03/12/2021

W ubiegłym tygodniu miała miejsce konferencja podsumowująca międzynarodowy projekt SEPAL.

Projekt SEPAL realizowany był w konsorcjum międzynarodowym z instytucjami z Rumunii, Grecji, Hiszpanii, Litwy i Polski w ramach Funduszy Norweskich i EOG. Celem projektu była pomoc młodym osobom z grupy NEET (osoby w wieku 24-29 lat, które nie są zatrudnione, nie uczą się i nie szkolą) w zdobyciu i utrzymaniu płatnego zatrudnienia na rynku pracy. Projekt SEPAL opierał się na strategii „umieścić − przeszkolić − utrzymać”. Przenosił punkt ciężkości na realne wsparcie od momentu poszukiwania i rozpoczęcia pracy oraz na integrację młodych osób na rynku pracy zwłaszcza z grup wrażliwych jak: osoby niepełnosprawne, Romowie, migranci, osoby o niskich kwalifikacjach i rezygnujące ze szkoły. Priorytetowym założeniem projektu było bezpośrednie wsparcie opiekuna zawodowego (WISE EXPERT) – wsparcie dla pracownika, pracodawcy, współpracowników oraz osób z otoczenia pracownika. Pomoc w przeprowadzeniu szkolenia dla nowego pracownika oraz w dostosowaniu obowiązujących w firmie procedur do potrzeb osób z niepełnosprawnością bądź osób wykluczonych.

Podczas wydarzenia poruszyliśmy tematy związane z integracją osób młodych na rynku pracy zwłaszcza z grup wrażliwych tj.: osoby niepełnosprawne, Romowie, migranci, osoby o niskich kwalifikacjach i rezygnujące ze szkoły. I część spotkania obejmowała prelekcje, a po przerwie kawowej odbyła się na debata z udziałem ekspertów.

Zaproszonymi gości byli:

Monika Skrzetuska  (Fundacja Tulipan),
Pola Rechinbach -Piotrowicz (Centrum Doradczo-Szkoleniowe)
Szymon Grzegorczyk, Daniel Harasym – (Fundacja Zastopuj)
dr Marta Giezek (MOPR w Szczecinie)
dr Piotr Wolny (PIG w Szczecinie)
Andrzej Przewoda – (WUP w Szczecinie)

Dziękujemy serdecznie za zaangażowanie i Państwa obecność. A już teraz zapowiadamy kontynuację projektu, jako SEPAL 2.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content