06/02/2024

Czy wiesz kim jest andragog? Być może termin „andragogika" brzmi dla Ciebie nieco egzotycznie albo kojarzy Ci się z tajemniczym dendrologiem, badającym potencjał tajemniczych drzew na jeszcze nieodkrytych planetach.

Nic bardziej mylnego! Andragogika to stosunkowo młoda dziedzina nauki, która jest znacznie bliżej nas, niż mogłoby to się wydawać. Kim zatem jest andragog i jakie obszary stanowią jego główny przedmiot badań? Czy andragogika to dziedzina zorientowana na przyszłość? Koniecznie zapoznaj się z naszym wpisem!

Andragogika to młoda dziedzina nauki, która skupia się na rozwijaniu kompetencji dorosłych osób. Słowo „andragogika” pochodzi od greckich słów „aner”, oznaczającego „mężczyzna, dorosły” i „agogos”, czyli „prowadzący, przewodnik”. Andragogika oznacza zatem prowadzenie dorosłych osób przez proces edukacji.

Czym różni się pedagogika od andragogiki?

Andragogika to nauka o edukacji dorosłych, która różni się od tradycyjnych metod nauczania, które stosowane są w edukacji dzieci i młodzieży. Najważniejszym założeniem andragogiki jest to, że dorośli uczą się inaczej niż młodsi uczniowie i są już ściśle ukierunkowani na osiągnięcie sprecyzowanych celów. Osoby dorosłe posiadają już bowiem bogate doświadczenia życiowe, które znacząco wpływa na ich sposób uczenia się i postrzegania świata. Inne są zatem ich wymagania i potrzeby względem edukacji.

Czy wyobrażasz sobie swój powrót do szkoły z dotychczasowym bagażem doświadczeń? Z pewnością wielu z nas inaczej patrzyłaby na niektóre przedmioty szkolne i zmieniła ówczesne podejście do nauki. Dorosły uczeń, w odróżnieniu od młodszego, przystępuje do edukacji z bardziej świadomą postawą, poszukując wiedzy, która bezpośrednio odpowiada na jego bieżące potrzeby i aspiracje. Taka postawa oczywiście może wiązać się z dużo większą motywacją do nauki.

Andragogika podkreśla samodzielność i samoorganizację dorosłych uczniów. Uznaje, że dorośli mają jasno określone cele edukacyjne i pragną nauki, która jest bezpośrednio związana z ich codziennymi doświadczeniami i wyzwaniami zawodowymi. Dlatego też w andragogice duży nacisk kładzie się na praktyczne zastosowanie wiedzy, uczenie się przez doświadczenie, warsztatowe rozwiązywanie problemów, a także na zdobywaniu wiedzy poprzez refleksję nad własnymi doświadczeniami życiowymi.

Pedagogika często wykorzystuje hierarchiczne struktury nauczania, w których to nauczyciel jest głównym źródłem wiedzy. W andragogice rola nauczyciela ewoluuje w kierunku mentorstwa i doradztwa, gdzie andragog staje się raczej przewodnikiem i partnerem, który wspiera i motywuje dorosłych uczniów w realizowaniu ich indywidualnych ścieżek edukacyjnych.

Czy andragog to zawód przyszłości?

Faktem jest, że dorośli coraz częściej poszukują edukacji, aby lepiej radzić sobie w życiu zawodowym i osobistym, rozwijać swoje pasje, awansować czy po prostu… sprostać wyzwaniom współczesnego świata. Nieco inaczej podchodzi się do procesu nauczania, kiedy jest się zmotywowanym i pragnie się zrealizować określony cel. Warto również dodać, że w obliczu dynamicznie zmieniającego się rynku pracy, stale rosnącej konkurencji i nieustannych zmian technologicznych, dorosłe osoby coraz częściej uznają ciągłe kształcenie i rozwój osobisty za kluczowe elementy swojej kariery zawodowej.

W dzisiejszym świecie wiedza stosunkowo szybko się dezaktualizuje, a jeszcze kilkanaście lat temu wiele badań prognozowało, że będziemy pracować w zawodach, które jeszcze nie istnieją. Obecnie możemy już dostrzec, jak ówczesne przewidywania stają się rzeczywistością. Towarzyszy nam dynamiczny rozwój sztucznej inteligencji i zmiany społeczno–ekonomiczne, które prowadzą do powstawania nowych zawodów i specjalizacji. Inwestowanie w edukację w dorosłym życiu staje się nie tylko potrzebą wynikającą z rozwoju osobistego, ale również strategii związanej z dynamicznie zmieniającym się rynkiem pracy.

Andragogowie znajdują zatrudnienie w wielu różnych miejscach, od instytucji edukacji wyższej po środowiska korporacyjne. Ich rola wykracza poza tradycyjne nauczanie i obejmuje również doradztwo, coaching i mentoring. Dla osób z wykształceniem w dziedzinie nauk społecznych, takich jak: pedagogika, psychologia czy socjologia, andragogika może stanowić atrakcyjny obszar rozwoju zawodowego. Z kolei trenerzy i szkoleniowcy, którzy postanowią uzupełnić swoje wykształcenie o studia podyplomowe z zakresu andragogiki, zyskują szansę na pogłębienie swojej wiedzy i umiejętności w pracy z dorosłymi. Dzięki temu mogą otworzyć przed sobą nowe ścieżki kariery zawodowej.

Zobacz również
Skip to content