20/06/2023

Trend zdrowego i długiego życia oraz długofalowy rządowy plan walki z epidemią otyłości stanowią uzasadnienie dla kształcenia specjalistów z obszaru dietetyki. Narodowy Program Zdrowia 2021-2025 ujęty w strategicznym dokumencie Ustawa o zdrowiu publicznym[1] jest podstawą do prognoz wzrostowych w tym zakresie. W Programie tym określono cele strategiczne, wśród których wskazano dwa podstawowe, a są to:

  • zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu,
  • zmniejszenie społecznych nierówności w zdrowiu.

Realizacja tych celów możliwa jest przy udziale osób wykształconych w tym zakresie na oferowanych przez Collegium Balticum studiach dietetycznych

Dostępne badania oraz prognozy wskazują na niemal pewny, co najmniej 10% wzrost zapotrzebowania na personel w skali kolejnego dziesięciolecia, a 25% w kolejnych 30 latach. Diagnoza dotyczy jedynie krajów europejskich i obejmuje całe spektrum stanowisk: lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, trenerów, ratowników medycznych, opiekunów osób starszych, czy właśnie dietetyków[2].

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że w grupie zakładów pracy preferujących specjalistów z wykształceniem wyższym na kierunku dietetyka są m.in.: Państwowe Inspekcje Sanitarne, UOKIK, służby weterynaryjne, Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcja Handlowa. Natomiast wśród stanowisk, na których zatrudniani są absolwenci studiów z kierunku dietetyka znalazły się: doradca ds. żywienia w placówkach zajmujących się lecznictwem żywieniowym, produkujących np. preparaty do żywienia niemowląt i dzieci, czy produkty o specjalnym przeznaczeniu żywieniowym; przedstawiciele handlowi w firmach związanych z żywnością, żywieniem zbiorowym, preparatami odchudzającymi, odżywczymi i suplementami; firmy zajmujące się badaniami i produkcją suplementów diety. Wg wykazu Polskiego Towarzystwa Dietetyki na rynku pracy poszukiwani są specjaliści: dietetycy i specjaliści do spraw żywienia; specjaliści dietetycy; specjaliści żywienia człowieka, specjaliści do spraw zdrowia, inni specjaliści ochrony zdrowia, specjaliści zdrowia publicznego, promotorzy zdrowia[3].

O potrzebach w zakresie kształcenia dietetyków świadczą również wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r.[4] zmiany w zakresie nieodpłatnych świadczeń gwarantowanych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Również w Wytycznych Polskiego Towarzystwa Dietetyki i krajowego konsultanta w dziedzinie medycyny rodzinnej dotyczących udzielania konsultacji dietetycznych w ramach opieki koordynowanej w podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 31.01.2023 r.[5] podkreślono istotną rolę dietetyków w profilaktyce i terapii chorób przewlekłych niezakaźnych, a także zwiększenie potrzeb społeczeństwa dotyczących dostępu do bezpłatnego poradnictwa dietetycznego. Według przywołanego rozporządzenia i wytycznych PTD nowy zakres świadczeń w POZ obejmuje zwiększenie dostępu do porad kompleksowych z opracowaniem indywidualnego Planu Opieki Medycznej, co poprawi i ułatwi opiekę nad pacjentami chorymi przewlekle oraz znacznie zwiększy dostęp do konsultacji dietetycznych udzielanych przez dietetyków  dla pacjentów chorych przewlekle m.in. z cukrzycą i chorobami układu sercowo-naczyniowego. Opieka koordynowana jest zalecana przy chorobach kardiologicznych, diabetologicznych, endokrynologicznych i pulmonologiczno-alergologicznych. W każdym z tych zakresów istnieje możliwość skierowania pacjenta przez lekarza POZ do dietetyka poprzez zalecenie konsultacji dietetycznych w ramach „Indywidualnego Planu Opieki Medycznej”. 

Dietetyka  jest dynamicznie rozwijającą się dziedziną nauki o charakterze interdyscyplinarnym, mającą wpływ na każdego człowieka, jest regulowana normami prawa unijnego i krajowego, dlatego studia o profilu praktycznym, oferowane przez Collegium Balticum zapewniają, że absolwent będzie wyposażony w gruntowną i szeroką wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne. Dynamicznie rozwijający się segment ochrony zdrowia i zmiany w przepisach dotyczących zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zapewniającej bezpłatny dostęp pacjentów do konsultacji dietetycznych potwierdzają, że perspektywy rozwoju i znalezienia pracy są bardzo szerokie, a absolwenci Collegium Balticum z kierunku dietetyka nie będą mieli żadnych problemów ze znalezieniem satysfakcjonującej pracy.


[1] Ustawa z 11 września 2015 r.  o zdrowiu publiczny, tj. Dz.U. z 2022 poz. 1608.

[2] Ranking zawodów, HR Trenkwalder

[3] https://ptd.org.pl

[4] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 września 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (DZ. U. 2022 poz. 1965)

[5] https://ptd.org.pl

Zobacz również
Skip to content