21/10/2022

Bezpieczeństwo oraz rozwój są podstawą funkcjonowania jednostek i społeczności, w tym organizacji międzynarodowej oraz społeczności zorganizowanej. Bez bezpieczeństwa nie ma rozwoju, a rozwój zdecydowanie ułatwia kwestie bezpieczeństwa. Jednak bezsprzecznie, to bezpieczeństwo jest fundamentem w tym duecie. Jak w obecnych czasach postrzegana jest definicja bezpieczeństwa? I czym jest system bezpieczeństwa narodowego? Zapraszamy do lektury!

Bezpieczeństwo – co to jest?

W języki łacińskim – securitas, a z angielskiego – security. We współczesnym słowniku bezpieczeństwo definiowane jest jako stan braku zagrożenia, spokoju, czy też poczucia, że nie nadciąga jakiekolwiek niebezpieczeństwo. Wszystko sprowadza się do jednego – braku zagrożenia oraz ochronę przed niebezpieczeństwem. Jest to również jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Nie czujemy wtedy ryzyka, że coś cennego zostanie nam odebrane, jak np. zdrowie, praca, czy też dobra materialne. Brak bezpieczeństwa wywołuje niepokój, lęk oraz poczucie zagrożenia wśród jednostek, grup zorganizowanych oraz w państwie.

Bezpieczeństwo – jakie są rodzaje?

Możemy wyróżnić rodzaje bezpieczeństwa państwa z trzema podziałami:
• przez wzgląd na obszar jaki obejmuje – międzynarodowe, regionalne, narodowe oraz globalne;
• przez wzgląd na stosunek do obszaru państwa – wewnętrzne oraz zewnętrzne;
• przez wzgląd na dziedzinę w jakiej występuje – personalne, militarne, społeczne, strukturalne, informatyczne, polityczne, kulturalne, socjalne, energetyczne, czy też fizyczne.

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – co to jest?

Bezpieczeństwo wewnętrzne należy do jednego z rodzajów bezpieczeństwa. Ma za zadanie przeciwdziałać zagrożeniom, jakie występują wewnątrz państwa. Najistotniejszym elementem polityki wewnętrznej państwa jest zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Bezpieczeństwo państwa definiuje się jako stan braku zagrożenia. To nic innego, jak poczucie spokoju, stabilności i przetrwania.

Uwaga! W Collegium Balticum – Akademii Nauk Stosowanych możesz podjąć prestiżowe studia Bezpieczeństwo Wewnętrzne! Sprawdź szczegóły na dole artykułu.

Czym jest system bezpieczeństwa narodowego?

Żeby zapewnić obywatelom bezpieczeństwo, państwo rozplanowuje mnóstwo przedsięwzięć. Za bezpieczeństwo narodowe państwa odpowiadają wszystkie odpowiedzialne za bezpieczeństwo organy i instytucje, które wchodzą w skład władz wykonawczych, sądowniczych, ustawodawczych oraz lokalnych. Ich skuteczne wywiązywanie się z obowiązków pozwala zapewnić państwu odpowiednią ochronę oraz w razie wystąpienia zagrożenia, prawidłową reakcję.
Zadania instytucji, które strzegą bezpieczeństwa naszego państwa, zostały uregulowane przez pewne ustawy. Najważniejsze z nich, to:
• ustawa o obronie Ojczyzny, która reguluje przede wszystkim funkcjonowanie Sił
• Zbrojnych RP,
• ustawa o Policji,
• ustawa o Państwowej Straży Pożarnej,
• ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
• ustawa o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego,
• ustawa o służbie zagranicznej,
• ustawa o stanie wojennym oraz o kompetencjach naczelnego dowódcy sił zbrojnych
• i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej,
• ustawa o stanie wyjątkowym,
• ustawa o zarządzaniu kryzysowym

Interesujesz się bezpieczeństwem i chciałbyś pogłębić swoją wiedzę w tym zakresie? Zapraszamy do Collegium Balticum na studia pierwszego stopnia oraz uzupełniające studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne!

Bezpieczeństwo Wewnętrzne – Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych

Jeżeli czujesz, że praca w służbach mundurowych, to Twoje powołanie, koniecznie zapisz się na kierunek Bezpieczeństwo Wewnętrzne, gdzie kompleksowo przygotujemy Cię do wykonywania zawodu. Na naszej uczelni realizujemy studia licencjackie oraz studia uzupełniające magisterskie. Do wyboru masz wiele specjalizacji, m.in.: służba policyjna i bezpieczeństwo publiczne, zarządzanie kryzysowe, bezpieczeństwo transportu i komunikacji, a także kryminologia i kryminalistyka – najbardziej oblegana specjalność na kierunku, czy też przygotowanie obronne i bezpieczeństwo militarne. Stawiamy na praktykę i jakość, która zapewni Ci umiejętności niezbędne do pracy w zawodzie. Nie zwlekaj i zapisz się już dziś!

Zobacz również
Skip to content