CEL PROJEKTU:

Celem projektu „Też jesteśmy w pracy” jest umożliwienie uczniom z łagodną niepełnosprawnością intelektualną uzyskania lepszych umiejętności społecznych oraz wysokiej jakości kształcenia zawodowego (na poziomie wymaganym przez rynek pracy) w celu zwiększenia szans na zatrudnienie w swoich dziedzinach po ukończeniu studiów.

  • NAZWA PROJEKTU: We are at wortk, too. – Też jesteśmy w pracy.
  • NUMER UMOWY PROJEKTU: 2019-1-TR01-KA202-074775
  • CZAS TRWANIA PROJEKTU: 30/11/2019 – 24/02/2022

EFEKTY PROJEKTU:

  • Analiza potrzeb dotyczących edukacji rodzinnej i kompetencji zawodowych uczniów z łagodnymi niepełnosprawnościami intelektualnymi.
  • Opracowanie nowego i zaktualizowanego programu nauczania w celu zaspokojenia potrzeb sektora.
  • Wyeliminowanie braków, które utrudniają uczniom wejście w życie biznesowe.
  • Przygotowane zostaną aktualne, zrównoważone i innowacyjne materiały szkoleniowe.
  • Zostanie przeprowadzone szkolenie grupowe (w dziale usług gastronomicznych w szkołach zawodowych o specjalnym profilu edukacji).

PARTNERZY:

Partnerzy Uczelni

Organizacja IT w województwie zachodniopomorskim
Komenda Wojewódzka Policji Szczecin
Microsoft Polska - platforma do nauczania zdalnego i studia online
Uczelnia IT z szkoleniami
Microsoft Azure – platforma chmurowa firmy Microsoft stworzona w modelu PaaS.
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego z siedzibą w Szczecinie
Skip to content