17/05/2018

W sobotę 12.05.2018 na Wydziale Zamiejscowym Szczecińskiej Szkoły Wyższej  Collegium Balticum w Stargardzie odbyła się konferencja szkoleniowa „Sztuka jako droga do wolności – Z więzienia do społeczeństwa. Jak polepszyć umiejętności więźniów umożliwiając im skuteczne znalezienie pracy. Doświadczenia i rezultaty na polu artystycznym”.

Celem konferencji było podsumowanie projektu Skills for Freedom współfinansowanego z programu Erasmus Plus oraz prezentacja rezultatów projektu: Europejskich Ram Umiejętności rozwijanych poprzez sztuki plastyczne i teatr, dla więźniów, Przewodnika Dobrych Praktyk wspierającego realizację działań dedykowanych więźniom, które maja na celu rozwój ich umiejętności oraz Europejskiej Bazy Danych łączącej pracodawców z potencjalnymi pracownikami.

Projekt Skills for Freedom, ma na celu kształtowanie i  doskonalenie kompetencji artystycznych więźniów, promowanie wszelkich działań związanych z resocjalizacją przez sztukę oraz stworzenie skutecznych narzędzi kontaktu między pracodawcami oraz pracownikami o umiejętnościach artystycznych, w tym osobami po odbyciu wyroku. W ramach projektu przeprowadzone zostały między innymi działania z udziałem OISW w Szczecinie – warsztaty teatralne dla osadzonych w Areszcie Śledczym w Kamieniu Pomorskim, które poprowadził pan Michał Krzywaźnia – socjoterapeuta i aktor w jednej osobie oraz wizyta studyjna delegacji przedstawicieli organizacji z krajów partnerskich biorących udział w projekcie – Bułgarii, Turcji, Cypru, Hiszpanii, Włoch, Niemiec oraz Belgii w Areszcie Śledczym w Szczecinie.

Ponadto, w konferencji udział wzięli praktycy i eksperci w dziedzinie resocjalizacji i arteterapii prezentujący zarówno programy resocjalizacyjne i  różnorodne formy aktywności, jak i wytwory pracy osadzonych i wychowanków: płyty z muzyką, kroniki, prace plastyczne – rzeźbiarskie, malarskie, rysunkowe, collage czy orgiami.

Oprócz reprezentantów Schroniska dla Nieletnich w Szczecinie, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Ryszewku oraz Fundacji Resocjalizacji i Readaptacji Społecznej Tulipan w roli prelegentów wystąpiły funkcjonariuszki Służby Więziennej st. szer. Monika Zapert z Zakładu Karnego w Nowogardzie oraz kpt. Wioletta Łabędzka-Lewicka z Zakładu Karnego w Goleniowie prezentujące szeroki wachlarz działań resocjalizacyjnych w swoich placówkach oraz Rzecznik Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej mjr. Sebastian Matuszczak, który wprowadził zebranych w tematykę pracy Służb Więziennych. Głos zabrały również terapeutki Oddziału Psychiatrii Sądowej Aresztu Śledczego w Szczecinie panie Natalia Stachowicz i Joanna Marciniak prezentujące prace pacjentów oraz zapowiadające kolejną wystawę tych, wyróżniających się oryginalnością i wyjątkową wartością artystyczną, prac.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content