20/11/2019

Wicekanclerz SSW Collegium Balticum Przemysław Pirek na zaproszenie duńskiego uniwersytetu wziął udział w wizycie studyjnej będącej częścią projektu: „Liderzy w zarządzaniu uczelnią”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER), koordynowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Podczas szkolenia poruszono problematykę podniesienia kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej w sektorze szkolnictwa wyższego. Wnikliwie przeanalizowano dobre praktyki w obszarze: konsolidacji uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju nowych metod edukacyjnych i kompetencji studentów oraz kadry akademickiej, współpracy uczelni i instytutów badawczych, internacjonalizacji uczelni, komercjalizacji wyników badań, modeli uczelni, rozwoju kluczowych kompetencji uczelni.

Więcej informacji o Aalborg University:

https://www.en.aau.dk/

[aigpl-gallery id=”30536″]
Zobacz również
Skip to content