10/01/2023

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w międzynarodowej konferencji „InclusionApp: promowanie równości i włączenia społecznego imigrantów”.

Wydarzenie jest realizowane w ramach projektu InclusionApp (InclusionApp: Enhancing social inclusion of Refugees, Immigrants and Asylum Seekers through a mobile app) , pod patronatem programu Erasmus + (numer projektu: 2020-1-PL01-KA204-082190).

Głównym celem projektu InclusionApp jest pomoc RI&AS (uchodźcom, imigrantom i osobom ubiegającym się o azyl) w nauce języka i kultury kraju przyjmującego poprzez grę mobilną i platformę e-learningową Collaborative.

Konferencja odbędzie się 23 lutego 2022 r. (czwartek) w godzinach 15:00 – 18:00, w siedzibie Akademii Nauk Stosowanych Collegium Balticum przy ul. Mieszka I 61 C w Szczecinie.

Głównym celem konferencji jest lepsze zrozumienie wymiarów i realiów sytuacji uchodźców i migrantów w świecie, a nade wszystko wypracowanie rozwiązań edukacyjnych, które pomogą zarówno uchodźcom i migrantom, ale także społeczeństwom w pojmowaniu problemu migracji.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną narzędzia przydatne imigrantom przybywającym do Polski, opracowane w ramach projektu.

Każdy uczestnik będzie miał możliwość wzięcia udziału w warsztacie:
Jak integrować klasę szkolną, w której uczą się dzieci z innych kultur? Celem warsztatu jest pokazanie narzędzi wspierających integrację w klasie wielokulturowej.

Uczestnikom zapewniamy bezpłatny udział w konferencji, poczęstunek i przekazanie wiedzy praktycznej.

Rejestracja na spotkania wyłącznie drogą elektroniczną:
LINK: https://forms.gle/QYrnjwgxjVwPz7Gx5
Dane podawane w zgłoszeniu są niezbędne do wystawienia zaświadczenia o udziale w konferencji.

Prosimy o zgłoszenia, najpóźniej do niedzieli 19 lutego 2022 r. do godziny 24.00.

Osobą do kontaktu jest koordynator ds. projektów międzynarodowych Natalia Burdzy: n.burdzy@cb.szczecin.pl

Więcej informacji o projekcie: https://inclusionapp.eu/

Zobacz również
Skip to content