23/04/2015

W dniach 16÷17 kwietnia 2015 roku, Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Wojewoda Lubuski oraz Akademickie Centrum Studiów Niemcoznawczych i Europejskich PWSZ im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim zorganizowali I Ogólnopolską Konferencję Naukową. Patronat honorowy nad Konferencją objęli: Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Rektor PWSZ im. Jakuba z Paradyża prof. dr hab. Elżbieta SKORUPSKA-RACZYŃSKA oraz Wojewoda Lubuski. Temat konferencji brzmiał „Bezpieczeństwo narodowe polski. Zagrożenia i determinanty zmiany”, a za główne cele konferencji przyjęto:

  • analizę problematyki bezpieczeństwa państwa w wymiarze wewnętrznym przy jednoczesnym uwzględnieniu zewnętrznych determinantów zmian;
  • problematykę wielu wymiarów bezpieczeństwa narodowego ze szczególnym uwzględnieniem:
  • cyberbezpieczeństwa,
  • zarządzania kryzysowego,
  • oraz bezpieczeństwa w regionie;
  • dynamiczne zmiany sytuacji międzynarodowej, szczególnie w najbliższym otoczeniu naszego państwa wskazujące na fundamentalne znaczenie problematyki bezpieczeństwa narodowego.

Konferencja skierowana była pod adresem Polskich naukowców i praktyków zajmujących się szeroko pojętą problematyką bezpieczeństwa.

Konferencja charakteryzowała się bogatym programem. W pierwszym dniu miały miejsce: uroczyste otwarcie Konferencji, z udziałem zaproszonych gości, wykład inauguracyjny Pana gen. broni Waldemara SKRZYPCZAKA oraz 3 ogólnodostępne panele. Drugi dzień Kongresu przeznaczony został na 6 ogólnodostępnych paneli.

W opisanej konferencji Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum reprezentował płk rez. dr inż. Paweł RODZOŚ, który wziął czynny udział w panelu zatytułowanym „Determinanty bezpieczeństwa narodowego Polski. Ujęcie wewnętrzne”. Wystąpił on z referatem pod tytułem „Bezpieczeństwo obywateli elementarną powinnością państwa – kontekst wykorzystanych i marnotrawionych szans, podejmowanych i ignorowanych wyzwań, istniejących i pojawiających się ryzyk oraz wynurzających się potencjalnych i realnych zagrożeń”. W swoim referacie prelegent podjął próbę kompleksowego podejścia do determinantów bezpieczeństwa z perspektywy szans, wyzwań, ryzyka i zagrożeń występujących we współczesnym środowisku bezpieczeństwa. Uwzględniając kontekst ostatniego ćwierćwiecza i ewolucji środowiska bezpieczeństwa dokonałem analizy i prognozy kolejno wykorzystanych i marnotrawionych szans, podejmowanych i ignorowanych wyzwań, istniejących i pojawiających się ryzyk oraz wynurzających się potencjalnych i realnych zagrożeń.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zobacz również
Skip to content