CEL PROJEKTU:

Opracowanie modelu zajęć obywatelskich dla szkół średnich, który pomoże zaangażować młodych uczniów w politykę w oparciu o ich własne zainteresowania i kulturę XXI wieku.

 • NAZWA PROJEKTU: YOUNG STUDENTS AS POLITICS GAME CHANGERS
 • NUMER UMOWY PROJEKTU:  2019-1-LT01-KA201-060455
 • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 01/10/2019-30/09/2021

EFEKTY PROJEKTU:

 • Przewodnik z materiałami dla nauczycieli do prowadzenia zajęć o tematyce obywatelskiej
 • Przewodnik dobrych praktyk
 • Wideo opisujące fazy projektu
 • Dokument strategiczny z rekomendacjami

PARTNERZY:

 • Lietuvos demokratiskumo ugdymo kolegija (Litwa)
 • PLATON M.E.P.E (Grecja)
 • Pasvalio Levens pagrindine mokykla (Litwa)
 • ELAZIG DOGA ANADOLU LISESI (Turcja)
 • Institut de Vilafant (Hiszpania)
 • Osnovna sola Staneta Zagarja Lipnica (Słowenia)
 • Working with Europe (Hiszpania)

zapisy na studia
Erasmus

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim

Komenda Wojewódzka Policji Szczecin

Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online

Uczelnia IT z szkoleniami

Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.

Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie

Skip to content