04/06/2019

Za nami Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Nauczyciel-Rodzic-Dziecko”. Konferencja trwała dwa dni, zgłoszeń na konferencję było 130, 12 prelegentów i aż ponad 200 zgłoszeń z prośbą o przesłanie materiałów poszkoleniowych. Tak w skrócie liczbowym możemy przedstawić zasięg naszego wydarzenia. Ze względu na duże zainteresowanie już teraz planujemy dodatkowe warsztaty oraz sesje coachingowe we wrześniu oraz w październiku z nauczycielami, wychowawcami.

Przez dwa dni (30-31.05.br) nauczyciele, wykładowcy, przedstawiciele rad rodziców oraz eksperci debatowali nad zmianą strategii we współdziałaniu rodziców, nauczycieli i dyrektorów na rzecz szkoły – dla dobra uczniów i ich rozwoju. Konferencję otworzyła Tatiana Staroń, Kanclerz Szczecińskiej Szkoły Wyższej „Collegium Balticum”, która powitała przybyłych gości. Podziękowania za organizację, tak istotnego społecznie wydarzenia, złożyła Urszula Pańka, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Pierwszą prelegentką była profesor Ukraińskiej Akademii Nauk, Natalia Viatkina. Zwróciła uwagę na procesy zachodzące w społeczeństwie i podkreśliła nieuchronność tych zmian, za którymi powinniśmy nadążać: Dziś nauczanie nie ogranicza się do czterech ścian – mówiła naukowczyni – a edukacja może odbywać się wszędzie, gdzie sobie wymarzymy. Niestety często wiedza, którą uczeń pozyskuje podczas nauki bywa niepotrzebna w codzienności. I warto to zmienić – podkreślała badaczka. Postulowała ona również o zmianę programów nauczania, gdyż współczesne zawierają często nużące treści. Natomiast podstawą w kontakcie z uczniem powinno być indywidualne podejście do niego i jego potrzeb. Należy również szanować błędy podopiecznych – są one częścią procesu świadczącego o rozwoju młodego człowieka.
O psychologicznych aspektach pracy z emocjami w życiu zawodowym i osobistym opowiedziała magister Bożena Matela. Ludzie z naszego otoczenia – w tym uczniowie – tak naprawdę interpretują nas poprzez zachowania, które są jedynie fragmentem naszej osobowości. Dlatego tak ważne jest, aby pracować nad spójnością między światem wewnętrznym – wartościami, doświadczeniami, uczuciami – a tym, co komunikujemy na zewnątrz. O znaczeniu kolorów opowiedziała zgromadzonym magister Renata Majewska. Pierwsze wrażenie trwa tylko kilka sekund i na stałe determinuje podejście innych do nas. Kolor ma także wielkie znaczenie w wystroju sal lekcyjnych i może determinować nastroje uczniów – zbytnio pobudzać, bądź prowadzić do apatii i znużenia. O nowym projekcie dotyczącym inteligencji emocjonalnej mówiła magister Agnieszka Zalewska, prezeska Polskiej Fundacji Przeciwdziałania Uzależnieniom. Nauczmy młodzież komunikowania się o emocjach. Każdy ma potrzebę akceptacji i miłości, czasem jednak nie potrafi tego wyrazić – stwierdziła prelegentka.

Drugiego dnia konferencji zaprezentowane zostały rezultaty projektu DILABS, realizowanego w ramach programu Erasmus+. Projekt ten daje możliwość, aby wymieniać się międzynarodowym doświadczeniem z zakresie idei konieczności uczenia się przez całe życie – informowała magister Beata Mintus, koordynatorka przedsięwzięcia. Doktor Anna Kowalik – Conder, ekspertka DILABSA, zauważa, że współczesny świat stawia przed nami ogromne wyzwania, dlatego nie należy poprzestawać w edukacji na studiach, tylko próbować dokształcać się również w dorosłości. Jolanta Ernest, psycholożka kolorów, prawniczka i trenerka personalna, opowiedziała o innowacyjnych metodach i narzędziach szkoleniowych, które pomagają w dotarciu z wiedzą do grup społecznie wykluczonych. Popołudniowa tematyka skoncentrowana była na relacjach między nauczycielami i rodzicami. Po merytorycznych prelekcjach i prezentacjach, rozpoczęła się część warsztatowa, którą zainicjował wiceprezes Stowarzyszenia “Rodzice dla Szczecina”, Radosław Majcher. Panel dyskusyjny moderował magister Bogdan Chęć, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 61 w Szczecinie. Istotną kwestią poruszoną przez uczestników była konieczność potraktowania szkoły, jako obszaru do dialogu i współdziałania. Paradoksalnie – zarzuty jakie stawiają nauczyciele rodzicom są tożsame z zarzutami rodziców wobec pedagogów. To czas tworzenia rekomendacji do tworzenia systemowych rozwiązań z rodzicami jako partnerami – przekonuje prezes. Życzeniem wszystkich jest, aby „uczniowie wracali do szkoły tak chętnie, jak do domu”. Sposobem na zintegrowanie środowisk skupionych wokół oświaty mogą być wyjazdy, indywidualne podejście do uczniów, przekazywanie dalej rozwiązań wypracowanych podczas warsztatów i spotkań w formie informacji prasowych i ulotek. Całość konferencji podsumowała Dziekan Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum, doktor Małgorzata Hermanowicz, która prowadziła wydarzenie: To dopiero początek działań na rzecz uczniów, szkoły, rodziców. Przy SSW Collegium Balticum powołane zostanie Forum Rodziców. Wierzymy, że coś się zmieni na lepsze. Ja uwielbiam moją pracę. I widzę wiele osób ogromnie zaangażowanych i chętnych do współpracy – mówiła.

Konferencja była odpowiedzią na pilną potrzebę wzmocnienia autorytetu wychowawcy nauczyciela, jako wartości nadrzędnej w relacjach szkolnych, a także próbą wypracowania skutecznego modelu komunikacji i współpracy szkoły z rodzicami. Wydarzenie inauguruje dwa nowe projekty SSW Collegium Balticum. Pierwszy wdrażany jest w partnerstwie z Ośrodkiem Szkoleń Medialnych przy Polskim Radiu i jest odpowiedzią na potrzeby nauczycieli, w kontekście aktualnej sytuacji w Oświacie. Drugi projekt powstaje przy współpracy z Polską Fundacją Przeciwdziałania Uzależnieniom. Celem jest wprowadzenie na stałe do programu studiów, dla przyszłych nauczycieli, modułu opartego na praktycznej wiedzy psychologicznej, niezbędnej do wydobycia i wzmocnienia w wychowankach umiejętności, związanych z rozwijaniem inteligencji emocjonalnej.

Dziękujemy wszystkim partnerom wydarzenia za wszelką pomoc i wsparcie merytoryczne! Szczególne podziękowania dla Władz Miasta Szczecin oraz Miasta Stargard za sprawowanie Patronatu Honorowego nad Międzynarodową Konferencją Naukową “NAUCZYCIEL-RODZIC-DZIECKO”

✔ Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego -Marszałek Olgierd Geblewicz
✔ Urząd Miasta Szczecin – Prezydent Szczecina Piotr Krzystek
✔ Starostwo Powiatowe w Stargardzie – Starosta Stargardzki Iwona Wiśniewska
✔ Urząd Miasta Stargard – Prezydent Rafał Zając.

✔ Patronat Instytucjonalny- Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.

Pozostali Partnerzy:

✔ Dilabs
✔ Erasmus+
✔ Kobieca Sprawa www.kobiecasprawa.pl
✔ SENSE Integracja Sensoryczna – Przedszkole terapeutyczne
✔ Stowarzyszenie Rodzice dla Szczecina
✔ Ośrodek Szkoleń Medialnych
✔ International Projects Centre
✔ Atelia Nieruchomości
✔ Polska Fundacja Przeciwdziałania Uzależnieniom – PFPU
✔ Radio Szczecin
✔ Zachodniopomorskie CKZiU w Szczecinie

Serdecznie Państwu dziękujemy za wsparcie! Przed nami kolejne wspólne wydarzenia, które planujemy już na jesień. Zapraszamy wszystkich do śledzenia naszej strony internetowej www.praktycznienajlepsi.pl oraz naszego facebooka.

Zapraszamy do galerii zdjęć z tego wspaniałego wydarzenia.

[aigpl-gallery id=”24970″]
Zobacz również
Skip to content