23/03/2015

W tym roku odbędzie się już VIII edycja Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” pod patronatem Olgierda Geblewicza, Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego oraz Marii Boreckiej, Zachodniopomorskiej Kurator Oświaty. Konkurs odbywa się na podstawie porozumienia o współpracy zawartego pomiędzy Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym w Szczecinie, Uniwersytetem Szczecińskim, Akademią Morską w Szczecinie i Stargardzką Szkołą Wyższą „Stargardinum” przy wsparciu Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i swym zasięgiem obejmuje całe województwo zachodniopomorskie.

Uczestnicy mają do wyboru trzy tematy w formie felietonu:

  1. Konsekwencje braku zaufania między ludźmi.
  2. Relacje międzyludzkie w wirtualnej przestrzeni.
  3. Specyfika współczesnych konfliktów zbrojnych.

Konkurs organizowany przez SSW Stargardinum ma na celu:

  1. Poznanie zainteresowań młodzieży XXI wieku.
  2. Rozwijanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień uczniów.
  3. Pobudzanie twórczego myślenia.
  4. Rozwijanie umiejętności stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym działaniu.
  5. Wyłonienie i promocja uczniów zdolnych oraz ich nauczycieli i szkół.
  6. Integrowanie środowisk edukacyjnych województwa.

Czekamy na wszystkie zgłoszenia i prace do 24 kwietnia!

Uroczysta gala podsumowania konkursu odbędzie się w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Szczecinie w dniu 22 maja 2015 r. o godz. 12:00

Regulamin konkursu i dokumenty do pobrania – tutaj

konkurs dziennikarski mailing

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content