29/01/2024

GROM (Grupa Reagowania Operacyjno-Manewrowego, Operational Mobile Response Group) imienia Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej to jednostka specjalna Polskich Sił Zbrojnych obok takich jednostek jak AGAT, FORMOZA, NIL, JWK. Jest to elitarna jednostka wojskowa, specjalizująca się w działaniach antyterrorystycznych, wywiadowczych, oraz innych zadaniach specjalnych. GROM został utworzony w dniu 13 lipca 1990 roku. Pierwszym dowódcą jednostki był pułkownik Sławomir Potelecki.

Cele Grupy Reagowania Operacyjno-Manewrowego

Głównym celem GROM jest zapewnienie skutecznej reakcji na sytuacje kryzysowe, takie jak akty terroryzm oraz zadania specjalne w ramach wojsk operacyjnych. Jednostka została utworzona jako reakcja na rosnące zagrożenie terroryzmem (podaje się, że bezpośrednią przyczyną utworzenia jednostki było postrzelenie w Bejrucie dwójki polskich obywateli). Jego pierwotnym celem było przygotowanie do działań antyterrorystycznych i operacji specjalnych. W latach 1990-1999 jednostka podlegała pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Od dnia 1 października 1999 roku jednostka przeszła pod skrzydła Ministerstwa Obrony narodowej. Początkowo GROM skupiała się głównie na kontr-terroryzmie, ale w miarę rozwoju i ewolucji jej roli, jednostka ta uczestniczyła także w różnych misjach zagranicznych, takich jak operacje pokojowe czy antyterrorystyczne. Żołnierze GROM przechodzą intensywne i wymagające szkolenie, które obejmuje różnorodne umiejętności takie jak walka wręcz, strzelanie, nurkowanie, desant powietrzny, a także zdolności taktyczne i medyczne. Jednostka GROM jest wyposażona w nowoczesny sprzęt wojskowy i specjalistyczną technologię, aby sprostać różnorodnym wyzwaniom. Obejmuje to broń strzelecką, środki transportu powietrznego i naziemnego, sprzęt do nurkowania oraz specjalistyczny sprzęt do działań antyterrorystycznych.

Jednostka przystosowana jest do wykonywania zadań z tak zwanej „zielonej taktyki” (czyli ciche poruszanie się z użyciem kamuflażu, wychodzenie z zasadzek, obserwacja, przenikanie, naprowadzanie ataków lotniczych, organizowanie doraźnych oraz planowych zasadzek, właściwe reagowanie na wymianę ognia, walka wręcz, marsze ubezpieczone), „czarnej taktyki” (czyli działania w terenie zurbanizowanym, działania antyterrorystyczne na wyżej wymienionym obszarze, zabudowanym, w pomieszczeniach, pojazdach, samolotach, budynkach, na ulicach, lotniskach, dworcach itp.) oraz „niebieskiej taktyki”(działania w obrębie akwenów wodnych). Organizacja, liczba żołnierzy służących w jednostce oraz uzbrojenie jest tajne i nie podlega przekazywaniu do wiadomości publicznej. Jednostka GROM jest jedną z bardziej cenionych formacji wojskowych na arenie międzynarodowej.

Udział GROM w misjach

Część zadań wykonywana przez jednostkę jest utajniona. Obecnie wiemy o udziale jednostki GROM w następujących misjach i zadaniach:

– 1994 – Uphold Democracy: w Republice Haiti, wraz z jednostkami specjalnymi USA,

– 1996, 1999, 2001 – Bałkany, m.in. zatrzymanie podczas Operacji Little Flower zbrodniarza wojennego Slavko Dokmanovicia zwanego „rzeźnikiem z Vukovaru”,

– 2002–2004 – w Islamskim Państwie Afganistanu, Bahrajnie, Republice Kirgiskiej, Kuwejcie, na Oceanie Indyjskim,

– 2002–2003 – na wodach Zatoki Perskiej: abordaże na statki, nadzór nad realizacją embarga ONZ na handel ropą naftową z Irakiem,

– 2003–2004 – Iraqi Freedom: zdobycie abordażem terminalu naftowego KAAOT w porcie Umm Kasr (Basra), zdobycie zapory wodnej Mukarayin, operacje specjalne, poszukiwanie oraz neutralizacja współpracowników Husajna, członków terrorystycznej Al Kaidy (z amerykańskiej talii kart),

– 2002–2004, 2007–2013 – Afganistan, operacje na terenie kraju, uwolnienie 20 zakładników, ochrona polskich żołnierzy w Bagram, ochrona VIP-ów,

– 2021 – Afganistan, ewakuacja ponad tysiąca osób, w tym VIP, obywateli państw sojuszniczych oraz współpracujących z sojusznikami i organizacjami międzynarodowymi obywateli Afganistanu; m.in. współpracowników Litwy, Łotwy, Holandii, Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego

Studia na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne w Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych

Kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne cieszy się ogromną popularnością, oferujemy tutaj szeroki wybór specjalności, w naszym gronie studentów są osoby ze służb mundurowych, policji, straży pożarnej, wojsk, wojsk obrony terytorialnej itp.

Więcej informacji uzyskasz na stronie: https://www.cb.szczecin.pl/kierunek-studiow/bezpieczenstwo-wewnetrzne/

Źródło: pl.wikipedia.org

Zobacz również
Skip to content