliskimi: Wspieraj się wzajemnie z przyjaciółmi i rodziną. Mów otwarcie o swoich potrzebach i uczuciach, aby inni mogli ci pomóc w osiągnięciu równowagi między życiem akademickim, zawodowym a osobistym.

Podsumowanie:

Work-Life Balance to kluczowy aspekt osiągnięcia sukcesu zawodowego i osobistego. Odpowiednie zarządzanie czasem i zasobami pozwoli na harmonijne pogodzenie wymagań pracy z czasem dla siebie, rodziny i zainteresowań. Zarówno pracownicy jak i studenci powinni dostrzegać znaczenie Work-Life Balance i dążyć do jego osiągnięcia, aby czerpać radość z życia zarówno na uczelni, w pracy, jak i poza nimi. W przypadku studentów, równowaga ta pozwala na lepszą efektywność w nauce, a jednocześnie na czerpanie satysfakcji i spełnienia z życia osobistego.

Przygotowała Tatiana Staroń

Zobacz również
Skip to content