EDUKACJA WŁĄCZAJĄCA

eDUKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI DLA WSZYSTKICH UCZNIÓW

5 GRUDNIA 2022
(udział bezpłatny)

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

O KONFERENCJI

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji nt. edukacji włączającej organizowanej przez Akademię Nauk Stosowanych Collegium Balticum oraz akredytowane niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli Percepti Edukacja i Instytut Nauki Lektikon.
Adresatami konferencji są dyrektorzy oraz nauczyciele szkół i przedszkoli, pracownicy JST i KO, pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

konferencja.jpg

CEL KONFERENCJI:

Celem konferencji jest promocja idei edukacji włączającej oraz przybliżenie założeń projektów z zakresu edukacji włączającej dla kadr systemu oświaty realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty. Percepti Edukacja i Instytut Nauki Lektikon są realizatorami takich projektów odpowiednio w województwie lubuskim i małopolskim.

PRELEGENCI

Prelegentami podczas konferencji będą pracownicy naukowi Collegium Balticum oraz trenerzy prowadzący szkolenia w ramach wspomnianych wcześniej projektów.

Poprzez konferencję chcemy również zachęcić jej uczestników do udziału w projektach dla kadr edukacji włączającej w całej Polsce.

 

Podczas konferencji będziemy informować o partnerach konferencji – realizatorach projektów w poszczególnych województwach i wskazywać ich strony internetowe ze szczegółowymi informacjami nt. poszczególnych edycji wojewódzkich projektu.

 

PRELEGENCI

Aleksandra Rodzewicz - prelegent Edukacja włączająca
Aleksandra Rodzewicz
Ekspertka merytoryczna, członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon

ekspertka merytoryczna w projekcie Forum kadry włączającej województwa małopolskiego i Akademia Edukacji Włączającej – województwo mazowieckie, Członkini Rady Programowej Instytutu Nauki Lektikon, Członkini Zarządu Fundacji Hybrydowa Szkoła, Trenerka Wiodąca w Stowarzyszeniu Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia. 
Dyrektorka Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Węgorzewie w latach 2007 – 2021, absolwentka WSP w Bydgoszczy (Logopedia), APS w Warszawie (Tyflopedagogika) i WSKZ we Wrocławiu (Surdopedagogika), nauczycielka dyplomowana. #Facetka_z_Poradni
W latach 2018 – 2020 trenerka wiodąca w projektach „Forum Kadry Wspomagania Oświaty” i „„Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych” w województwie kujawsko – pomorskim, warmińsko – mazurskim, zachodniopomorskim, podkarpackim i wielkopolskim.

Tatiana Staroń
Pedagog, nauczyciel akademicki, mediator sądowy

Kanclerz SSW Collegium Balticum, pedagog i nauczyciel akademicki. Uwielbia pracę z ludźmi, uważa, że to poszerza horyzonty, otwiera na świat i uwrażliwia. Długodystansowa miłośniczka spacerów po lesie, fanka literatury fantasy i mocnej rockowej muzyki. Interesuje się religiami świata, w wolnych chwilach zajmuje się renowacją mebli, zdobnictwem i rysunkiem.

Piotr Bachoński
Piotr Bachoński
Trener, tutor, coach

absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – filologia polska; ukończył podyplomowe studia z informatyki, zarządzania oświatą, andragogiki oraz Podyplomowe Studia Liderów Oświaty; ma doświadczenie pracy na stanowisku wicedyrektora szkoły z oddziałami integracyjnymi; trener, tutor, coach; prowadzi szkolenia, warsztaty, webinaria z zakresu edukacji włączającej, storytellingu, motywacji, oceniania, wizualizacji, myślenia krytycznego; autor szkoleń online dla nauczycieli oraz gier edukacyjnych; realizuje procesy kompleksowego wspomagania szkół; prelegent konferencji (m.in. SEO, OSKKO, międzynarodowej Konferencji TOC); publikował w „Dyrektorze szkoły”, „Doradcy kariery”, „Mazowieckim kwartalniku edukacyjnym. Meritum”.

Barbara Popiel
Barbara Popiel
Nauczyciel akademicki

PATRONAT HONOROWY

oRGANIZATORZY

CHCĘ WZIĄĆ UDZIAŁ

Dominika Macedońska
Wicekanclerz ds. marketingu i rekrutacji

mobile: +48 663 737 412
e-mail: d.macedonska@cb.cb.szczecin.pl

Monika Tondrik
Kierownik ds. marketingu

mobile: +48 607 250 075
e-mail: m.tondrik@cb.cb.szczecin.pl

Copyright 2019 © All rights Reserved. Design by Collegium Balticum
Skip to content